Uložení dokumentu v aplikaci Word

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete uložit a příkazy Uložit jako na vašem čísle do zaměstnání a můžete taky upravit nastavení, které aplikace Microsoft Office Word používá k ukládání vašich dokumentů.

Způsob uložení dokumentu a uložení ve formátu závisí na jak plánujete využívat dokumentu. Pokud je dokument určený pro vlastní potřebu a nepředpokládáte, aby se otevřela v předchozích verzích aplikace Microsoft Office Word, nejjednodušší způsob, jak uložit, abyste ji je například použití příkazu Uložit, pomocí výchozího nastavení.

Ale pokud odesíláte dokumentu ostatním uživatelům otevřete, když lidé čtení dokumentu používáte software, stačí Microsoft Office Word 2007 nebo pokud chcete otevřít dokument v jiném počítači, budete muset zvolte, jak a kam chcete dokument uložit.

Jestliže dokumenty často ukládáte do konkrétního umístění nebo v určitém formátu, můžete upravit nastavení aplikace Word a nastavit tyto volby jako výchozí.

Důležité : Pokud chcete dokument sdílet s ostatních čtenáři, ujistěte se, můžete připravit nabídce Tlačítka Microsoft Office Obrázek tlačítka před uložením dokumentu. Nabídka připravit obsahuje příkazy, které vylepšují ochrany osobních údajů, zabezpečení a ochranu pravosti dokumentu.

Co chcete udělat?

Poprvé uložit dokument

Uložení stávajícího dokumentu jako nového dokumentu (Uložit jako)

Uložení dokumentu na disk CD-ROM

Uložení dokumentu na paměťové zařízení USB

Uložení dokumentu v umístění umožňujícím vzdálený přístup

Uložení dokumentu tak, aby se dal otevřít v dřívější verzi Wordu

Uložení dokumentu v alternativních formátech souborů

Úprava nastavení pro ukládání dokumentů

První uložení dokumentu

 1. Na panelu Nástrojů Rychlý přístup klikněte na Uložit Obrázek tlačítka nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + S.

 2. Zadejte název dokumentu a klepněte na tlačítko Uložit.

  Aplikace Word uloží dokument do výchozího umístění. Chcete-li dokument uložit do jiného umístění, vyberte jinou složku ze seznamu Oblíbené položky (používáte-li systém Windows Vista) nebo ze seznamu Uložit do (používáte-li systém Microsoft Windows XP). Jestliže chcete změnit výchozí umístění, do kterého aplikace Word ukládá dokumenty, upravte nastavení pro ukládání dokumentů.

Začátek stránky

Uložení stávajícího dokumentu jako nového dokumentu (Uložit jako)

Chcete-li zabránit přepsání původního dokumentu, vytvořte pomocí příkazu Uložit jako nový soubor co nejdříve po otevření původního dokumentu.

 1. Otevřete dokument, který chcete použít jako základ pro nový dokument.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 3. Zadejte název dokumentu a klepněte na tlačítko Uložit.

  • Aplikace Word uloží dokument do výchozího umístění.

  • Chcete-li dokument uložit do jiného umístění, klikněte na jinou složku v seznamu Uložit do v dialogovém okně Uložit jako. Jestliže chcete změnit výchozí umístění, do kterého aplikace Word ukládá dokumenty, upravte nastavení pro ukládání dokumentů.

 4. Úprava dokumentu požadovaným způsobem.

Tip : Chcete-li nějaký dokument používat jako základ pro další dokumenty, je vhodné jej uložit do úložiště šablon. Používáte-li systém Windows Vista, klikněte v dialogovém okně Uložit jako na položku Šablony. Pokud používáte systém Windows XP, klikněte na položku Důvěryhodné šablony. Potom klikněte na položku Uložit. Chcete-li poté vytvořit nový dokument, v dialogovém okně Nový dokument dvakrát klikněte na možnost Nový z existujícího.

Další možnost, jak jeden dokument použít jako základ pro další dokumenty, představuje jeho uložení jako šablony.

Začátek stránky

Uložení dokumentu na disk CD-ROM

 1. Pomocí příkazu Uložit nebo Uložit jako uložte dokument do snadno přístupné složky.

 2. Do jednotky CD s možností záznamu vložte prázdný zapisovatelný disk CD. Použijte jeden z následujících typů:

  • zapisovatelný disk CD (CD-R),

  • přepisovatelný disk CD (CD-RW).

   Přepisovatelné disky CD umožňují vícenásobné kopírování a mazání dat.

 3. Klikněte na tlačítko Start a potom v závislosti na používaném operačním systému proveďte některou z následujících akcí:

  Systém Windows Vista

  1. Klikněte na položku Počítač.

  2. Kliknutím na položku Složky rozbalte seznam složek a potom kliknutím na šipku vedle položky Počítač rozbalte seznam diskových jednotek.

  3. Klikněte na soubory nebo složky, které chcete zkopírovat na disk CD-ROM, a přetáhněte je na jednotku CD s možností záznamu v seznamu složek.

   Chcete-li vybrat více než jeden soubor, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na požadované soubory.

  4. V dialogovém okně Vypálit disk klikněte na položku Aktivní systém souborů nebo na položku Standardní podle toho, jaký formát disku CD chcete použít. Potřebujete-li s výběrem pomoci, klikněte na položku Volba formátu disku CD a DVD.

  5. Do pole Název disku zadejte název disku CD a klikněte na tlačítko Další.

  6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Windows XP

  1. Klikněte na položku Tento počítač.

  2. V nabídce Zobrazit přejděte na panel průzkumníka a klikněte na položku Složky.

  3. Klikněte na soubory nebo složky, které chcete zkopírovat na disk CD-ROM, a přetáhněte je na jednotku CD s možností záznamu v seznamu složek.

   Chcete-li vybrat více než jeden soubor, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na požadované soubory.

  4. Klikněte dvakrát na jednotku CD s možností záznamu. Systém Windows XP zobrazí dočasnou oblast, ve které jsou soubory umístěny před zkopírováním na disk CD. Ověřte, zda oblast Soubory připravené k zápisu na disk CD obsahuje soubory, které chcete zkopírovat na disk CD.

  5. V oblasti Zápis na disk CD klikněte na možnost Zapsat soubory na disk CD. Spustí se Průvodce zápisem na disk CD. Postupujte podle pokynů průvodce.

 • Nepokoušejte se na disk CD kopírovat více souborů, než se na něj vejde. Údaj o kapacitě každého disku CD je uveden na jeho obalu. Soubory, které jsou příliš velké pro uložení na disk CD, můžete kopírovat na zapisovatelný disk DVD (DVD-R nebo DVD+R) nebo na přepisovatelný disk DVD (DVD-RW nebo DVD+RW). Systém Windows XP však nepodporuje kopírování na disk DVD, takže je nutné použít software pro vytváření disků DVD.

 • Ujistěte se, zda je na pevném disku dostatek volného místa pro ukládání dočasných souborů, které jsou vytvářeny v průběhu zápisu na disk CD. Pro standardní disky CD vyhradí systém Windows až 700 megabajtů (MB) dostupného volného místa. Pro disky CD s vysokou kapacitou vyhradí systém Windows až 1 gigabajt (GB) dostupného volného místa.

 • Po dokončení kopírování souborů nebo složek na disk CD zkontrolujte, zda byly soubory na disk CD opravdu zkopírovány.

Začátek stránky

Uložení dokumentu na paměťové zařízení USB

 1. Vložte paměťové zařízení do portu USB.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  Systém Windows Vista

  1. Klikněte na položku Počítač.

  2. V seznamu Zařízení s vyměnitelným úložištěm klikněte dvakrát na paměťové zařízení USB.

Windows XP

 1. Klikněte na položku Tento počítač.

 2. Klikněte dvakrát na paměťové zařízení USB.

 1. Do pole název souboru zadejte název dokumentu.

 2. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Uložení dokumentu v umístění umožňujícím vzdálený přístup

Dokument můžete uložit v síťové složce nebo na webovém serveru.

Uložení dokumentu v síťové složce

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 2. Vyhledejte síťovou složku.

  • Jestliže je síťová složka namapována na váš počítač a používáte systém Windows Vista, klikněte v seznamu umístění na položku Počítač. Pokud používáte systém Windows XP, klikněte na položku Tento počítač. Potom klikněte na název složky.

   Poznámka : Mapování složky k počítači umožňuje získat snadný přístup k síťové složce. Není-li složka dosud namapovaná, můžete v dialogovém okně Uložit jako kliknout na tlačítkoNástroje, poté na příkaz Připojit síťovou jednotku a poté postupujte podle pokynů v dialogovém okně Připojit síťovou jednotku dialog box.

  • Znáte-li název a umístění sdílené síťové složky, zadejte jej do pole Název souboru (uvozený dvěma zpětnými lomítky) a poté stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte název dokumentu a klepněte na tlačítko Uložit.

Uložení dokumentu na webovém serveru

Systém Windows Vista

Pokud ukládáte dokument do knihovny dokumentů na webu služby Windows SharePoint Services 3.0, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 2. Vyhledejte webový server.

 3. Do pole Název souboru zadejte adresu URL webu a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Klikněte dvakrát na název knihovny dokumentů.

 5. Zadejte název dokumentu a klepněte na tlačítko Uložit.

Pokud ukládáte dokument na web služby MSN, postupujte takto:

 1. Do pole Název souboru zadejte adresu URL webu služby MSN a stiskněte klávesu ENTER.

 2. Přihlaste se zadáním svého uživatelského jména a hesla.

Pokud dokument ukládáte v umístění podporujícím protokol FTP (File Transfer Protocol), které jste již konfigurovali, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 2. V dialogovém okně Uložit jako rozbalte seznam Složky a klikněte na položku Počítač.

 3. Klikněte dvakrát na adresu FTP v seznamu Umístění v síti.

  Poznámka : Protokol FTP umožňuje otevírání a ukládání souborů na webových serverech. Pokud znáte název a přihlašovací údaje pro nějaký server, můžete jej přidat do umístění v síti tak, že v dialogovém okně Uložit jako kliknete tlačítkem myši na položku Počítač a potom kliknete na možnost Přidat umístění v síti.

Windows XP

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 2. Vyhledejte webový server.

  • Pokud ukládáte dokument do knihovny dokumentů na webu služby Windows SharePoint Services 3.0, zadejte adresu URL webu do pole Název souboru a stiskněte ENTER. Poklikejte na název knihovny dokumentů.

  • Jestliže ukládáte dokument na webu na serveru MSN, klikněte na možnost Místa v síti a poté dvakrát klikněte na položku Webové servery ve službě MSN. V případě potřeby zadejte heslo a potom dvakrát klikněte na název webu.

  • Pokud dokument ukládáte v umístění podporujícím protokol FTP (File Transfer Protocol), které jste již konfigurovali, vyberte v seznamu Uložit jako položku Adresy FTP a poté dvakrát klikněte na umístění FTP.

   Poznámka : Protokol FTP umožňuje otevírání a ukládání souborů na webových serverech. Pokud znáte název a přihlašovací údaje pro nějaký server, můžete jej přidat do umístění FTP kliknutím na možnost Přidat či změnit adresy FTP v dialogovém okně Uložit jako.

 3. Zadejte název dokumentu a klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Uložení dokumentu tak, aby se dal otevřít v dřívější verzi Wordu

Pokud ukládáte dokument do výchozího formátu souborů v Office Word 2007 uživatelé předchozích verzí aplikace Word nainstalujte Microsoft Office Compatibility Pack pro Word, Excel a formáty souborů PowerPointu 2007 otevřete dokument. Můžete taky můžete uložit dokument ve formátu, který lze otevřít přímo v předchozích verzích aplikace Word, ale formátování a rozložení, které jsou závislé na nové funkce v Office Word 2007 nebude k dispozici v dřívější verzi Wordu.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 2. Klikněte na Formát aplikace Word 97 – 2003.

 3. Zadejte název dokumentu a klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Uložení dokumentu v alternativních formátech souborů

Při vytváření dokumentu pro jiné uživatele můžete dokument nastavit tak, že jej bude možné číst, avšak nikoli upravovat, nebo tak, že jej bude možné číst i upravovat. Chcete-li, aby uživatelé mohli dokument číst, avšak nikoli upravovat, uložte dokument ve formátu PDF nebo XPS, případně jako webovou stránku. Pokud chcete, aby uživatelé mohli dokument číst i upravovat, ale upřednostňujete jiný formát souborů než DOCX nebo DOC, můžete vybrat například formát TXT (prostý text)), RTF (Rich Text Format), ODT (OpenDocument Text) a WPS (formát aplikace Microsoft Works).

PDF a XPS    Formáty PDF a XPS mohou uživatelé přečíst v mnoha dostupných programech pro zobrazování dokumentů. Tyto formáty zachovávají rozložení stránek dokumentu.

Webové stránky    Webové stránky jsou zobrazovány pomocí webových prohlížečů. Tento formát nezachovává rozložení stránek dokumentu. Při změně velikosti okna prohlížeče se rozložení dokumentu změní. Dokument můžete uložit jako běžnou webovou stránku (formát HTML) nebo jako webovou stránku tvořenou jedním souborem (formát MHTML). Při použití formátu HTML jsou všechny podpůrné soubory (například obrázky) uloženy v samostatné složce přidružené k dokumentu. Při použití formátu MHTML jsou všechny podpůrné soubory uloženy společně s dokumentem v jednom souboru. Formát MHTML je podporován aplikací Microsoft Internet Explorer 4.0.

Poznámka : Uložení dokumentu v jiných formátech, které jde otevřít počtem programů pro úpravy textu. Mezi tyto formáty jsou ve formátu prostého textu (.txt), formát RTF (.rtf) ve formátu OpenDocument Text (ODT) a Microsoft Works (.wps). Však ukládání dokumentu Office Word 2007 v těchto formátech nezachová problémy se spolehlivým formátování rozložení a další funkce dokumentu. Použijte tyto formáty jenom v případě, že vám nevadí ztráty tyto aspekty dokumentu. Můžete tyto formáty v seznamu Uložit jako typ v dialogovém okně Uložit jako.

Uložení dokumentu ve formátu PDF nebo XPS

Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 2. Klikněte na soubor PDF nebo XPS.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru.

 4. V seznamu Uložit jako typ vyberte formát PDF nebo XPS.

 5. Je-li dokument určen pouze k online zobrazení, můžete velikost souboru zmenšit kliknutím na přepínač Minimální velikost (publikování online) vedle možnosti Optimalizovat pro.

 6. Chcete-li uložit pouze část dokumentu nebo chcete-li zahrnout značky revizí či vlastnosti dokumentu nebo pokud chcete automaticky vytvořit hypertextové odkazy na nadpisy či záložky v dokumentu, klikněte na tlačítko Možnosti a poté klikněte na možnosti, které chcete použít.

 7. Klikněte na tlačítko Publikovat.

Uložení dokumentu ve formátu webové stránky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

  Pokud dokument publikujete na webový server, vyhledejte příslušný server a jednou na něj klikněte (nikoli dvakrát).

 2. Do pole Název souboru zadejte název souboru.

 3. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Webová stránka nebo Webová stránka - jeden soubor.

Poznámka : Když dokument uložíte jako webové stránky (formát HTML) a později chtít přesunout na jiné místo nebo odeslat jako přílohu-mailové zprávy, musíte nezapomeňte zadat složky, která obsahuje všechny podpůrné soubory. Tato složka má stejný název jako název souboru dokumentu.

 1. Klikněte na tlačítko Uložit.

Uložení dokumentu ve formátu OpenDocument Text

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 2. Do pole Název souboru zadejte název souboru.

 3. V poli Uložit jako typ klikněte na položku Formát ODT (OpenDocument Text).

Poznámka : Pokud chcete zachovat verzi souboru jako dokument aplikace Word, je nutné uložit ho jako dokument aplikace Word (například formát souboru .docx) před Zavřít Word 2007.

 1. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Úprava nastavení pro ukládání dokumentů

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 2. Klikněte na tlačítko Uložit.

 3. V poli Ukládat soubory v tomto formátu klikněte na formát souborů, který chcete použít.

 4. Vedle pole Výchozí umístění souborů klikněte na tlačítko Procházet a poté klikněte na složku, do které chcete ukládat soubory.

  Poznámka : Tyto možnosti řídí výchozí chování, když po spuštění aplikace poprvé použijete příkazy Otevřít, Uložit nebo Uložit jako. Při každém uložení souboru můžete tato nastavení potlačit zadáním jiného umístění nebo formátu v dialogovém okně Otevřít, Uložit nebo Uložit jako.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×