Uložení dokumentu aplikace Word jako šablony

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Microsoft Word 2010 můžete vytvořit šablonu uložíte dokument ve formátu souboru .dotx, souborů .dot nebo .dotm souboru (soubor typu .dotm umožňuje povolit makra v souboru).

V tomto článku

Informace o šablonách

Vytvoření šablony (Uložit jako šablonu)

Přidání stavebních bloků do šablony

Přidání ovládacích prvků obsahu do šablony

Přidání ochrany šablony

Informace o šablonách

Šablona je typ dokumentu, který vytvoří kopii sebe sama, pokud ho otevřete.

Dokumentem, který je často psán v aplikaci Word, je například podnikatelský plán. Namísto vytváření struktury podnikatelského plánu od začátku můžete použít šablonu s předdefinovaným rozložením stránky, písmy, okraji a styly. Stačí jen otevřít šablonu a zadat text a informace, které jsou specifické pro daný dokument. Pokud dokument uložíte jako soubor DOCX nebo DOCM, bude uložen odděleně od šablony, na které je založen.

V šabloně můžete poskytnout doporučené oddíly nebo povinný text pro ostatní použít, jakož i ovládací prvky obsahu třeba předdefinovaný rozevíracího seznamu nebo jinak logo. Přidání zámku do části šablony nebo použít heslo pro šablony se můžete pomoci chrá obsah šablony před změnami.

U většiny typů dokumentů na webu Office.com najdete Wordové šablony. Pokud máte připojení k Internetu, klikněte na kartu soubor, klikněte na Nový a potom klikněte na kategorii šablon, které chcete. Můžete taky můžete vytvářet vlastní šablony.

Poznámka : Vysoce strukturovaná a složitých šablon, například formuláře Příprava daně, může nejlépe vytvořili v aplikaci vytváření formulářů například Microsoft InfoPath 2010.

Začátek stránky

Vytvoření šablony (Uložit jako šablonu)

Můžete začít s prázdným dokumentem a uložit jej jako šablonu nebo můžete vytvořit šablonu, která je založena na existujícím dokumentu či šabloně.

Vytvoření úplně od začátku

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Nový.

 2. Klikněte na Prázdný dokument a pak na Vytvořit.

 3. Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování.

  Můžete také přidat ovládací prvky obsahu, jako je ovládací prvek Výběr data, pokyny a obrázky, které chcete zobrazit všechny nové dokumenty založené na šabloně.

 4. Klikněte na kartu Soubor a na tlačítko Uložit jako.

 5. V rozevíracím seznamu Uložit jako proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na počítači se systémem Windows 7 přejděte do horní části seznamu složek a potom v části Microsoft Word klikněte na možnost šablony.

  • V počítači se systémem Windows Vista klikněte v části Oblíbené odkazy na Šablony.

  • V počítači se systémem Windows XP klikněte v části Uložit do na Důvěryhodné šablony.

 6. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka : Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 7. Zavřete šablonu.

Vytvoření šablony na základě existující šablony nebo dokumentu

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Nový.

 2. V části dostupné šablony klikněte na Nový z existujícího.

 3. Klikněte na ze šablony nebo dokumentu, která se podobá té, kterou chcete vytvořit a potom klikněte na Vytvořit nový.

 4. Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování.

  Můžete také přidat ovládací prvky obsahu, například ovládací prvek Výběr data, pokyny a grafické objekty, které chcete zobrazit všechny nové dokumenty založené na šabloně.

 5. Klikněte na kartu Soubor a na tlačítko Uložit jako.

 6. V rozevíracím seznamu Uložit jako proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na počítači se systémem Windows 7 přejděte do horní části seznamu složek a potom v části Microsoft Word klikněte na možnost šablony.

  • V počítači se systémem Windows Vista klikněte v části Oblíbené odkazy na Šablony.

  • V počítači se systémem Windows XP klikněte v části Uložit do na Důvěryhodné šablony.

 7. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka : Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 8. Zavřete šablonu.

Začátek stránky

Přidání stavebních bloků do šablony

Stavební bloky jsou opakovaně použitelné části obsahu nebo jiné části dokumentu, které jsou uložené v galeriích, kde se k nim můžete kdykoliv dostat a opakovaně je používat. Stavební bloky můžete taky uložit a distribuovat je spolu se šablonami.

Můžete třeba vytvořit šablonu zprávy, která uživatelům šablony nabízí dva typy průvodního dopisu, ze kterých si můžou vybrat při vytváření vlastní zprávy založené na šabloně.

 1. Uložte a zavřete šablonu, kterou jste vytvořili požadovaným způsobem a do které chcete přidat stavební bloky, ze kterých si budou moci její uživatelé vybírat.

 2. Otevřete šablonu.

  Šablonu, do které chcete přidat možnosti stavebních bloků pro její uživatele, ponechejte otevřenou.

 3. Vytvořte stavební bloky, které chcete poskytnout uživatelům šablony.

  Jakmile zadáte informace do dialogového okna Vytvořit nový stavební blok, klepněte v poli Uložit do na název šablony.

  Další informace o vytváření stavebních bloků a jejich přidávání nastavili do Galerie najdete v tématu Přidání stavebního bloku do Galerie.

  Poznámka : Pokud chcete zpřístupnit stavební bloky v ovládacím prvku obsahu galerie stavebních bloků, přiřaďte stavebních bloků jedinečné kategorie v dialogovém okně vytvořit nový stavební blok.

 4. Distribuujte šablonu.

  Pokud šablonu odešlete nebo zpřístupníte ostatním, stavební bloky, které jste uložili se šablonou, budou k dispozici v určených galeriích.

Začátek stránky

Přidání ovládacích prvků obsahu do šablony

Všem uživatelům šablony můžete nabídnout flexibilitu přidáním a nakonfigurováním ovládacích prvků obsahu, například ovládacího prvku s formátovaným textem, obrázků, rozevíracích seznamů nebo ovládacích prvků Výběr data.

Můžete například poskytnout kolegovi šablonu, která obsahuje rozevírací seznam, ale kolega chce v dokumentech vytvořených podle této šablony používat jiné položky rozevíracího seznamu. Vzhledem k tomu, že jste při přidání tohoto ovládacího prvku obsahu do šablony povolili jeho úpravy, kolega může šablonu snadno a rychle změnit podle svých potřeb.

Poznámka : Pokud ovládací prvky obsahu není k dispozici, pravděpodobně jste otevřeli dokument nebo šablonu, který byl vytvořený v dřívější verzi Wordu. Používat ovládací prvky obsahu, je nutné převést dokument ve formátu Word 2010 kliknutím na kartu soubor, kliknutím na informace, kliknutím na Převod a klikněte na tlačítko OK. Když převedete dokument nebo šablonu, uložte ho.

Pokud chcete přidat ovládací prvky obsahu, musíte nejdřív zobrazit kartu Vývojář.

Zobrazení karty Vývojář

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Přizpůsobit pás karet.

 4. Pod položkou Přizpůsobit pás karet klikněte na položku Hlavní karty.

 5. V seznamu zaškrtněte políčko Vývojář a potom klikněte na tlačítko OK.

  Zaškrtávací políčko Vývojář

Přidání ovládacích prvků obsahu

Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Režim návrhu a potom vložte požadované ovládací prvky.

Pás karet systému O14

Vložení ovládacího prvku, do něhož uživatelé mohou zadat text

V ovládacím prvku obsahu pro text ve formátu RTF mohou uživatelé text formátovat jako tučný nebo kurzívu a rozdělit jej do více odstavců. Chcete-li omezit možnosti pro text zadávaný uživateli, vložte ovládací prvek obsahu pro prostý text.

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu pro Text ve formátu RTF Obrázek pásu karet nebo Ovládací prvek obsahu ve formátu prostého textu Obrázek pásu karet .

U ovládacího prvku nastavit specifické vlastnosti, najdete v článku Nastavení nebo změna vlastností pro obsah ovládací prvky.

Vložení ovládacího prvku Obrázek

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na ovládací prvek Obrázek.

  Ovládací prvek Obrázek

U ovládacího prvku nastavit specifické vlastnosti, najdete v článku Nastavení nebo změna vlastností pro obsah ovládací prvky.

Vložení pole se seznamem nebo rozevíracího seznamu

V poli se seznamem mohou uživatelé vybírat ze seznamu voleb, které jim poskytnete, nebo mohou zadat vlastní odpověď. V rozevíracím seznamu mohou pouze vybírat ze seznamu voleb.

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Ovládací prvek obsahu pro pole se seznamem Obrázek tlačítka nebo Ovládací prvek obsahu rozevíracího seznamu Obrázek pásu karet .

 2. Vyberte ovládací prvek obsahu a potom na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti.

  Pás karet systému O14

 3. Chcete-li vytvořit seznam voleb, klikněte na tlačítko Přidat v části Pole se seznamem – vlastnosti nebo Vlastnosti rozevíracího seznamu.

 4. Do pole Zobrazovaný název zadejte možnosti výběru, například Ano, Ne nebo Pravděpodobně.

  Opakujte tento krok, dokud nebudou zadány všechny možnosti rozevíracího seznamu.

 5. Zadejte jakékoli další požadované vlastnosti.

  Poznámka :  Zaškrtnete-li políčko Obsah nelze upravit, uživatelé nebudou moci volbu vybrat.

Vložení ovládacího prvku Výběr data

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek Výběr data vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Ovládací prvek obsahu pro výběr data.

  Ovládací prvek obsahu pro výběr data

U ovládacího prvku nastavit specifické vlastnosti, najdete v článku Nastavení nebo změna vlastností pro obsah ovládací prvky.

Vložení zaškrtávacího políčka

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek Zaškrtávací políčko vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na ovládací prvek obsahu Zaškrtávací políčko.

  Ovládací prvek obsahu pro zaškrtávací políčko

U ovládacího prvku nastavit specifické vlastnosti, najdete v článku Nastavení nebo změna vlastností pro obsah ovládací prvky.

Začátek stránky

Vložení ovládacího prvku galerie stavebních bloků

Ovládací prvky Stavební blok můžete použít, pokud chcete, aby uživatelé zvolili konkrétní blok textu.

Jsou třeba užitečné, pokud nastavujete šablonu smlouvy a potřebujete do ní přidat různé často používané varianty textu, které závisí na konkrétních požadavcích smlouvy. Pro každý takový blok textu můžete vytvořit ovládací prvek obsahu pro text ve formátu RTF a pak použít ovládací prvek Galerie stavebních bloků jako kontejner pro tyto ovládací prvky obsahu.

Ovládací prvek Stavební blok můžete také použít ve formuláři.

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu galerie stavebních bloků.

  Ovládací prvek obsahu Stavební blok

 3. Kliknutím vyberte ovládací prvek obsahu.

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti.

 5. Kliknutím na Galerie a Kategorie vyberte stavební bloky, které mají být dostupné v ovládacím prvku Stavební blok.

Informace o nastavení dalších vlastností ovládacího prvku najdete v tématu Nastavení nebo změna vlastností pro obsah ovládací prvky.

Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu

 1. Vyberte ovládací prvek obsahu a klikněte na tlačítko Vlastnosti ve skupině Ovládací prvky.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu vyberte, jestli můžou uživatelé šablony tento ovládací prvek odstranit nebo upravit.

 3. Chcete-li udržet několik ovládacích prvků obsahu nebo dokonce několik odstavců textu pohromadě, vyberte ovládací prvky nebo text a pak klepněte na tlačítko Seskupit ve skupině Ovládací prvky.

  Předpokládejme například, že máte text právních omezení tvořený třemi odstavci. Seskupíte-li tyto tři odstavce pomocí příkazu Seskupit, nebude možné text právních omezení upravit a bude jej možné pouze odstranit jako skupinu.

Přidání pokynů do šablony

Zadáním pokynů pro uživatele usnadníte použití vytvářené šablony. Výchozí pokyny pro uživatele u ovládacích prvků obsahu je možné změnit.

Pokud chcete upravit výchozí pokyny pro uživatele šablony, uděláte to takto:

 1. Na karty Vývojář, skupině ovládací prvky klikněte na Režim návrhu.

  Pás karet systému O14

 2. Klikněte na ovládací prvek obsahu, v němž chcete upravit pokyny pro uživatele.

 3. Proveďte požadované úpravy zástupného textu, respektive jeho formátu.

 4. Na karty Vývojář, skupině ovládací prvky klikněte na Režim návrhu vypněte funkci návrhu a uložte text s pokyny.

Začátek stránky

Přidání ochrany šablony

Můžete přidat ochranu jednotlivých ovládacích prvků obsahu v šabloně a zabránit tak ostatním uživatelům v odstranění nebo úpravách určitého ovládacího prvku či skupiny ovládacích prvků obsahu, případně můžete ochránit veškerý obsah šablony heslem.

Přidání ochrany částí šablony

 1. Otevřete šablonu, do které chcete přidat ochranu.

 2. Vyberte ovládací prvky obsahu, u kterých chcete omezit změny.

  Chcete-li vybrat více ovládacích prvků podržte stisknutou klávesu CTRL klepněte na ovládací prvky.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Seskupit a poté na tlačítko Skupina.

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti.

 5. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu v oddílu Uzamčení proveďte kteroukoli z následujících akcí:

  • Jestliže chcete povolit úpravy obsahu ovládacího prvku, aniž by bylo možné ovládací prvek z šablony nebo dokumentu založeného na šabloně odstranit, zaškrtněte políčko Ovládací prvek obsahu nelze odstranit.

  • Jestliže chcete povolit odstranění ovládacího prvku bez možnosti úprav obsahu tohoto prvku, zaškrtněte políčko Obsah nelze upravit.

   Toto nastavení použijte, chcete-li ochránit text, který je součástí šablony. Pokud například často vkládáte text vyjadřující zřeknutí se práv, můžete takto zajistit, že text zůstane nezměněn, a v dokumentech, kde není vyžadován, ho bude možné odstranit.

Přiřazení hesla do šablony

Pokud chcete k dokumentu přiřadit heslo, které umožňuje odemknout dokument jenom recenzentům, kteří heslo znají, udělejte toto:

 1. Otevřete šablonu, ke které chcete přiřadit heslo.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.

 3. V části Použití zámku klikněte na tlačítko Použít zámek.

 4. Zadejte heslo do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a pak heslo potvrďte.

  Důležité : Když se rozhodnete, že heslo nepoužijete, kdokoliv bude moct změnit omezení úprav, které jste zadali.

  Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Heslo, které směs těchto prvků nevyužívá, bývá slabé. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla mít délku aspoň 8 znaků. Lepší je kód, který používá 14 nebo víc znaků. Další informace najdete v tématu Pomozte ochránit své osobní údaje silnými hesly.

  Heslo je nezbytné si zapamatovat. Pokud heslo zapomenete, společnost Microsoft ho nebude moci zjistit. Hesla, která si zapíšete, uložte na bezpečném místě stranou od informací, jež budou těmito hesly chráněny.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×