Uložení výsledků dotazů do tabulky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vytvářecí dotaz v Accessové desktopové databázi používá data už máte k vytvoření nové tabulky. Vyhledání dotazu chcete používat (nebo vytvořte nový účet) a potom ho otevřete v návrhovém zobrazení. Na pásu karet klikněte na Návrh a potom ve skupině Typ dotazu klikněte na Vytvořit tabulku.

Poznámka : Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access (to je druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online). Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access.

Pokud potřebujete změnit nebo aktualizovat část dat ve stávající sadě záznamů (například v jednom nebo více polích), použijte aktualizační dotaz. Další informace o aktualizačních dotazech najdete v článku Aktualizace dat pomocí dotazu.

Pokud potřebujete přidat řádky do stávající tabulky, použijte přidávací dotaz. Další informace o přidávacích dotazech najdete v článku Přidání záznamů do tabulky pomocí přidávacího dotazu.

V tomto článku

Vytvoření vytvářecího dotazu

Ukončení blokování dotazů režimem vypnutí

Vytvoření vytvářecího dotazu

Při vytváření vytvářecího dotazu je třeba nejprve vytvořit výběrový dotaz a potom jej převést na vytvářecí dotaz. Ve výběrovém dotazu lze použít počítaná pole a výrazy, které usnadní vrácení požadovaných dat. Postup vytvoření a převodu dotazu je vysvětlen v následujících krocích. Pokud již máte výběrový dotaz, který odpovídá vašim potřebám, můžete přejít dále ke krokům týkajícím se převodu výběrového dotazu a spuštění vytvářecího dotazu.

Vytvoření výběrového dotazu

Poznámka : Pokud již máte výběrový dotaz, jehož výsledkem jsou požadovaná data, přejděte k dalším krokům.

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotaz na tlačítko Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na tabulky, z nichž chcete načíst data. Jednotlivé tabulky se zobrazí v podobě okna v horní části návrháře dotazů. Po dokončení přidávání tabulek klikněte na tlačítko Zavřít.

 3. V jednotlivých tabulkách poklikejte na pole, která chcete v dotazu použít. Jednotlivá pole se zobrazí jako prázdné buňky v řádku Pole v návrhové mřížce dotazu. Na tomto obrázku je znázorněna návrhová mřížka dotazu s několika přidanými poli.

  Návrhové zobrazení dotazu

 4. Volitelně můžete do řádku Pole přidat libovolné výrazy. To se může hodit, pokud budete potřebovat kombinovat dvě textová pole ze zdrojových dat do jednoho textového pole v nové tabulce. Může se to také hodit v případě, pokud chcete vytvořit pole a vyplnit jej konkrétní hodnotou, jako je například aktuální datum. Nápovědu pro výrazy naleznete v článku Tvorba výrazu.

 5. Volitelně můžete do řádku Kritéria návrhové mřížky přidat libovolná kritéria. Nápovědu pro kritéria naleznete v článku Příklady kritérií dotazů.

 6. Kliknutím na tlačítko Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v datovém listu.

 7. Pokud nejste spokojeni s výsledky, upravte pole, výrazy nebo kritéria a znovu spusťte dotaz. Jakmile dotaz vrátí data, která chcete vložit do nové tabulky, můžete jej převést na vytvářecí dotaz.

Převod výběrového dotazu

 1. Otevřete výběrový dotaz v návrhovém zobrazení nebo přejděte do návrhového zobrazení. Aplikace Access umožňuje provést tuto akci několika způsoby:

  • Pokud je dotaz otevřen v zobrazení datového listu, klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro dotaz a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  • Pokud je dotaz zavřený, klikněte na něj v navigačním podokně pravým tlačítkem myši a klikněte na Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Vytvářecí.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit tabulku.

 3. Do pole Název tabulky zadejte název nové tabulky.

  – nebo –

  Klikněte na šipku dolů a vyberte název existující tabulky.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Umístění nové tabulky do aktuální databáze   

   1. Klikněte na přepínač Aktuální databáze (není-li již vybrán) a potom klikněte na tlačítko OK.

   2. Klikněte na Spustit Obrázek tlačítka a potom kliknutím na Ano potvrďte operaci.

    Poznámka : Pokud nahrazujete existující tabulku, je daná tabulka nejprve odstraněna a aplikace Access vás požádá o potvrzení operace odstranění. Klikněte na tlačítko Ano a opětovným kliknutím na tlačítko Ano vytvořte novou tabulku.

  • Umístění nové tabulky do jiné databáze   

   1. Klikněte na přepínač Jiná databáze.

   2. Do pole Název souboru zadejte umístění a název souboru jiné databáze.

    – nebo –

    Klikněte na tlačítko Procházet, pomocí nového dialogového okna Vytvořit tabulku vyhledejte jinou databázi a klikněte na tlačítko OK.

   3. Kliknutím na tlačítko OK zavřete první dialogové okno Vytvořit tabulku.

   4. Klikněte na Spustit Obrázek tlačítka a potom kliknutím na Ano potvrďte operaci.

    Poznámka : Pokud nahrazujete existující tabulku, je daná tabulka nejprve odstraněna a aplikace Access vás požádá o potvrzení operace odstranění. Klikněte na tlačítko Ano a opětovným kliknutím na tlačítko Ano vytvořte novou tabulku.

Začátek stránky

Ukončení blokování dotazů režimem vypnutí

Při otevření databáze může v  závislosti na nastavení Centra zabezpečení aplikace Access bránit spuštění všech akčních dotazů (přidávacích, aktualizačních, odstraňovacích nebo vytvářecích).

Není-li při pokusu o spuštění akčního dotazu provedena žádná akce, zkontrolujte, zda stavový řádek aplikace Access (u dolního okraje programu Access) neobsahuje následující zprávu:

Stavový řádek se zprávou o blokovaném obsahu

Pokud se zobrazuje předchozí zpráva, znamená to, že Access neví, zda má databázi považovat za důvěryhodnou, a zablokoval potenciálně nebezpečné funkce. Akční dotazy budou zakázány, protože provádí změnu dat, čímž jsou potenciálně nebezpečné.

Spuštění akčního dotazu povolíte kliknutím na Povolit obsah na panelu zpráv (těsně pod pásem karet). Panel zpráv se zobrazeným upozorněním zabezpečení

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×