Uložení souboru

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Soubor můžete uložit do složky na pevném disku, do umístění v síti, na CD, na DVD, na plochu, na flash disk nebo v jiném formátu. Při ukládání musíte určit cílové umístění (pokud ho chcete uložit jinam než do výchozí složky). Ukládání ale vždycky probíhá stejně bez ohledu na to, jaké umístění vyberete.

Důležité : I v případě, že jste povolili funkci Automatické obnovení, doporučujeme rozpracovaný soubor často ukládat, abyste předešli ztrátě dat z důvodu neočekávaného výpadku napájení nebo jiných potíží.

Co chcete udělat?

Uložit soubor

Uložit jako kopii nebo do jiného umístění v Office 2013

Uložit jako kopii nebo do jiného umístění v Office 2007 a 2010

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

Uložení souboru v jiném formátu

Uložení ve formátu dřívější verze systému Office

Automaticky uložit soubory automatického obnovení

Uložení souboru

Ve výchozím nastavení sady Microsoft Office uložení souboru ve výchozí pracovní složky. Pokud chcete uložit kopii do jiného umístění, klikněte na jinou složku v podokně úloh Seznam složek. V tématu uložení jako kopii, nebo do jiného umístění na další informace.

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom klikněte na tlačítko Uložit nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S.

  Tip : Klikněte na ikonu Uložit Šipka na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 2. Při prvním uložení souboru je třeba zadat jeho název.

Začátek stránky

Uložit jako kopii nebo do jiného umístění v Office 2013

 1. Vyberte cloudu, webu nebo zařízení umístění, kam chcete soubor uložit.

  Umístění

  Popis

  Weby – společnosti Microsoft

  SharePoint serveru 2013 nebo starší knihovny dokumentů

  OneDrive – společnosti Microsoft

  OneDrive pro firmy

  SharePoint

  Knihovny dokumentů Office 365

  OneDrive – osobní

  OneDrive pro uživatele pomocí účtu Microsoft

  Jiná webová umístění

  Jakékoli další weby, které jste navštívili

  Počítač

  Místní zařízení

 2. Klepněte na tlačítko Procházet.

  Vyhledejte ikonu

Začátek stránky

Uložit jako kopii nebo do jiného umístění v Office 2007 a 2010

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na možnost Uložit jako.

 3. V rozevíracím poli Název souboru zadejte nový název souboru.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

Kdy používat dialogové okno Uložit jako můžete také uložit soubor do nového umístění pomocí navigačního podokna.

Dialogové okno systému Windows Vista a Windows 7 uložit jako

 1. Pokud chcete vybrat složku nebo zadejte cestu ke složce, použijte panel Adresa.

 2. Pokud chcete rychle zobrazit umístění, která často používáte, použijte navigační podokno.

 3. Jestliže chcete zobrazit další typy souborů, klikněte na šipku.

Taky můžete dialogovým oknem Uložit jako soubor přejmenovat nebo změnit složku, kam se uloží soubor kliknutím na jinou složku.

Začátek stránky

Uložení souboru v jiném formátu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na možnost Uložit jako.

 3. V rozevíracím poli Název souboru zadejte nový název souboru.

 4. V seznamu Uložit jako typ klikněte na formát souboru, který chcete soubor uložit. Například klikněte na formát RTF (.rtf), webová stránka (HTM nebo .html) nebo čárkou (CSV).

  Poznámka : Další informace o ukládání souborů v PDF (.pdf) nebo XPS (.xps) formátu najdete v tématu Uložení ve formátu PDF nebo Uložení ve formátu XPS.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka : Chcete-li provést uložení na disk CD nebo do jiného umístění, klikněte na kartu Soubor, klikněte na příkaz Uložit jako a potom klikněte na položku Jiné formáty. V seznamu Složky vyberte umístění nebo médium, na které chcete soubor uložit.

Začátek stránky

Uložení ve formátu dřívější verze systému Office

Pokud používáte Office 2010, můžete uložit soubory v dřívější verzi aplikace Microsoft Office tak, že vyberete verzí v seznamu Uložit jako typ v dialogovém okně Uložit jako. Můžete třeba uložení dokumentu Word 2010 (.docx) jako dokument 97 – 2003 (.doc).

Poznámky : 

 • Office 2010 pokračuje používání rámců založeném na jazyce XML formátů, například .docx, .xlsx a .pptx, zavedený Office 2007. Soubory vytvořené v Microsoft Word 2010Microsoft Excel 2010 a Microsoft PowerPoint 2010 proto lze otevřít v aplikacích Office 2007 bez zvláštní doplňky nebo ztrátě funkčnosti. Další informace najdete v tématu formáty Open XML a přípony názvů souborů.

 • Další informace o kompatibilitě souborů z různých verzí naleznete v tématu Použití nástroje Kontrola kompatibility.

Začátek stránky

Automatické uložení informací automatického obnovení

Funkce Automatické obnovení nenahrazuje pravidelné ukládání souborů. Pokud se rozhodnete neuložit obnovený soubor po jeho otevření, bude tento soubor odstraněn a změny, které jste neuložili, budou ztraceny. Jestliže obnovený soubor uložíte, nahradí obnovený soubor původní soubor (pokud jej neuložíte pod jiným názvem). Čím častěji budou soubory ukládány, tím více informací bude obnoveno v případě výskytu potíží, například dojde-li při otevřeném souboru k výpadku napájení.

Další informace o tom, jak obnovit nebo návrat ke starším verzím souboru najdete v článku Obnovení souborů Office.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Nápověda klikněte na příkaz Možnosti a poté klikněte na příkaz Uložit.

 3. Zaškrtněte políčko Ukládat informace pro automatické obnovení každých.

 4. V číselníku min. zadejte nebo vyberte číslo určující interval ukládání dokumentů.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×