Uložení dokumentu aplikace Word jako šablony

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Šablona je typ dokumentu, který po otevření vytvoří kopii sebe sama. V aplikaci Microsoft Office Word 2007 můžete šablonu vytvořit uložením souboru ve formátu souboru DOTX nebo DOTM (typ souboru DOTM umožňuje povolení maker v souboru).

V tomto článku

Informace o šablonách

Uložení prezentace jako šablony

Přidání ovládacích prvků obsahu do šablony

Přidání pokynů do šablony

Uložení a distribuce stavebních bloků se šablonou

Přidání ochrany šablony

Informace o šablonách

Obchodní plán je například běžné dokumenty napsané v aplikaci Word. Místo abyste vytvářeli strukturu obchodní plán od začátku, můžete pomocí šablony pro rozložení předdefinované stránky, písma, okraje a styly. Je potřeba udělat stačí otevřete šablonu a zadejte text a informace, které jsou specifické pro dokument. Při uložení dokumentu jako souboru .docx nebo .docm dokument uložíte samostatně ze šablony, na které je založeno.

Šablony poskytují stejné možnosti jako dokumenty – mohou obsahovat doporučené části nebo povinný text, který budou ostatní používat, a také ovládací prvky obsahu, jako například předdefinovaný rozevírací seznam nebo zvláštní logo. Část šablony je možné chránit, případně lze na šablonu použít heslo, kterým bude její obsah chráněn před změnami.

Šablony Wordu pro většinu typů dokumentů najdete na webu Microsoft Office Online. Pokud máte připojení k internetu, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na příkaz Nový a pak klikněte na požadovanou kategorii šablon. ­­­Můžete taky vytvářet vlastní šablony.

Poznámka : K tvorbě vysoce strukturovaných a složitých šablon, jako například formuláře daňového přiznání, může být nejvhodnější program pro tvorbu formulářů, jako třeba Microsoft Office InfoPath 2007.

Začátek stránky

Uložení prezentace jako šablony

Můžete začít s prázdným dokumentem a uložit jej jako šablonu nebo můžete vytvořit šablonu, která je založena na existujícím dokumentu či šabloně.

Vytvoření úplně od začátku

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na příkaz Nový.

 2. Klikněte na Prázdný dokument a pak na Vytvořit.

 3. Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování.

  Můžete také přidat pokyny, ovládací prvky obsahu, jako například ovládací prvek Výběr data, a grafické objekty, které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně.

 4. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 5. V rozevíracím seznamu Uložit jako proveďte jednu z následujících akcí:

  • V počítači se systémem Windows Vista klikněte v části Oblíbené odkazy na Šablony.

  • V počítači se systémem Windows XP klikněte v části Uložit do na Důvěryhodné šablony.

 6. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka : Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 7. Zavřete šablonu.

Vytvoření šablony na základě existujícího dokumentu

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

 2. Otevřete požadovaný dokument.

 3. Proveďte změny, které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně.

 4. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 5. V rozevíracím seznamu Uložit jako proveďte jednu z následujících akcí:

  • V počítači se systémem Windows Vista klikněte v části Oblíbené odkazy na Šablony.

  • V počítači se systémem Windows XP klikněte v části Uložit do na Důvěryhodné šablony.

 6. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka : Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 7. Zavřete šablonu.

Vytvoření nové šablony na základě existující šablony

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na příkaz Nový.

 2. V části Šablony klikněte na možnost Nový z existujícího.

 3. Klepněte na šablonu, jež se podobá šabloně, kterou chcete vytvořit, a pak klepněte na možnost Vytvořit nový.

 4. Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování.

  Můžete také přidat pokyny, ovládací prvky obsahu, jako například ovládací prvek Výběr data, a grafické objekty, které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně.

 5. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 6. V rozevíracím seznamu Uložit jako proveďte jednu z následujících akcí:

  • V počítači se systémem Windows Vista klikněte v části Oblíbené odkazy na Šablony.

  • V počítači se systémem Windows XP klikněte v části Uložit do na Důvěryhodné šablony.

 7. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka : Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 8. Zavřete šablonu.

Začátek stránky

Přidání ovládacích prvků obsahu do šablony

Všem uživatelům šablony můžete nabídnout flexibilitu přidáním a nakonfigurováním ovládacích prvků obsahu, například ovládacího prvku s formátovaným textem, obrázků, rozevíracích seznamů nebo ovládacích prvků Výběr data.

Můžete například poskytnout kolegovi šablonu, která obsahuje rozevírací seznam, ale kolega chce v dokumentech vytvořených podle této šablony používat jiné položky rozevíracího seznamu. Vzhledem k tomu, že jste při přidání tohoto ovládacího prvku obsahu do šablony povolili jeho úpravy, kolega může šablonu snadno a rychle změnit podle svých potřeb.

Přidání ovládacích prvků obsahu

Poznámka : Ovládací prvky obsahu můžete přidávat také do dokumentů.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na položku Oblíbené.

 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Pás karet je součástí Fluent systému Microsoft Office.

 4. Otevřete šablonu, do které chcete přidat ovládací prvky obsahu, a klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 5. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na ovládací prvek obsahu, který chcete přidat do dokumentu nebo šablony.

  Klepnutím na položku Formát RTF můžete například vložit ovládací prvek pro formát RTF, který bude zobrazen v každém dokumentu vytvořeném pomocí dané šablony.

  Poznámka : Pokud nejsou ovládací prvky obsahu dostupné, je možné, že jste otevřeli dokument, který byl vytvořený v dřívější verzi Wordu. Pokud chcete používat ovládací prvky obsahu, je potřeba převést dokument na soubor ve formátu aplikace Word 2007 kliknutím na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , na položku Převést a na tlačítko OK. Po převodu dokument uložte.

 6. Vyberte ovládací prvek obsahu a klikněte na tlačítko Vlastnosti ve skupině Ovládací prvky.

 7. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu vyberte, jestli můžou uživatelé šablony tento ovládací prvek odstranit nebo upravit.

 8. Chcete-li udržet několik ovládacích prvků obsahu nebo dokonce několik odstavců textu pohromadě, vyberte ovládací prvky nebo text a pak klepněte na tlačítko Seskupit ve skupině Ovládací prvky.

  Předpokládejme například, že máte text právních omezení tvořený třemi odstavci. Seskupíte-li tyto tři odstavce pomocí příkazu Seskupit, nebude možné text právních omezení upravit a bude jej možné pouze odstranit jako skupinu.

Začátek stránky

Přidání pokynů do šablony

Někdy je vhodné uvést pokyny, které se objeví jako zástupný text a budou poskytovat návod k vyplnění určitého ovládacího prvku obsahu přidaného do šablony. Až bude uživatel pracovat se šablonou, budou tyto pokyny nahrazeny obsahem.

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Režim návrhu.

 2. Jestliže jste dosud do dokumentu nepřidali ovládací prvek obsahu, klepněte na místo, kde má být ovládací prvek zobrazen, a pak klepněte na požadovaný ovládací prvek.

  Poznámka : Pokud nejsou ovládací prvky obsahu dostupné, je možné, že jste otevřeli dokument, který byl vytvořený v dřívější verzi Wordu. Pokud chcete používat ovládací prvky obsahu, je potřeba převést dokument na soubor ve formátu aplikace Word 2007 kliknutím na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , na položku Převést a na tlačítko OK. Po převodu dokument uložte.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Režim návrhu.

 4. Klepněte na ovládací prvek obsahu, do kterého chcete přidat zástupný text.

 5. Proveďte požadované úpravy zástupného textu, respektive jeho formátu.

  Pokud přidáte ovládací prvek obsahu Textové pole a chcete, aby zástupný text zmizel, jakmile uživatel začne psát vlastní text, klepněte ve skupině Ovládací prvky na možnost Vlastnosti a pak zaškrtněte políčko Odebrat ovládací prvek obsahu při úpravách obsahu.

Začátek stránky

Uložení a distribuce stavebních bloků se šablonou

Stavební bloky jsou znovu použitelné části obsahu nebo jiné části dokumentů, které jsou uloženy v galeriích, kde k nim lze kdykoli přistupovat a znovu je používat. Stavební bloky je také možné uložit a distribuovat se šablonami. Můžete například vytvořit šablonu zprávy, jež uživatelům, kteří budou vytvářet vlastní zprávy založené na této šabloně, nabídne dva typy průvodních dopisů.

 1. Uložte a zavřete šablonu, kterou jste vytvořili požadovaným způsobem a do které chcete přidat stavební bloky, ze kterých si budou moci její uživatelé vybírat.

 2. Otevřete šablonu.

  Šablonu, do které chcete přidat možnosti stavebních bloků pro její uživatele, ponechejte otevřenou.

 3. Vytvořte stavební bloky, které chcete poskytnout uživatelům šablony.

  Jakmile zadáte informace do dialogového okna Vytvořit nový stavební blok, klepněte v poli Uložit do na název šablony.

 4. Distribuujte šablonu.

  Pokud šablonu odešlete nebo zpřístupníte ostatním, stavební bloky, které jste uložili se šablonou, budou k dispozici v určených galeriích.

Začátek stránky

Přidání ochrany šablony

Můžete přidat ochranu jednotlivých ovládacích prvků obsahu v šabloně a zabránit tak ostatním uživatelům v odstranění nebo úpravách určitého ovládacího prvku či skupiny ovládacích prvků obsahu, případně můžete ochránit veškerý obsah šablony heslem.

Přidání ochrany částí šablony

 1. Otevřete šablonu, do které chcete přidat ochranu.

 2. Vyberte ovládací prvek nebo skupinu ovládacích prvků obsahu, jejichž změny chcete omezit.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu v oddílu Uzamčení proveďte kteroukoli z následujících akcí:

  • Jestliže chcete povolit úpravy obsahu ovládacího prvku, aniž by bylo možné ovládací prvek z šablony nebo dokumentu založeného na šabloně odstranit, zaškrtněte políčko Ovládací prvek obsahu nelze odstranit.

  • Jestliže chcete povolit odstranění ovládacího prvku bez možnosti úprav obsahu tohoto prvku, zaškrtněte políčko Obsah nelze upravit.

   Toto nastavení použijte, chcete-li ochránit text, který je součástí šablony. Pokud například často vkládáte text vyjadřující zřeknutí se práv, můžete takto zajistit, že text zůstane nezměněn, a v dokumentech, kde není vyžadován, ho bude možné odstranit.

Přidání ochrany veškerého obsahu šablony

 1. Otevřete šablonu, kterou chcete pomoct chránit před změnami.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

 3. V podokně úloh Zamknout dokument zaškrtněte v části Omezení úprav políčko Povolit v dokumentu pouze tento typ úprav.

 4. V seznamu omezení úprav klepněte na požadovaná omezení.

 5. Chcete-li zvolit další možnosti omezení, například osoby, které mohou dokument číst nebo měnit, klepněte na položku Omezit oprávnění.

  Mezi možnosti omezení patří nastavení data ukončení platnosti dokumentu a povolení kopírování dokumentu.

 6. V části Použití zámku klepněte na tlačítko Použít zámek.

 7. Chcete-li k dokumentu přiřadit heslo, které umožní odstranit zámek pouze oprávněným recenzentům, zadejte je do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a následně je potvrďte.

  Důležité : Pokud se rozhodnete heslo nepoužít, kdokoliv bude moct změnit vámi zadané omezení úprav.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×