Ukotvení nebo uzamčení řádků a sloupců

Ukotvením příček nebo rozdělením okna na Podokno je možné zobrazit dvě oblasti listu a uzamknout řádky či sloupce v jedné oblasti. Při ukotvení příček vyberete určité řádky nebo sloupce, které zůstanou při posouvání listu stále zobrazeny.

Ukotvením příček můžete například zajistit, aby byly při posouvání stále zobrazeny popisky řádků a sloupců (jak je znázorněno v následujícím příkladu).

Okno listu s ukotveným řádkem 1

Okno listu s ukotveným prvním řádkem

Pokud okno rozdělíte na podokna, vytvoříte tak samostatné oblasti listu, v nichž se můžete posouvat, přičemž řádky a sloupce v oblasti, která se neposouvá, zůstávají stále zobrazeny.

Co chcete udělat?

Uzamčení určitých řádků či sloupců ukotvením příček

Uzamčení řádků a sloupců v samostatných oblastech listu rozdělením okna na podokna

Uzamčení určitých řádků či sloupců ukotvením příček

 1. Na listu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li uzamknout řádky, vyberte řádek pod místem, kde má být zobrazena příčka.

  • Chcete-li uzamknout sloupce, vyberte sloupec vpravo od místa, kde má být zobrazena příčka.

  • Chcete-li uzamknout řádky i sloupce, klepněte na buňku pod a vpravo od místa, kde má být zobrazena příčka.

   Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

   Požadovaný výběr

   Akce

   Jedna buňka

   Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

   Oblast buněk

   Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

   Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

   Rozsáhlá oblast buněk

   Klikněte na první buňku v oblasti a při kliknutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

   Všechny buňky na listu

   Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

   Tlačítko Vybrat vše

   Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

   Poznámka   Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

   Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

   Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

   Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

   Poznámka   Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

   Celý řádek nebo sloupec

   Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

   List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

   1. Záhlaví řádku

   2. Záhlaví sloupce

   Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

   Poznámka   Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

   Sousedící řádky nebo sloupce

   Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

   Nesousedící řádky nebo sloupce

   Klikněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při kliknutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

   První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

   Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

   První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

   Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

   Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

   Buňky na začátku listu

   Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

   Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

   Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klikli.

   Tip   Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

 2. Na kartě Zobrazit ve skupině Okno klepněte na příkaz Ukotvit příčky a poté klepněte na požadovanou možnost.

  Skupina Okno na kartě Zobrazení

  Poznámka   Po ukotvení příček se příkaz Ukotvit příčky změní na příkaz Uvolnit příčky, aby bylo možné ukotvené příčky uvolnit.

Začátek stránky

Uzamčení řádků a sloupců v samostatných oblastech listu rozdělením okna na podokna

 1. Pokud chcete okno rozdělit na podokna, nastavte ukazatel myši na tlačítko pro rozdělení v horní části svislého posuvníku nebo v pravé krajní části vodorovného posuvníku.

  Úchyt příčky

 2. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel pro rozdělení  Vodorovná oboustranná šipka nebo Svislý rozdělovací ukazatel (obousměrná šipka), přetáhněte tlačítko pro rozdělení směrem dolů nebo vlevo do požadované pozice.

 3. Chcete-li rozdělení zrušit, poklepejte na libovolnou část příčky oddělující podokna.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk