Ukončené a změněné funkce v Project Serveru 2013

Tento článek popisuje ukončené nebo změněné funkce v serveru TE102754286.

Oprávnění webu projektu odebraná ze stránky Nastavení zřizování webů aplikace Project

V předchozích verzích Project Serveru stránka Nastavení zřizování webů aplikace Project obsahovala část Oprávnění pro web aplikace Project. V této části mohl správce zaškrtnutím políčka automaticky synchronizovat uživatele aplikace TE102754293 s weby projektů po jejich vytvoření, pokud vedoucí projektu publikovali projekty a v Project Serveru se změnila oprávnění uživatele. Kdyby správce zrušil zaškrtnutí tohoto políčka, uživatelé Project Serveru by se nikdy automaticky nesynchronizovali s weby projektů.

V aplikaci TE102754287 byla část Oprávnění pro web aplikace Project stránky Nastavení zřizování webů aplikace Project odebraná.

Důvod změny

Tato možnost byla odebraná, protože díky vylepšením v serveru TE102754287, která umožňují rychlejší zpracování požadavků na synchronizaci uživatelů, nebylo pro tento účel potřeba vyžadovat samostatné oprávnění. Pokud je v serveru TE102754287 povolena synchronizace uživatelů, automaticky se při publikování projektu synchronizuje seznam uživatelů pro odpovídající web projektu.

Začátek stránky

Synchronizace úkolů projektu s Exchange Serverem

V předchozích verzích Project Serveru mohli uživatelé ručně nastavit synchronizaci s Exchange Serverem tak, aby mohli spravovat úkoly jednoduše pomocí Outlooku. V serveru TE102754287 se tato funkce značně změnila a poskytuje vylepšené a robustnější integraci se serverem Exchange Server 2013 a službou SharePoint Foundation 2013. Podpora integrace serveru TE102754287 s předchozími verzemi Exchange Serveru byla ale odebrána. TE102754287 se může synchronizovat jenom s poštovními schránkami hostovanými na serveru Exchange Server 2013.

Důvod změny

Vzhledem k tomu, že pro integraci Outlooku je potřeba Exchange Server 2013, můžete všechny úkoly uživatelů včetně úkolů z Outlooku, služby SharePoint Foundation 2013 a serveru TE102754287 agregovat a synchronizovat na jednom sharepointovém webu. To poskytuje široký a globální přehled všech úkolů na jednom místě ve víc systémech sledování úkolů. Tento model je daleko komplexnější než model z předchozích verzí Project Serveru.

Začátek stránky

Podpora zpětné kompatibility

V předchozích verzích Project Serveru mohli uživatelé připojit starší verzi klientské aplikace Project Professional k novější verzi Project Serveru. Uživatelé mohli třeba připojit Office Project Professional 2007 k serveru Project Server 2010. To se označovalo jako režim zpětné kompatibility nebo BCM. V aplikaci TE102754287 není BCM podporované. Uživatelé musí mít TE102750840 pro připojení k serveru TE102754287.

Důvod změny

Funkce BCM nebyla v předchozích verzích Project Serveru běžně používaná.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×