Udělení přístupu k webovému portálu

Co chcete udělat?

Informace o skupinách a úrovních oprávnění

Nastavení skupin

Přidání uživatelů do skupin

Vytvoření nové skupiny

Změna úrovně oprávnění skupiny

Informace o skupinách a úrovních oprávnění

Jednou ze základních povinností správce webu je řídit, kdo má přístup k webovému portálu, kdo může pracovat s obsahem webového portálu a kdo může provádět změny stránek webového portálu a jeho fungování. Správce webu bude potřebovat udělit přístup pro čtení i zápis určitým osobám a současně nastavit přístup pouze pro zobrazení jiným osobám.

Například na webu, kde jsou zveřejněny zaměstnanecké výhody, požaduje správce webu, aby informace na tento web mohli přidávat nebo aktualizovat pouze osoby z personálního oddělení. Avšak kdokoliv v rámci organizace by měl mít možnost tyto informace na webu prohlížet. Přidělení určitého oprávnění různým skupinám osob umožňuje správci webu řídit, kdo může data pouze zobrazovat, kdo může informace přidávat nebo aktualizovat a kdo může spravovat obsah webu.

Pro efektivní řízení přístupu k webu potřebují správci rozhodnout, které osoby potřebují přístup k webu, jakou úroveň přístupu potřebují a jaké části webového portálu jim zpřístupnit. V dalším textu budou popsány tři základní skupiny a jejich výchozí úrovně oprávnění:

 • Vlastníci webu.     Tato skupina má oprávnění k úplnému řízení webu, což umožňuje členům této skupiny provádět změny v obsahu webu, stránkách, či funkcích. Přistup k úplnému řízení webu by měl být omezen pouze na správce webu.

 • Členové webu.     Tato skupina má úroveň oprávnění Přispívání, což umožňuje členům této skupiny prohlížet stránky, upravovat položky, navrhovat změny ke schválení a odstraňovat položky ze seznamu.

 • Návštěvníci webu.     Tato skupina má úroveň oprávnění Čtení, což umožňuje členům skupiny prohlížet stránky, položky seznamu a dokumenty.

Kromě tří základních skupin může správce webu vytvářet nové skupiny, upravovat úroveň oprávnění kterékoliv skupiny nebo, v případě větších a složitějších organizací, použít libovolnou kombinaci následujících skupin k vytvoření přesnějších úrovní oprávnění:

 • Schvalovatelé.     Členové této skupiny mají oprávnění publikovat hlavní verzi položky seznamu (jako je například stránka), měnit redakční stav dokumentu z konceptu na konečnou verzi a zpřístupňovat dokument anonymním uživatelům a uživatelům s omezeným přístupem.

 • Návrháři.     Tato skupina má přístupová práva podobná jako správci webu. Návrháři mohou měnit výkon, vzhled a funkčnost webu a přidávat programový kód v galerii stránek předlohy. Úroveň oprávnění Návrhář je obvykle omezena na malou skupinu vývojářů, správců webu, nebo obou skupin.

 • Správci hierarchie.     Členové této skupiny mají oprávnění k přejmenování webů nebo k jejich přesouvání v rámci kolekce webů za účelem změny hierarchie kolekce webů. Hierarchie ovlivňuje navigační strukturu webu a u všech webových stránek, které používají navigaci webového portálu, budou tyto změny promítnuty. Účelem této skupiny oprávnění je nahradit skupinu Správce kanálu v aplikaci Microsoft Content Management Server (CMS) 2000. Jestliže provádíte upgrade z aplikace CMS 2000, budou uživatelé ve skupině Správce kanálu převedeni do skupiny Správce hierarchie.

 • Uživatelé rychlého nasazení.     Tato skupina umožňuje rychlou aktualizaci obsahu pro weby, které mají oddělenou autorskou a implementační vrstvu. Členům skupiny je umožněno snadné plánování a přenášení dat z autorské vrstvy do prezentační vrstvy.

 • Čtenáři s omezeným přístupem.     Členové této skupiny přistupují k webu a jeho veškerému obsahu s oprávněním pouze pro čtení hlavních verzí každého seznamu nebo položky. Obvykle je tato úroveň oprávnění přidělována osobám, které potřebují informace na webu pouze prohlížet a číst, ale nikdy do něho přímo nepřispívají.

Poznámka : Jednotliví uživatelé a skupiny mohou mít pro různé zabezpečené objekty odlišné úrovně oprávnění. Například můžete přidělit různým uživatelům a skupinám různé úrovně oprávnění pro přístup k určitému webu, seznamu, knihovně, složce uvnitř seznamu nebo knihovny, položce seznamu či dokumentu.

Začátek stránky

Nastavení skupin

Chcete-li blíže určit, jakou skupinu úrovně oprávnění přidělíte návštěvníkům, členům nebo vlastníkům webu, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na domovské stránce portálu klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na položku Nastavení webu a potom klepněte na možnost Osoby a skupiny.

 2. Na stránce Osoby a skupiny klepněte na panelu Snadné spuštění na možnost Skupiny.

 3. Na stránce Osoby a skupiny: Všechny skupiny klepněte na nabídku Nastavení a potom klepněte na možnost Nastavení skupin.

 4. Na stránce Nastavení skupin uživatelů tohoto webu vyberte skupinu úrovně oprávnění pro každou třídu uživatelů, kterou chcete změnit. Nebo klepněte na příkaz Vytvořit novou skupinu a přiřaďte třídě uživatelů novou uživatelskou skupinu.

Začátek stránky

Přidání uživatelů do skupin

 1. Na domovské stránce portálu klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na položku Nastavení webu a potom klepněte na možnost Osoby a skupiny.

 2. Na stránce Osoby a skupiny klepněte na panelu Snadné spuštění na možnost Skupiny.

 3. Klepněte na název skupiny, do které chcete přidat uživatele.

 4. V nabídce Nový klepněte na možnost Přidat uživatele a napište názvy účtů, které chcete přidat, případně klepněte na možnost Procházet a vyhledejte uživatele v adresáři služby Active Directory.

 5. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Přidat uživatele do skupiny aplikace SharePoint, a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Ve výjimečných případech možná budete chtít nastavit uživateli individuální oprávnění pomocí příkazu Přímo přidělit uživatelům oprávnění. Přidělování individuálních úrovní oprávnění velkému počtu uživatelů však může rychle vyústit v obtížnou a časově náročnou správu. Z toho důvodu doporučujeme pro správu přístupů k webu v co největší míře používat skupiny oprávnění.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření nové skupiny

Používání skupin není v aplikaci Microsoft Office SharePoint Server 2007 omezeno pouze na výchozí skupiny. Máte-li jiné požadavky, kterým žádná výchozí skupina nevyhovuje, můžete buď upravit existující skupinu, nebo vytvořit vlastní skupinu. Následující postup můžete rovněž použít, chcete-li určitým skupinám zabránit v přístupu k webu:

 1. Na domovské stránce portálu klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na položku Nastavení webu a potom klepněte na možnost Osoby a skupiny.

 2. V nabídce Nový klepněte na možnost Nová skupina.

 3. Zadejte název skupiny a stručný popis vlastností skupiny.

 4. Chcete-li změnit vlastníka skupiny, napište název nového účtu, případně klepněte na příkaz Procházet a najděte název uživatelského účtu v adresáři služby Active Directory.

 5. Klepnutím na možnosti v části Nastavení skupiny určete, zda se jedná o soukromou nebo veřejně dostupnou skupinu, a nastavte, kdo může provádět změny členů skupiny .

 6. Chcete-li určit, zda budou přijímány žádosti o přidání nebo odstranění ze skupiny, případně chcete-li přidat e-mailové adresy, na které uživatelé mohou posílat své žádosti, v části Žádosti o členství klepněte na tlačítko Možnosti. Jestliže vyberete možnost Automaticky přijímat žádosti, budou uživatelé na základě své žádosti automaticky přidáni nebo odstraněni.

 7. V části Poskytnout tomuto webu oprávnění skupiny vyberte úroveň oprávnění, kterou chcete skupině povolit.

  Chcete-li vytvořit skupinu, jejíž přístup k webu bude zablokován, zrušte zaškrtnutí všech políček úrovní oprávnění.

 8. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

 9. Chcete-li přidat jednotlivé uživatele do skupiny, postupujte podle návodu v části Přidání uživatelů do skupin.

Začátek stránky

Změna úrovně oprávnění skupiny

 1. Na domovské stránce portálu klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na položku Nastavení webu a potom klepněte na možnost Osoby a skupiny.

 2. Na stránce Osoby a skupiny klepněte na panelu Snadné spuštění na možnost Skupiny.

 3. Na stránce Osoby a skupiny: Všechny skupiny klepněte na název skupiny, jejíž úroveň oprávnění chcete změnit.

 4. Na stránce Osoby a skupiny: Název skupiny klepněte na nabídku Nastavení a potom na možnost Nastavení skupiny.

 5. Na stránce Upravit nastavení skupiny v části Poskytnout tomuto webu oprávnění skupiny zaškrtněte políčko vedle úrovně oprávnění, kterou chcete skupině přidělit, a zrušte zaškrtnutí políčka vedle úrovně oprávnění, která už pro skupinu neplatí.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×