Události a akce

Jestliže přidáte akci pravého tlačítka myši, stane se akce dostupnou jako příkaz v místní nabídce obrazce (po klepnutí pravým tlačítkem myši).

Jestliže přidáte událost obrazce, určíte, jak bude propojený obrazec reagovat, když ho zkopírujete nebo umístíte na stránku.

Události obrazců

Zahrnout do obrazce událost při umístění

Povolí dále uvedená příkazová tlačítka.

Obnovit obrazec při umístění

Při přetažení předlohy nebo zkopírování obrazce se nový obrazec obnoví tak, aby odpovídal záznamu v databázi, se kterým je propojena předloha nebo kopírovaný obrazec.

Vybrat záznam při umístění

Tuto možnost zvolte, jestliže chcete při každém umístění propojené předlohy nebo kopie propojeného obrazce vybrat nový záznam v databázi.

Akce pravého tlačítka myši

Vybrat záznam v databázi

Přidá příkaz pro výběr záznamu v databázi, se kterým chcete obrazec propojit.

Obnovit buňky obrazců

Přidá příkaz pro obnovení obrazce, aby odpovídal záznamu v databázi, se kterým je propojen.

Jestliže tuto možnost nevyberete, můžete obrazce přesto obnovit pomocí nabídky Nástroje.

Aktualizovat záznam v databázi

Přidá příkaz pro aktualizaci databáze, aby odpovídala datům obrazce.

Jestliže tuto možnost nevyberete, můžete záznamy v databázi přesto aktualizovat pomocí nabídky Nástroje.

Odstranit obrazec a záznam v databázi

Přidá příkaz pro odstranění obrazce i záznamu v databázi, se kterým je propojen.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×