Typy souborů, které nelze přidat do seznamu nebo knihovny

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Existují určité typy souborů, které nejdou nahrát do seznamu služby SharePoint nebo do knihovny. Ve výchozím nastavení SharePoint blokuje tyto typy souborů. Pokud ASP je v seznamu blokovaných přípon souborů, souboru s názvem "newpage.asp" je blokován například.

Varianty přípony souboru také blokované. V následujícím seznamu vidíte různé způsoby představující stejného souboru, které jsou blokovány-li přípona .hta v seznamu blokovaných přípon souborů.

  • filename.hta

  • filename.hta.

  • filename.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

  • filename.hta::$DATA

Seznam souborů blokovaných v Sharepointu 2016 místních se liší od předchozí místní verzí SharePoint. Nejsou žádné blokované soubory v Sharepointu Online a Office 365.

Poznámka : Tyto seznamy jsou standardní soubory, která blokuje SharePoint. Správci můžou přidat více typů souborů, které chcete blokovat. Pokud nenajdete typy souborů, které zde nejsou uvedeny, ale jsou blokovány, mluvte SharePoint správce nebo správce.

Toto jsou výchozí blokované typy souborů pro nové SharePoint 2016 v místním nasazení.

Přípona souboru

Typ souboru

.ashx

Soubor webové obslužné rutiny ASP.NET Webové obslužné rutiny jsou softwarové moduly zpracovávající zdrojové požadavky HTTP přijaté službou ASP.NET.

.asmx

Zdrojový soubor webové služby ASP.NET

.json

Soubor JavaScript Object Notation

.soap

Soubor protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol)

.svc

Soubor služby WCF (Windows Communication Foundation)

.xamlx

Soubor služby Visual Studio Workflow

V místním nasazení Sharepointu Foundation nebo SharePoint serveru 2013 a 2010 správce serveru přidat nebo odebrat typy souborů v seznamu blokovaných typů souborů. Další informace o tom, jak pracovat s blokovaných typů souborů pro weby SharePoint serveru najdete v jednom z těchto článků, v závislosti na verzi Sharepointu máte:

Jsou následující typy souborů blokované ve výchozím nastavení v místním nasazení Sharepointu.

Přípona souboru

Typ souboru

.ade

Rozšíření projektu Microsoft Access

.adp

Projekt Microsoft Access

.asa

Soubor deklarací ASP

.ashx

Soubor webové obslužné rutiny ASP.NET Webové obslužné rutiny jsou softwarové moduly zpracovávající zdrojové požadavky HTTP přijaté službou ASP.NET.

.asmx

Zdrojový soubor webové služby ASP.NET

.asp

Stránky Active Server Pages

.bas

Modul třídy aplikace Microsoft Visual Basic

.bat

Dávkový soubor

.cdx

Složený index

.cer

Soubor certifikátu

.chm

Zkompilovaný soubor nápovědy HTML

.class

Soubor tříd jazyka Java

.cmd

Příkazový skript systému Microsoft Windows NT

.com

Program pro systém Microsoft MS-DOS

.config

Konfigurační soubor

.cnt

Soubor s obsahem nápovědy

.cpl

Rozšíření Ovládacích panelů

.crt

Certifikát zabezpečení

.csh

Soubor skriptu

.der

Soubor certifikátu DER

.dll

Knihovna DLL systému Windows

.exe

Spustitelný soubor

.fxp

Zkompilovaný program aplikace Microsoft Visual FoxPro

.gadget

Miniaplikace Windows

.grp

Soubor skupiny SmarterMail

.hlp

Soubor nápovědy

.hpj

Soubor obrázku Hemera Photo Obejcts

.hta

Program HTML

.htr

Soubor skriptu

.htw

Dokument HTML

.ida

Soubor Internetové informační služby

.idc

Soubor internetového databázového konektoru

.idq

Soubor internetového datového dotazu

.ins

Služba WINS

.isp

Nastavení komunikace po internetu

.its

Soubor internetové sady dokumentů

.jse

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce JScript

.json

Soubor JavaScript Object Notation

.ksh

Soubor skriptu pro příkazové rozhraní Korn

.lnk

Zástupce

.mad

Zástupce

.maf

Zástupce

.mag

Zástupce

.mam

Zástupce

.maq

Zástupce

.mar

Zástupce

.mas

Uložená procedura Microsoft Accessu

.mat

Zástupce

.mau

Zástupce

.mav

Zástupce

.maw

Zástupce

.mcf

Soubor formátu Multimedia Container Format

.mda

Doplněk Microsoft Accessu

.mdb

Program Microsoft Accessu

.mde

Databáze MDE Microsoft Accessu

.mdt

Datový soubor Microsoft Accessu

.mdw

Pracovní skupina Microsoft Accessu

.mdz

Průvodce aplikací Microsoft Access

.ms-one-stub

Zástupná procedura Microsoft OneNotu

.msc

Dokument konzoly Microsoft Common Console

.msh

Nápověda pro psaní skriptů pomocí programu Microsoft Agent

.msh1

Nápověda pro psaní skriptů pomocí programu Microsoft Agent

.msh1xml

Nápověda pro psaní skriptů pomocí programu Microsoft Agent

.msh2

Nápověda pro psaní skriptů pomocí programu Microsoft Agent

.msh2xml

Nápověda pro psaní skriptů pomocí programu Microsoft Agent

.mshxml

Nápověda pro psaní skriptů pomocí programu Microsoft Agent

.msi

Balíček Instalační služby systému Microsoft Windows

.msp

Soubor s balíkem aktualizací instalačního programu Windows

.mst

Zdrojové soubory Visual Test

.ops

Soubor nastavení profilu Microsoft Office

.pcd

Obrázek ve formátu Photo CD nebo kompilovaný skript Microsoft Visual Test

.pif

Zástupce programu pro MS-DOS

.pl

Skript Perl

.prf

Systémový soubor

.prg

Zdrojový soubor programu

.printer

Soubor tiskárny

.ps1

Rutina prostředí Windows PowerShell

.ps1xml

Konfigurační soubor zobrazení prostředí Windows PowerShell

.ps2

Rutina prostředí Windows PowerShell

.ps2xml

Konfigurační soubor zobrazení prostředí Windows PowerShell

.psc1

Soubor konzoly Windows PowerShell

.psc2

Soubor konzoly Windows PowerShell

.pst

Soubor osobní složky Microsoft Outlooku

.reg

Položky registru

.rem

Soubor údržby databáze ACT!

.scf

Soubor příkazů Průzkumníka Windows

.scr

Spořič obrazovky

.sct

Soubor skriptu

.shb

Zástupce Windows

.shs

Soubor výstřižku

.shtm

Soubor HTML obsahující direktivy na straně serveru

.shtml

Soubor HTML obsahující direktivy na straně serveru

.soap

Soubor protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol)

.stm

Soubor HTML obsahující direktivy na straně serveru

.svc

Soubor služby WCF (Windows Communication Foundation)

.url

Adresa URL (zástupce internetové adresy)

.vb

Soubor produktu Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

.vbe

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce VBScript

.vbs

Soubor skriptu VBScript

.vsix

Rozšíření Visual Studia

.ws

Soubor modulu Windows Script

WSC

Komponenta modulu Windows Script

WSF

Soubor modulu Windows Script

.wsh

Soubor nastavení modulu Windows Script Host

.xamlx

Soubor služby Visual Studio Workflow

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×