Typy souborů, které nelze přidat do seznamu nebo knihovny

Některé typy souborů nejdou nahrát do seznamu nebo knihovny na místním SharePointu. SharePoint ve výchozím nastavení tyto typy souborů blokuje. Pokud je třeba přípona .asp na seznamu blokovaných přípon souborů, bude se soubor s názvem newpage.asp blokovat.

Poznámka : SharePoint Online a Office 365 mají tato omezení, ale žádné soubory neblokují. Tyto blokované soubory se týkají pouze místních instalací SharePointu 2013 a SharePointu 2016.

Blokují se také různé variace přípon souborů. V následujícím seznamu jsou uvedené různé způsoby označení stejného souboru, z nichž všechny jsou blokované, pokud je přípona .hta na seznamu blokovaných přípon souborů.

  • filename.hta

  • filename.hta.

  • filename.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

  • filename.hta::$DATA

Seznam souborů, které se blokují v místním SharePointu 2016, se liší od předchozích místních verzí SharePointu.

Poznámka : Tyto seznamy jsou standardní soubory, které SharePoint blokuje. Správci můžou přidat další typy souborů, které se mají blokovat. Pokud zjistíte typy souborů, které tu nejsou uvedené, ale blokují se, obraťte se na správce SharePointu nebo na svého vedoucího.

Tento článek jsme aktualizovali 9. srpna 2016 na základě názorů uživatelů.

Toto jsou výchozí blokované typy souborů pro nová místní nasazení SharePointu 2016.

Přípona souboru

Typ souboru

.ashx

Soubor webové obslužné rutiny ASP.NET Webové obslužné rutiny jsou softwarové moduly zpracovávající zdrojové požadavky HTTP přijaté službou ASP.NET.

.asmx

Zdrojový soubor webové služby ASP.NET

.json

Soubor JavaScript Object Notation

.soap

Soubor protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol)

.svc

Soubor služby WCF (Windows Communication Foundation)

.xamlx

Soubor služby Visual Studio Workflow

U místního nasazení SharePointu Foundation nebo SharePointu 2013 a SharePoint Serveru 2010 může správce serveru přidávat nebo odebírat typy souborů v seznamu blokovaných typů souborů. Další informace o způsobu práce s blokovanými typy souborů pro weby SharePoint Serveru najdete v následujících článcích, v závislosti na verzi SharePointu, kterou máte:

Následující typy souborů se blokují ve výchozím nastavení místních nasazení SharePointu.

Přípona souboru

Typ souboru

.ade

Přípona projektu aplikace Microsoft Access

.adp

Projekt aplikace Microsoft Access

.asa

Soubor deklarací ASP

.ashx

Soubor webové obslužné rutiny ASP.NET Webové obslužné rutiny jsou softwarové moduly zpracovávající zdrojové požadavky HTTP přijaté službou ASP.NET.

.asmx

Zdrojový soubor webové služby ASP.NET

.asp

Stránky Active Server Pages

.bas

Modul třídy Microsoft Visual Basic

.bat

Dávkový soubor

.cdx

Složený index

.cer

Soubor certifikátu

.chm

Zkompilovaný soubor nápovědy HTML

.class

Soubor tříd jazyka Java

.cmd

Příkazový skript systému Microsoft Windows NT

.com

Program pro systém Microsoft MS-DOS

.config

Konfigurační soubor

.cnt

Soubor s obsahem nápovědy

.cpl

Rozšíření Ovládacích panelů

.crt

Certifikát zabezpečení

.csh

Soubor skriptu

.der

Soubor certifikátu DER

.dll

Dynamická knihovna Windows

.exe

Spustitelný soubor

.fxp

Zkompilovaný program aplikace Microsoft Visual FoxPro

.gadget

Miniaplikace Windows

.grp

Soubor skupiny SmarterMail

.hlp

Soubor nápovědy

.hpj

Soubor obrázku Hemera Photo Obejcts

.hta

Program HTML

.htr

Soubor skriptu

.htw

Dokument HTML

.ida

Soubor Internetové informační služby

.idc

Soubor internetového databázového konektoru

.idq

Soubor internetového datového dotazu

.ins

Služba WINS

.isp

Nastavení komunikace po internetu

.its

Soubor internetové sady dokumentů

.jse

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce JScript

.json

Soubor JavaScript Object Notation

.ksh

Soubor skriptu pro příkazové rozhraní Korn

.lnk

Zástupce

.mad

Zástupce

.maf

Zástupce

.mag

Zástupce

.mam

Zástupce

.maq

Zástupce

.mar

Zástupce

.mas

Uložená procedura Microsoft Accessu

.mat

Zástupce

.mau

Zástupce

.mav

Zástupce

.maw

Zástupce

.mcf

Soubor formátu Multimedia Container Format

.mda

Doplněk Microsoft Accessu

.mdb

Program Microsoft Accessu

.mde

Databáze MDE Microsoft Accessu

.mdt

Datový soubor Microsoft Accessu

.mdw

Pracovní skupina Microsoft Accessu

.mdz

Průvodce aplikací Microsoft Access

.ms-one-stub

Zástupná procedura Microsoft OneNotu

.msc

Dokument konzoly Microsoft Common Console

.msh

Nápověda pro psaní skriptů pomocí programu Microsoft Agent

.msh1

Nápověda pro psaní skriptů pomocí programu Microsoft Agent

.msh1xml

Nápověda pro psaní skriptů pomocí programu Microsoft Agent

.msh2

Nápověda pro psaní skriptů pomocí programu Microsoft Agent

.msh2xml

Nápověda pro psaní skriptů pomocí programu Microsoft Agent

.mshxml

Nápověda pro psaní skriptů pomocí programu Microsoft Agent

.msi

Balíček Instalační služby systému Microsoft Windows

.msp

Soubor s balíkem aktualizací instalačního programu Windows

.mst

Zdrojové soubory Visual Test

.ops

Soubor nastavení profilu Microsoft Office

.pcd

Obrázek ve formátu Photo CD nebo kompilovaný skript Microsoft Visual Test

.pif

Zástupce programu pro MS-DOS

.pl

Skript Perl

.prf

Systémový soubor

.prg

Zdrojový soubor programu

.printer

Soubor tiskárny

.ps1

Rutina prostředí Windows PowerShell

.ps1xml

Konfigurační soubor zobrazení prostředí Windows PowerShell

.ps2

Rutina prostředí Windows PowerShell

.ps2xml

Konfigurační soubor zobrazení prostředí Windows PowerShell

.psc1

Soubor konzoly Windows PowerShell

.psc2

Soubor konzoly Windows PowerShell

.pst

Soubor osobní složky Microsoft Outlooku

.reg

Položky registru

.rem

Soubor údržby databáze ACT!

.scf

Soubor příkazů Průzkumníka Windows

.scr

Spořič obrazovky

.sct

Soubor skriptu

.shb

Zástupce Windows

.shs

Soubor výstřižku

.shtm

Soubor HTML obsahující direktivy na straně serveru

.shtml

Soubor HTML obsahující direktivy na straně serveru

.soap

Soubor protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol)

.stm

Soubor HTML obsahující direktivy na straně serveru

.svc

Soubor služby WCF (Windows Communication Foundation)

.url

Adresa URL (zástupce internetové adresy)

.vb

Soubor produktu Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

.vbe

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce VBScript

.vbs

Soubor skriptu VBScript

.vsix

Rozšíření Visual Studia

.ws

Soubor modulu Windows Script

.wsc

Komponenta modulu Windows Script

.wsf

Soubor modulu Windows Script

.wsh

Soubor nastavení modulu Windows Script Host

.xamlx

Soubor služby Visual Studio Workflow

Napište nám svůj názor

Byl tento článek užitečný? Pokud ano, dejte nám o tom na konci této stránky vědět. Pokud užitečný nebyl, dejte nám vědět, co nebylo jasné nebo co chybělo. Buďte prosím konkrétní. Na základě vaší zpětné vazby chyby opravíme a článek aktualizujeme.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×