Typ dodávky (pole úkolu)

Datový typ:    Číselné pole

Typ položky:    Vypočítané pole

Popis:    V poli Typ dodávky je označeno, zda je k aktuálnímu Úkol přidružena Dodávka a zda je tato dodávka vytvořena aktuálním úkolem, nebo samostatným projektem či úkolem, na kterých je aktuální úkol závislý.

Způsob výpočtu:    Tuto hodnotu nelze měnit ručně.

  • Nemá-li aktuální úkol přidruženou dodávku, zobrazuje pole Typ dodávky hodnotu 0.

  • Pokud je přidružená dodávka vytvořena aktuálním úkolem, zobrazí pole hodnotu 1.

  • Byla-li přidružená dodávka vytvořena samostatným projektem nebo úkolem, na kterých aktuální úkol závisí, zobrazí pole hodnotu 2.

Tip : Chcete-li zobrazit tuto informaci jako text, můžete upravit Vypočítané pole a vložit jej místo pole Typ dodávky. Vypočítané pole vytvoříte v poli Typ dodávky pomocí následujícího vzorce:

Switch([Typ dodávky]=0,"NEDEF",[Typ dodávky]=1,"Dodávka",[Typ dodávky]=2,"Závislost")

Nejvhodnější použití:    Přidejte pole Typ dodávky do seznamu úkolů, abyste měli přehled, zda je příslušná dodávka vytvořena aktuálním úkolem nebo samostatným projektem či úkolem, na kterých je aktuální úkol závislý.

Poznámky:    K jednomu úkolu můžete přidružit pouze jednu dodávku, a to dodávku vytvořenou daným úkolem nebo dodávku vytvořenou jiným úkolem nebo projektem, na kterých je daný úkol závislý.

Chcete-li, aby dodávky projektu bylo možné zobrazit v seznamu úkolů, uveďte alespoň jedno z následujících polí:

  • Typ dodávky uvádí, zda má aktuální úkol přidruženou dodávku a zda je tato dodávka vytvořena aktuálním úkolem, nebo samostatným projektem či úkolem, na kterých je aktuální úkol závislý.

  • Název dodávky zobrazuje název přidružené dodávky.

  • Zahájení dodávky zobrazuje plánované datum zahájení přidružené dodávky.

  • Dokončení dodávky zobrazuje plánované datum dokončení přidružené dodávky.

  • Identifikátor GUID dodávky zobrazuje jedinečný identifikační kód přidružené dodávky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×