Tvorba a vlastní nastavení šablon stránek

V aplikaci Microsoft Office OneNote 2007 je možné používat šablony a vytvořit tak jednotnou podobu a rozložení stránek v poznámkovém bloku. Šablony stránek zlepšují celkovou přehlednost poznámek pomocí barev, obrázků na pozadí a formátu textu.

Lze použít přednastavené šablony aplikace OneNote, upravit je, nebo vytvořit vlastní.

Co chcete udělat?

Použití šablony stránky

Úprava šablony stránky

Vytvoření nové šablony

Použití šablony stránky

Aplikace OneNote je dodávána s různými šablonami stránek, které usnadňují zahájení práce. Najdete mezi nimi dekorativní šablony i funkční stránky, například diáře či seznam úkolů.

Postupujte následovně:

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Stránka ze šablony.

 2. V části Přidat stránku podokna úloh Šablony klepněte v seznamu na kategorii a potom klepněte na název šablony, kterou chcete použít. Aplikace OneNote vytvoří v aktuálním oddílu novou stránku založenou na vybrané šabloně.

Tip : Chcete-li na novou stránku rychle použít šablonu, která byla použita nedávno, klepněte na šipku vedle karty Nová stránka a pak klepněte na název šablony, kterou chcete použít. Pokud chcete vytvořit novou prázdnou stránku, klepněte na položku Prázdná.

Poznámka : Design většiny šablon zahrnuje i specifické umístění textu na stránce. Šablony lze proto použít pouze na stránky bez poznámek. Chcete-li použít šablonu na poznámky, které jsou již zapsané, vytvořte novou stránku z požadované šablony a hotové poznámky do ní zkopírujte.

Začátek stránky

Úprava šablony stránky

Pokud nechcete vytvářet zcela novou šablonu, je možné upravit vzhled a obsah již existující šablony a uložit ji jako šablonu vlastní.

Postupujte následovně:

 1. V nabídce Formát klepněte na příkaz Šablony.

 2. V podokně úloh Šablony v části Přidat stránku zvolte kategorii a klepněte na jméno šablony, kterou chcete upravit.

 3. V nabídce Soubor vyberte příkaz Vzhled stránky a pak v podokně úloh Vzhled stránky upravte požadované možnosti.

 4. Upravte obsah stránky tak, jak se má zobrazit při vytvoření nové stránky z této šablony. Odstraňte všechny prvky, které nechcete na stránce ponechat.

 5. V dolní části podokna úloh Vzhled stránky klepněte na položku Uložit aktuální stránku jako šablonu.

 6. V dialogovém okně Uložit jako šablonu zadejte název do pole Název šablony.

 7. Chcete-li vytvořenou šablonu použít pro každou novou stránku, kterou přidáte do aktuálního oddílu poznámkového bloku, zaškrtněte políčko Nastavit jako výchozí šablonu pro nové stránky v aktuálním oddílu.

 8. Klepněte na příkaz Uložit.

Poznámka : Upravené šablony jsou automaticky přidány do seznamu Šablony v podokně úloh Šablony.

Začátek stránky

Vytvoření nové šablony

Kromě použití šablon dodávaných s aplikací OneNote je možné naformátovat stránku podle představ uživatele a uložit ji jako novou šablonu.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Stránka.

  Poznámka : Novou stránku lze vytvořit také klepnutím na tlačítko Nová stránka umístěné nad kartami stránek.

 2. V nabídce Soubor vyberte příkaz Vzhled stránky a pak v podokně úloh Vzhled stránky nastavte požadované možnosti.

 3. Na stránku přidejte veškerý obsah, který chcete zobrazit na všech nových stránkách vytvořených na základě této vlastní šablony.

  Pokud například vytváříte šablonu pro poznámky k jednání, můžete přidat oddíl Agenda a záhlaví pro datum a čas schůzky.

 4. Ve spodní části podokna úloh Vzhled stránky klepněte na příkaz Uložit aktuální stránku jako šablonu.

 5. V dialogovém okně Uložit jako šablonu zadejte název do pole Název šablony.

 6. Chcete-li vytvořenou šablonu použít pro každou novou stránku, kterou přidáte do aktuálního oddílu poznámkového bloku, zaškrtněte políčko Nastavit jako výchozí šablonu pro nové stránky v aktuálním oddílu.

 7. Klepněte na příkaz Uložit.

Poznámka : Vytvořené šablony jsou automaticky přidány do seznamu Šablony v podokně úloh Šablony.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×