Trvalé odstranění sledovaných změn

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Provedené změny jsou zobrazeny

Princip funkce Sledování změn

Jak ověřit, zda dokument neobsahuje sledované změny a komentáře?

Jak odstranit sledované změny a komentáře?

Jak se sledované změny a komentáře do dokumentu dostaly?

Vyhledání skrytých změn a komentářů

Proč aplikace Microsoft Office Word ve výchozím nastavení zobrazuje sledované změny a komentáře

Udržování samostatných kopií

Provedené změny jsou zobrazeny

V e-mailové zprávě od spolupracovníka obdržíte dokument, jenž by byl dobrým počátečním bodem pro dokument, který chcete vytvořit. Uložíte jej tedy pod novým názvem a přizpůsobíte jej svým potřebám. Nevíte, že spolupracovník nechal v původním dokumentu komentáře, protože ve své kopii je nevidíte.

Nyní jste připraveni k odeslání dokumentu svým zákazníkům, chcete jim však odeslat svou verzi dokumentu, nikoli souhrn původního dokumentu, komentářů spolupracovníka a svých aktualizací.

Nebo použít funkci sledování změn ve Wordu ke sledování změn, které jste udělali dopisu úlohy aplikace. Teď se má zpráva poslat písmeno potenciální zaměstnavatel, kteří měli vidět výsledek úprav, ne myšlenkových procesů jste postupovali zadají.

Každopádně se budete divit, až vám příjemci dokumentu sdělí, že jeho čtení je kvůli všem těm přeškrtnutím, podtržením a bublinám po stranách obtížné. Podívejte! Dopis obsahuje odstavec se třemi různými body, které jsou zobrazeny jako přeškrtnuté – a dovednosti, které jste chtěli zdůraznit, jsou zobrazeny s podtržením. Je pravděpodobné, že práci nedostanete.

Dokument se sledovanými změnami

Při odeslání dokumentu v něm tento text nebyl. Jak aplikace Word vyhledala a zobrazila tento obsah? Jak tomu zabránit?

Začátek stránky

Princip funkce Sledování změn

Možná si neuvědomujete, že v aplikaci Word pracujete s funkcí Sledování změn nebo Komentáře. Pokud aplikace Word sleduje změny, obvykle zobrazuje odstraněné položky v bublinách na okrajích a vložené položky jako podtržený text. Odstraněné položky – stejně jako komentáře (neboli „poznámky“) – mohou být rovněž zobrazovány v textu.

Existují různé způsoby, jak skrýt sledované změny nebo komentáře – avšak všechny změny provedené při zapnuté funkci Sledování změn a všechny vložené komentáře zůstávají součástí dokumentu, dokud nejsou přijaty nebo odmítnuty (nebo v případě komentářů odstraněny).

Poznámka : Skrytím sledovaných změn neodstraníte existující sledované změny nebo komentáře z dokumentu. Skrytí sledovaných změn vám však umožní zobrazit dokument bez rušivých přeškrtnutí, podtržení a bublin.

Začátek stránky

Jak ověřit, zda dokument neobsahuje sledované změny a komentáře?

Word 2010 poskytuje funkci Kontrola metadat, kterou chcete zkontrolovat všechny dokumenty sledovaných změn, komentáře, skrytý text a jiné osobní údaje. Kontrola dokumentu:

 1. Otevřete dokument, u kterého chcete zkontrolovat, zda neobsahuje sledované změny a komentáře.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na informace, klikněte na zjistit možné problémy a potom klikněte na Zkontrolovat metadata.

 4. V dialogovém okně Kontrola metadat klepněte na možnost Zkontrolovat .

 5. Prohlédněte si výsledky kontroly. Pokud byly při Kontrole metadat nalezeny komentáře a sledované změny, budete vyzváni ke klepnutí na možnost Odebrat vše vedle položky Komentář, revize, verze a poznámky.

 6. Klepněte na tlačítko Znovu zkontrolovat nebo Zavřít.

Začátek stránky

Jak odstranit sledované změny a komentáře?

Chcete-li odstranit sledované změny a komentáře, je nutné přijmout nebo odmítnout změny a odstranit komentáře. Postup:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Sledování klikněte na šipku vedle tlačítka Zobrazit značku.
  Zobrazovat revize v seznamu možností

 2. Ujistěte se, zda jsou všechny následující položky zaškrtnuty:

  • Komentáře,

  • Rukopis

  • Vložený a odstraněný text,

  • Formátování,

  • Recenzenti (Přejděte k položce Recenzenti a ověřte, zda je zaškrtnuta položka Všichni recenzenti.).

Pokud položka není zaškrtnuta, zaškrtněte ji klepnutím.

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině změny klikněte na Další nebo předchozí.
  Skupina změny

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Ve skupině Změny klikněte na Přijmout.

  • Ve skupině Změny klikněte na Odmítnout.

  • Ve skupině Komentáře klikněte na tlačítko Odstranit.

 3. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nebudou všechny sledované změny v dokumentu přijaty nebo odmítnuty a všechny komentáře odstraněny.

  Poznámky : 

  • Jestliže víte, že chcete přijmout všechny změny, klepněte na tlačítko Přijmout a potom na příkaz Přijmout všechny změny v dokumentu.

  • Pokud víte, že chcete odmítnout všechny změny, klepněte na tlačítko Odmítnout a potom na příkaz Odmítnout všechny změny v dokumentu.

  • Chcete-li odebrat všechny komentáře, je nutné je odstranit. Klepněte ve skupině Komentáře na šipku vedle tlačítka Odstranit a potom na příkaz Odstranit všechny komentáře v dokumentu.

Začátek stránky

Jak se sledované změny a komentáře do dokumentu dostaly?

Možná jste si mysleli, že jste komentáře nebo sledované změny již odebrali, nebo jste obdrželi dokument od jiné osoby a nevěděli jste, že obsahuje komentáře nebo sledované změny. Jak aplikace Word ukládá tyto položky bez vašeho vědomí?

Pravděpodobně jste vy nebo odesílatel dokumentu sledované změny nebo komentáře skryli, aby čtení dokumentu bylo snadnější. Skrytím sledovaných změn je však neodeberete. Zůstanou v dokumentu, dokud s nimi neprovedete akci. V závislosti na verzi aplikace Word a na používaném nastavení se mohou sledované změny nebo komentáře znovu objevit, jakmile vy nebo jiná osoba dokument otevře.

Pokud nechcete, aby jiné osoby viděly sledované změny a komentáře, přijměte nebo odmítněte sledované změny a odstraňte komentáře před sdílením dokumentu s jinými osobami.

Začátek stránky

Vyhledání skrytých změn a komentářů

Existuje několik způsobů skrytí sledovaných změn a komentářů, které vás mohou vést k domněnce, že sledované změny a komentáře již nejsou součástí dokumentu. Například:

 • Zobrazit pro revize pole    Na kartě Revize klikněte ve skupině Sledování rozevíracím seznamu Zobrazit pro revize uvidíte, jaké jsou v režimu zobrazení. Poskytuje taky další možnosti pro zobrazení informací o dokumentu. Pokud kliknete na konečný nebo původní, jsou skryté sledované změny a komentáře. Chcete-li zobrazit, vyberte konečný: Zobrazit revize nebo původní: Zobrazit revize.
  Zobrazit pro revize pole ve skupině sledování

 • Zobrazení značek    Na kartě Revize klikněte ve skupině Sledování můžete v seznamu Zobrazit značky můžete skrýt komentáře a revize. Položky, které jsou označené zaškrtnuté políčko v části Zobrazit revize, jsou zobrazeny. položky bez zaškrtnutí jsou skryté. Chcete-li zobrazit položky, například vložený a odstraněný text, klikněte na něj na nabídku Zobrazit revize.
  Zobrazovat revize v seznamu možností

Proč aplikace Microsoft Office Word ve výchozím nastavení zobrazuje sledované změny a komentáře

Z důvodu zabránění nechtěnému rozšiřování dokumentů, jež obsahují sledované změny a komentáře, jsou v aplikaci Word ve výchozím nastavení sledované změny a komentáře zobrazeny. Výchozím nastavením rozevíracího seznamu Zobrazit pro revize je možnost Konečný se značkami.

Začátek stránky

Udržování samostatných kopií

Pokud chcete zachovat sledované změny nebo komentáře v dokumentu a chcete sdílet dokument bez ostatním zobrazení sledovaných změn a komentářů, nejlepším řešením je uchovávání samostatných kopií dokumentu.

Vytvořit kopii veřejné pro rozdělení a soukromou kopii využijí pro sebe. V rámci veřejné verze dokumentu přijmout nebo odmítnout všechny sledované změny a odstranit všechny komentáře, jak je uvedeno v tomto článku. V soukromé verzi dokumentu můžete ponechat sledovaných změn a komentářů na místě.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Vložení nebo odstranění komentáře

Zobrazení nebo skrytí komentářů nebo sledovaných změn

Revize a přijmout, odmítnout sledovaných změn a komentářů

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×