Trvalé odstranění sledovaných změn

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ve Wordu 2010 může jeden dokument současně upravovat víc lidí. Vyzkoušejte Office 365

V tomto článku

Zobrazují se moje změny

Principy funkce Sledování změn

Způsob kontroly sledovaných změn a komentářů v dokumentu

Způsob odstranění sledovaných změn a komentářů

Původ sledovaných změn a komentářů

Způsob vyhledání skrytých změn a komentářů

Dvě verze dokumentu

Zobrazují se moje změny

Váš kolega vám dokument pošle v e-mailové zprávě. Mohl by se vám do začátku hodit. Uložte ho tedy pod novým názvem a upravte ho tak, jak potřebujete. Nemůže se vám stát, že byste v původním dokumentu viděli komentáře svého kolegy. Ve své kopii je prostě neuvidíte.

Teď už vám nic nebrání v tom, abyste se o dokument podělili se svými zákazníky. Samozřejmě byste jim ale rádi poslali svou verzi dokumentu – změť původního dokumentu, kolegových komentářů a vašich aktualizací by moc dobře neposloužila.

Nebo jste třeba použili funkci Sledování změn v aplikaci Microsoft Office Word 2007, abyste měli přehled o změnách, které jste v žádosti o zaměstnání provedli. Teď chcete žádost odeslat potenciálnímu zaměstnavateli. Do jeho rukou už by se ale měl dostat jenom výsledek vašich úprav, vaše myšlenkové pochody, které konečné podobě předcházely, by měly zůstat u vás.

V obou případech vás nepříjemně překvapí, když vám příjemce oznámí, že je dokument kvůli množství přeškrtnutého nebo podtrženého textu a bublin po stranách nepřehledný. No podívejte se sami! Ve vašem dopise je odstavec obsahující tři různé body, které jsou přeškrtnuté. A dovednost, kterou jste chtěli vyzdvihnout, je podtržená. Takhle nejspíš vytoužené místo nedostanete.

Dokument se sledovanými změnami

Tenhle text v dokumentu nebyl, když jste ho odesílali. Jak je tedy možné, že Word tenhle obsah našel a zobrazil? A co můžete udělat, aby se Word choval tak, jak chcete?

Začátek stránky

Principy funkce Sledování změn

Možná pracujete s funkcemi Sledování změn a Komentáře ve Wordu nevědomky. Když Word sleduje změny, odstraněný text obvykle zobrazuje v bublinách u okrajů a vložený text je zase podtržený. Odstraněný text a komentáře (nebo poznámky) se taky můžou zobrazovat v textu.

Můžete využít různé způsoby, jak skrýt sledované změny nebo komentáře. Všechny změny provedené v době, kdy byla zapnutá funkce Sledování změn, a všechny vložené komentáře ale zůstávají součástí dokumentu, a to až do okamžiku jejich přijetí nebo odmítnutí (nebo odstranění v případě komentářů).

Poznámka : Když sledované změny skryjete, stávající sledované změny a komentáře se tím z dokumentu neodstraní. Skrytí sledovaných změn umožňuje zobrazit dokument tak, abyste se nemuseli prokousávat přeškrtnutým nebo podtrženým textem a bublinami.

Začátek stránky

Způsob kontroly sledovaných změn a komentářů v dokumentu

Office Word 2007 obsahuje funkci Kontrola metadat, která umožňuje zkontrolovat, jestli daný dokument obsahuje sledované změny, komentáře, skrytý text a jiné osobní údaje. Dokument zkontrolujete takhle:

 1. Otevřete dokument, u kterého chcete zkontrolovat, jestli obsahuje sledované změny a komentáře.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , najeďte na Připravit a pak klikněte na Kontrolovat metadata.

 3. V dialogovém okně Kontrola metadat klikněte na Zkontrolovat.

 4. Projděte si výsledky kontroly. Když funkce Kontrola metadat najde komentáře a sledované změny, aplikace vás vyzve ke kliknutí na Odebrat vše vedle položky Komentář, revize, verze a poznámky.

 5. Klikněte na Znovu zkontrolovat nebo Zavřít.

Začátek stránky

Způsob odstranění sledovaných změn a komentářů

Pokud se chcete zbavit sledovaných změn a komentářů, musíte změny přijmout nebo odmítnout a komentáře odstranit. Jak na to:

 1. Na kartě Revize ve skupině Sledování klikněte na šipku vedle tlačítka Zobrazit značku.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Zkontrolujte, jestli jsou zaškrtnuté všechny následující položky:

  • Komentář

  • Rukopis

  • Vložený a odstraněný text

  • Formátování

  • Recenzenti (Najeďte na Recenzenti a zkontrolujte, jestli je vybraná položka Všichni recenzenti.)

   Pokud vedle některé položky značka zaškrtnutí není, kliknutím položku vyberte.

 3. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na položku Další nebo Předchozí.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Ve skupině Změny klikněte na Přijmout.

   • Ve skupině Změny klikněte na Odmítnout.

 5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nepřijmete nebo neodmítnete všechny sledované změny nebo neodstraníte všechny komentáře v dokumentu.

Poznámka : 

 • Jestli víte, že chcete všechny změny přijmout, stačí kliknout na Přijmout a potom na Přijmout všechny změny v dokumentu.

 • Když víte, že chcete všechny změny odmítnout, pak klikněte na Odmítnout a pak na Odmítnout všechny změny v dokumentu.

 • Pokud chcete odebrat všechny komentáře, musíte je odstranit. Ve skupině Komentář klikněte na šipku vedle tlačítka Odstranit a potom klikněte na Odstranit všechny komentáře v dokumentu.

Začátek stránky

Původ sledovaných změn a komentářů

Mysleli jste si, že jste komentáře nebo sledované změny odstranili. Nebo vám dokument někdo poslal a neuvědomil si, že obsahuje komentáře nebo sledované změny. To se stává. Jak ale Word takové položky ukládá, když o nich nevíte?

Vy sami nebo odesílatel dokumentu jste mohli sledované změny nebo komentáře skrýt, aby byl dokument přehlednější. Skrytím sledovaných změn ale nedojde k jejich odebrání. Zůstanou v dokumentu, dokud s nimi něco neuděláte. Sledované změny nebo komentáře se můžou v dokumentu znovu zobrazit, když ho vy nebo někdo jiný otevře, závisí to na verzi Wordu a nastavení.

Pokud nechcete, aby někdo jiný sledované změny a komentáře viděl, sledované změny přijměte nebo odmítněte a odstraňte komentáře a až pak se o dokument podělte s ostatními.

Začátek stránky

Způsob vyhledání skrytých změn a komentářů

Je několik způsobů, jak můžete skrýt sledované změny a komentáře, které vás mohou vést k přesvědčení, že už v dokumentu žádné nejsou. Příklad:

 • Pole Zobrazit pro revize    Na kartě Revize ve skupině Sledování vám pole Zobrazit pro revize ukáže, jaký režim zobrazení je právě aktivní. Přináší taky další možnosti zobrazení dokumentu. Pokud kliknete na Konečný nebo Původní, sledované změny a komentáře se skryjí. Když je budete chtít zobrazit, vyberte možnosti Konečný se značkami nebo Původní se značkami.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 • Pole Zobrazit značku    Ke skrytí komentářů a sledovaných změn můžete použít seznam Zobrazit značku, který najdete na kartě Revize ve skupině Sledování. Zobrazí se položky, které jsou v nabídce Zobrazit značku označené značkou zaškrtnutí. Položky bez značky zaškrtnutí zůstanou skryté. Pokud chcete některou položku zobrazit (třeba Vložený a odstraněný text, klikněte na ni v nabídce Zobrazit značku.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

Proč Microsoft Office Word ve výchozím nastavení zobrazuje sledované změny a komentáře?

Word ve výchozím nastavení zobrazuje sledované změny a komentáře. Díky tomu se vám nestane, abyste dokumenty obsahující sledované změny a komentáře neúmyslně šířili. Výchozí možností pro pole Zobrazit pro revize je proto Konečný se značkami.

Začátek stránky

Dvě verze dokumentu

Pokud chcete v dokumentu zachovat sledované změny nebo komentáře, ale nechcete, aby sledované změny a komentáře ostatní viděli, raději si uchovávejte samostatné kopie daného dokumentu. Vytvořte si veřejnou kopii pro sdílení a soukromou kopii pro své vlastní potřeby. Ve veřejné verzi dokumentu pak přijměte nebo odmítněte všechny sledované změny a odstraňte všechny komentáře. Postup už jsme si v tomhle článku popsali. V soukromé verzi dokumentu můžete sledované změny a komentáře bez starostí ponechat.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×