Trvalé odstranění sledovaných změn

V tomto článku:

Provedené změny jsou zobrazeny

Princip funkce Sledování změn

Jak ověřit, zda dokument neobsahuje sledované změny a komentáře?

Jak odstranit sledované změny a komentáře?

Jak se sledované změny a komentáře do dokumentu dostaly?

Vyhledání skrytých změn a komentářů

Udržování samostatných kopií

Provedené změny jsou zobrazeny

V e-mailové zprávě od spolupracovníka obdržíte dokument, jenž by byl dobrým počátečním bodem pro dokument, který chcete vytvořit. Uložíte jej tedy pod novým názvem a přizpůsobíte jej svým potřebám. Nevíte, že spolupracovník nechal v původním dokumentu komentáře, protože ve své kopii je nevidíte.

Nyní jste připraveni k odeslání dokumentu svým zákazníkům, chcete jim však odeslat svou verzi dokumentu, nikoli souhrn původního dokumentu, komentářů spolupracovníka a svých aktualizací.

Nebo jste pomocí funkce Sledování změn v aplikaci Microsoft Office Word 2007 sledovali změny, které jste prováděli v dopise se žádostí o zaměstnání. Nyní chcete odeslat dopis možnému budoucímu zaměstnavateli, který by měl vidět výsledek úprav, nikoli celý váš myšlenkový postup.

Každopádně se budete divit, až vám příjemci dokumentu sdělí, že jeho čtení je kvůli všem těm přeškrtnutím, podtržením a bublinám po stranách obtížné. Podívejte! Dopis obsahuje odstavec se třemi různými body, které jsou zobrazeny jako přeškrtnuté – a dovednosti, které jste chtěli zdůraznit, jsou zobrazeny s podtržením. Je pravděpodobné, že práci nedostanete.

Dokument se sledovanými změnami

Při odeslání dokumentu v něm tento text nebyl. Jak aplikace Word vyhledala a zobrazila tento obsah? Jak tomu zabránit?

Začátek stránky

Princip funkce Sledování změn

Možná si neuvědomujete, že v aplikaci Word pracujete s funkcí Sledování změn nebo Komentáře. Pokud aplikace Word sleduje změny, obvykle zobrazuje odstraněné položky v bublinách na okrajích a vložené položky jako podtržený text. Odstraněné položky – stejně jako komentáře (neboli „poznámky“) – mohou být rovněž zobrazovány v textu.

Existují různé způsoby, jak skrýt sledované změny nebo komentáře – avšak všechny změny provedené při zapnuté funkci Sledování změn a všechny vložené komentáře zůstávají součástí dokumentu, dokud nejsou přijaty nebo odmítnuty (nebo v případě komentářů odstraněny).

Poznámka   Skrytím sledovaných změn neodstraníte existující sledované změny nebo komentáře z dokumentu. Skrytí sledovaných změn vám však umožní zobrazit dokument bez rušivých přeškrtnutí, podtržení a bublin.

Začátek stránky

Jak ověřit, zda dokument neobsahuje sledované změny a komentáře?

Aplikace Office Word 2007 obsahuje funkci Kontrola metadat, jež umožňuje ověřit, zda libovolný dokument neobsahuje sledované změny, komentáře, skrytý text a další osobní informace. Kontrola dokumentu:

 1. Otevřete dokument, u kterého chcete zkontrolovat, zda neobsahuje sledované změny a komentáře.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka, klikněte na příkazPřipravit a potom klikněte na položku Kontrolovat dokument.

 3. V dialogovém okně Kontrola metadat klepněte na možnost Zkontrolovat .

 4. Prohlédněte si výsledky kontroly. Pokud byly při Kontrole metadat nalezeny komentáře a sledované změny, budete vyzváni ke klepnutí na možnost Odebrat vše vedle položky Komentář, revize, verze a poznámky.

 5. Klepněte na tlačítko Znovu zkontrolovat nebo Zavřít.

Začátek stránky

Jak odstranit sledované změny a komentáře?

Chcete-li odstranit sledované změny a komentáře, je nutné přijmout nebo odmítnout změny a odstranit komentáře. Postup:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Sledování na šipku vedle tlačítka Zobrazit značky.

 2. Ujistěte se, zda jsou všechny následující položky zaškrtnuty:

  • Komentáře,

  • Rukopisné poznámky,

  • Vložený a odstraněný text,

  • Formátování,

  • Recenzenti (Přejděte k položce Recenzenti a ověřte, zda je zaškrtnuta položka Všichni recenzenti.).

   Pokud položka není zaškrtnuta, zaškrtněte ji klepnutím.

 3. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na položku Další nebo Předchozí.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Ve skupině Změny klikněte na položku Přijmout.

  • Ve skupině Změny klikněte na položku Odmítnout.

  • Ve skupině Komentáře klikněte na tlačítko Odstranit.

 5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nebudou všechny sledované změny v dokumentu přijaty nebo odmítnuty a všechny komentáře odstraněny.

Poznámka   

 • Jestliže víte, že chcete přijmout všechny změny, klepněte na tlačítko Přijmout a potom na příkaz Přijmout všechny změny v dokumentu.

 • Pokud víte, že chcete odmítnout všechny změny, klepněte na tlačítko Odmítnout a potom na příkaz Odmítnout všechny změny v dokumentu.

 • Chcete-li odebrat všechny komentáře, je nutné je odstranit. Klepněte ve skupině Komentáře na šipku vedle tlačítka Odstranit a potom na příkaz Odstranit všechny komentáře v dokumentu.

Začátek stránky

Jak se sledované změny a komentáře do dokumentu dostaly?

Možná jste si mysleli, že jste komentáře nebo sledované změny již odebrali, nebo jste obdrželi dokument od jiné osoby a nevěděli jste, že obsahuje komentáře nebo sledované změny. Jak aplikace Word ukládá tyto položky bez vašeho vědomí?

Pravděpodobně jste vy nebo odesílatel dokumentu sledované změny nebo komentáře skryli, aby čtení dokumentu bylo snadnější. Skrytím sledovaných změn je však neodeberete. Zůstanou v dokumentu, dokud s nimi neprovedete akci. V závislosti na verzi aplikace Word a na používaném nastavení se mohou sledované změny nebo komentáře znovu objevit, jakmile vy nebo jiná osoba dokument otevře.

Pokud nechcete, aby jiné osoby viděly sledované změny a komentáře, přijměte nebo odmítněte sledované změny a odstraňte komentáře před sdílením dokumentu s jinými osobami.

Začátek stránky

Vyhledání skrytých změn a komentářů

Existuje několik způsobů skrytí sledovaných změn a komentářů, které vás mohou vést k domněnce, že sledované změny a komentáře již nejsou součástí dokumentu. Například:

 • Rozevírací seznam Zobrazit pro revize:    Rozevírací seznam Zobrazit pro revize na kartě Revize ve skupině Sledování znázorňuje, v jakém režimu zobrazení se nacházíte. Poskytuje také další možnosti pro zobrazení dokumentu. Po klepnutí na možnost Konečný nebo Původní budou sledované změny a komentáře skryty. Jestliže je chcete zobrazit, vyberte možnost Konečný se značkami nebo Původní se značkami.

 • Seznam Zobrazit značky:    Pomocí seznamu nabídky Zobrazit značky na kartě Revize ve skupině Sledování lze skrýt komentáře a sledované změny. Položky, které jsou v nabídce Zobrazit značky zaškrtnuty, jsou zobrazeny. Nezaškrtnuté položky jsou skryty. Chcete-li zobrazit některou položku, například Vložený a odstraněný text, klepněte na ni v nabídce Zobrazit značky.

Proč aplikace Microsoft Office Word ve výchozím nastavení zobrazuje sledované změny a komentáře

Z důvodu zabránění nechtěnému rozšiřování dokumentů, jež obsahují sledované změny a komentáře, jsou v aplikaci Word ve výchozím nastavení sledované změny a komentáře zobrazeny. Výchozím nastavením rozevíracího seznamu Zobrazit pro revize je možnost Konečný se značkami.

Začátek stránky

Udržování samostatných kopií

Chcete-li zachovat sledované změny a komentáře v dokumentu a současně sdílet dokument tak, aby jiné osoby sledované změny a komentáře neviděly, bude nejlepším řešením uchovávání samostatných kopií dokumentu. Pro rozšiřování vytvořte veřejnou kopii a pro sebe udržujte vlastní kopii. Ve veřejné kopii dokumentu přijměte nebo odmítněte všechny sledované změny a odstraňte všechny komentáře podle popisu v tomto článku. Ve vlastní verzi dokumentu můžete sledované změny a komentáře ponechat.

Začátek stránky

Použít na: Word 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk