Tok textu z jedné oblasti do jiné

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

V dokumentu můžete vytvořit odkazy textového pole a zahrnout veškerý text uvnitř Text a nechat text protékat mezi nimi. Pokud je textové pole plné, bude text v propojených textových polích automaticky protékat z jednoho textového pole do dalšího textového pole v řetězci. V textu můžete mít maximálně 31 odkazů s maximálním počtem 32 dohromady propojených textových polí.

Propojená textová pole

Důležité informace: Chcete-li zobrazit propojená textová pole, musíte zobrazit dokument v zobrazení rozložení pro tisk nebo v zobrazení rozložení pro publikování.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření propojených textových polí

 1. V nabídce View klikněte na Print Layout nebo Publishing Layout.

 2. Na kartě Domů klikněte v části Vložit na položku Textové pole.

  Wordová karta Domů, skupina Vložit

 3. Přetáhněte ukazatel a vytvořte textové pole.

 4. Umístěte ukazatel myši na úchyt odkazu textového pole v pravém dolním rohu textového pole, klikněte na znaménko plus Úchyt pro přidání textového pole a pak nakreslete další textové pole.

  Teď máte dvě propojená textová pole. Když dojde k vyplnění prvního textového pole, bude text automaticky přetékat do dalšího propojeného textového pole.

 5. Chcete-li propojit další textová pole, opakujte krok 4.

  Poznámka: Propojit můžete pouze prázdné textové pole.

Přerušení propojení v textu

Textové pole může obsahovat pouze jeden dopředný (další) odkaz a jeden zpětný (předchozí) odkaz. Spojení mezi libovolnými dvěma textovými poli, které jsou součástí Text můžete přerušit. Pokud přerušíte propojení textu, vytvoříte dva texty. Spojení před a po přerušení zůstanou beze změny. Text však přestane přetékat do posledního textového pole před přerušením spojení. Druhá řada propojených textových polích, která teď tvoří vlastní text, je prázdná. Pokud chcete, můžete následně přeformátovat text od prázdného textového pole.

 1. V nabídce View klikněte na Print Layout nebo Publishing Layout.

 2. Klikněte na textové pole, které chcete mít jako poslední článek v textu.

 3. Na kartě Format klikněte v části Text Box na Break Link  Tlačítko zrušení propojení textového pole .

Zkopírování nebo přesunutí propojených textových polí

Text nebo řetěz propojených textových polích můžete zkopírovat do jiného dokumentu nebo do jiného umístění ve stejném dokumentu aplikace Word. Pro úspěšné kopírování propojených textových polí a textu, který obsahují, musíte zkopírovat všechna propojená textová pole do textu.

 1. V nabídce View klikněte na Print Layout nebo Publishing Layout.

 2. Podržte klávesu SHIFT a vyberte každé textové pole v textu.

  Poznámka: Existují dva způsoby, jak zobrazit které textová pole patří do textu. V zobrazení rozložení pro tisk nebo zobrazení rozložení pro publikování klikněte na první textové pole a pak klikněte na úchyt dalšího textového pole Další textové pole . Postup opakujte, dokud nedosáhnete posledního textového pole v textu. Dalším způsobem, jak zobrazit které textová pole patří do textu, je pomocí barvy. Textová pole pro určitý text mají všechna stejnou barvu obrysu.

 3. V nabídce Edit (Úpravy) klikněte na příkaz Copy (Kopírovat).

 4. Klikněte na místo v dokumentu, kam chcete zkopírovat text.

 5. V nabídce Edit (Úpravy) klikněte na příkaz Paste (Vložit).

  Tipy: 

  • Chcete-li přesunout textová pole, použijte příkaz Cut (Vyjmout) namísto příkazu Copy (Kopírovat).

  • Textová pole můžete přetáhnout do nového umístění ve stejném dokumentu nebo do jiného dokumentu aplikace Word.

  • Chcete-li zkopírovat text, vyberte jenom text, který chcete zkopírovat a zkopírujte ho. Nevybírejte samotné textové pole. Zkopírovaný text můžete vložit přímo do dokumentu, do jiného umístění ve stejném textu nebo do jiného textu.

Přesouvání mezi propojenými textovými poli

Propojenými textovými poli můžete procházet a určit, které textová pole jsou propojená a sledovat tok Text. To je užitečné, pokud dokument obsahuje více textů, které se rozkládají přes různé stránky nebo obsahuje texty s mnoha propojenými textovými poli.

 1. V nabídce View klikněte na Print Layout nebo Publishing Layout.

 2. Vyberte propojené textové pole.

 3. Na snímku textové pole klikněte na další úchyt textového pole  Další textové pole nebo předchozí úchyt textového pole Předchozí textové pole .

Odstraňte propojené textová pole, aniž byste odstranili text

 1. V nabídce View klikněte na Print Layout nebo Publishing Layout.

 2. Vyberte textové pole, která je součástí Text. Umístěte ukazatel myši na ohraničení textového pole, dokud se ukazatel nezmění na Ukazatel myši nad čtyřsměrnou šipkou a pak klikněte na ohraničení.

  Jakmile se objeví úchyt pro změnu velikosti, je textové pole vybráno.

  Úchyty pro změnu velikosti

 3. Stiskněte DELETE.

  Poznámka: Když odstraníte textového pole, text z odstraněného textového pole se přesune do zbývajících propojených textových polích. Pokud chcete zobrazit veškerý text, možná budete muset změnit velikost zbývajících textových polí přetažením úchytů pro změnu velikosti.

Vyberte veškerý text v propojených textových polích

Můžete vybrat veškerý text, který se nachází v řadě propojených textových polích.

 1. V nabídce View klikněte na Print Layout nebo Publishing Layout.

 2. Klikněte do libovolného propojeného textového pole a stiskněte klávesu PŘÍKAZ + A.

Přeformátování textu na text

Textové pole může obsahovat pouze jeden dopředný (další) odkaz a jeden zpětný (předchozí) odkaz. Spojení mezi libovolnými dvěma textovými poli, které jsou součástí Text můžete přerušit. Pokud přerušíte propojení textu, vytvoříte dva texty. Spojení před a po přerušení zůstanou beze změny. Text však přestane přetékat do posledního textového pole před přerušením spojení. Druhá řada propojených textových polích, která teď tvoří vlastní text, je prázdná. Pokud chcete, můžete následně přeformátovat text od prázdného textového pole.

 1. V nabídce View klikněte na Print Layout nebo Publishing Layout.

 2. Klikněte na textové pole, která je bezprostředně před polem, jeho pořadí chcete změnit.

 3. Klikněte na kartu Format v části Text Box klikněte na položku Break Link Tlačítko zrušení propojení textového pole .

 4. Na kartě Format v části Text Box klikněte na položku Create Link Tlačítko vytvoření propojení textového pole .

  Tvar ukazatele se změní na Ukazatel propojení textového pole .

 5. Klikněte na prázdné textové pole, kde chcete začít přeformátování textu.

  Text protéká přes prázdné textové pole v pořadí.

  Tipy: 

  • Pokud chcete změnit pořadí propojených textových polích, musíte nejprve přerušit spojení v textu.

  • Proces propojení zrušíte stisknutím klávesy ESC.

  • Chcete zobrazit obrys textového pole, v nabídce Zobrazení klikněte na položku Rozložení publikování. V nabídce Zobrazení přejděte na položku Zobrazit a klikněte na Obrysy.

Viz taky

Přidání textu k obrazci

Zarovnání textu nebo přizpůsobení okrajů v textovém poli

Použití textových polí k vytváření sloupců textu

Práce s textovými poli a rámci v režimu kompatibility

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×