Tisk zobrazení nebo sestavy

Vytištění zobrazení není jen příjemný způsob, jak prezentovat informace o projektu. Někdy to může být dokonce nejefektivnější postup. V aplikaci Project 2010 lze tisknout Zobrazení, která obsahují přesně takové informace, jaké chcete sdělit ostatním.

Co chcete udělat?

Tisk zobrazení

Optimalizace zobrazení pro tisk

Přidání záhlaví, zápatí nebo legendy do zobrazení

Tisk základní sestavy

Přidaní záhlaví, zápatí nebo legendy do sestavy

Začátek stránky

Tisk zobrazení

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů nebo Zobrazení zdrojů na zobrazení, které chcete vytisknout.

 2. Klikněte na karta Soubor a poté klikněte na příkaz Tisk.

 3. Na pravé straně stránky můžete zobrazení před tiskem prohlédnout nebo upravit.

  Tip : Chcete-li vidět skutečnou velikost zobrazení tak, jak bude vytisknuto, klikněte na libovolné místo v oblasti náhledu.

 4. Kliknutím na příkaz Tisk zobrazení vytiskněte.

Tip : Nesplňuje-li předdefinované zobrazení přesně vaše požadavky, můžete použít různé Tabulka a Filtr nebo změnit způsob, jakým jsou Úkol, Zdroje a Přiřazení Skupina nebo Řazení.

Začátek stránky

Optimalizace zobrazení pro tisk

Tisk můžete co nejvíce zefektivnit zadáním požadovaných možností. Můžete například vytisknout rozsah stránek (definovaný čísly stránek nebo daty), potlačit prázdné stránky a vytisknout více kopií.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů nebo Zobrazení zdrojů na zobrazení, které chcete vytisknout.

  Tip : Chcete-li vytisknout přehled nebo souhrnné zobrazení projektu, nejprve nastavte filtr zobrazení tak, aby se zobrazovaly souhrnné úkoly nebo určitá úroveň osnovy. Chcete-li vytvořit atraktivní pohled pro rychlý a snadný tisk, můžete rovněž zvolit zobrazení časové osy.

 2. Klikněte na karta Soubor a poté klikněte na příkaz Tisk.

 3. V horní části stránky zadejte počet kopií, které chcete vytisknout.

  Tip : Další nastavení tiskárny zadáte kliknutím na položku Vlastnosti tiskárny. Většinou lze změnit typ papíru, barvu a jiná obvyklá nastavení tiskárny, ale dostupná nastavení záleží na typu použité tiskárny.

 4. V části Nastavení určete, do jaké míry chcete projekt vytisknout.

  Můžete zadat libovolnou úroveň, od konkrétních dat až po celý projekt.

  Můžete také určit, zda má být projekt vytisknut s orientací na šířku (vodorovná orientace) nebo na výšku (svislá orientace).

 5. Klikněte na tlačítko Tisk.

Poznámka : Pokud informace na poslední stránce (nebo sloupci stránek) skončí 7,6 cm (3 palce) nebo méně od levého okraje stránky, zmenší se měřítko časové osy zobrazení tak, aby se zobrazení vešlo na předchozí stránku (nebo sloupec stránek). Pokud jsou informace od levého okraje stránky dále než 7,6 cm (3 palce), zvětší se měřítko zobrazení tak, aby byla vyplněna aktuální stránka (nebo sloupec stránek).

Začátek stránky

Přidání záhlaví, zápatí nebo legendy do zobrazení

Následující postupy lze použít při úpravě záhlaví, zápatí i legendy.

 1. Klikněte na karta Soubor, klikněte na položku Tisk a poté klikněte na položku Vzhled stránky.

 2. Na kartě Záhlaví, Zápatí nebo Legenda klikněte na kartu Vlevo, Na střed nebo Vpravo.

 3. Do textového pole zadejte nebo vložte text, přidejte informace o dokumentu či projektu nebo vložte grafiku.

  Tip : Můžete vytvořit záhlaví, zápatí a legendy s více řádky. Na konci prvního řádku textu či informace stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li přidat řádky za obrázek, klikněte na obrázek, umístěte kurzor za obrázek a stiskněte klávesu ENTER. Záhlaví mohou obsahovat až 5 řádků informací. Zápatí a legendy mohou mít až 3 řádky.

  • Chcete-li do záhlaví, zápatí nebo legendy přidat čísla stránek, klikněte na položku Vložit číslo stránky Ikona vložení čísla stránky , Vložit celkový počet stránek Ikona vložení počtu stránek nebo na obě položky.

  • Chcete-li do záhlaví, zápatí nebo legendy přidat aktuální datum nebo čas, klikněte na položku Vložit dnešní datum Ikona vložení dnešního data , Vložit aktuální čas Obrázek vložení aktuálního času nebo na obě položky.

  • Chcete-li do záhlaví, zápatí nebo legendy vložit název souboru, klikněte na položku Vložit název souboru Ikona vložení názvu souboru .

  • Chcete-li do záhlaví, zápatí nebo legendy přidat grafiku, klikněte na položku Vložit obrázek Ikona vložení obrázku .

  • Chcete-li formátovat přednastavené informace, vyberte znak ampersand (&) nebo vyberte text, který chcete formátovat, klikněte na položku Formát textu tlačítko Formát textu a poté vyberte požadované možnosti formátování záhlaví, zápatí nebo legendy.

  • Chcete-li přidat informace týkající se projektu, klikněte na požadovanou informaci v seznamech Obecné a Pole projektu a potom klikněte u jednotlivých položek na možnost Přidat.

Tip : Chcete-li přesunout text, informace nebo obrázek z jedné karty na druhou, můžete použít místní nabídku. Vyberte text, informaci nebo obrázek, které chcete přesunout, klikněte na označenou oblast pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Vyjmout nebo Kopírovat. Umístěte kurzor na požadovanou kartu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Vložit.

Poznámky : 

 • Nastavená záhlaví a zápatí se zobrazí na každé stránce. Nelze nastavit jiný vzhled pouze pro první stránku, sudé a liché stránky nebo jednotlivé stránky.

 • Velikost grafiky lze po přidání do záhlaví, zápatí nebo legendy změnit výběrem dané grafiky a přetažením jejích okrajů. Chcete-li grafiku přesunout, vyberte ji a přetáhněte ji myší na jiné místo. Grafiku nelze oříznout.

 • Pole a pruhy zobrazené v legendě můžete upravit pomocí dialogového okna Styly pruhů. V zobrazení Diagram zdrojů nebo Ganttův diagram klikněte ve skupině Styly pruhů na položku Styly pruhů. Do sloupce Název v dialogovém okně Styly pruhů zadejte hvězdičku (*) před jméno pole, které se nemá zobrazit ve vytisknuté legendě.

Začátek stránky

Tisk základní sestavy

Tento oddíl se nezabývá tiskem vizuálních sestav v aplikaci Project 2010. Vzhledem k tomu, že vizuální sestavy se vytvářejí v aplikacích Excel 2010 a Visio 2010, použijte k jejich tisku tyto aplikace.

 1. Klikněte na skupinu Projekt.

 2. Ve skupině Sestavy klikněte na položku Sestavy.

  Obrázek skupiny Sestavy

 3. V dialogovém okně Sestavy klikněte na sestavu a potom klikněte na položku Vybrat.

 4. V dalším dialogovém okně vyberte typ sestavy a znovu klikněte na položku Vybrat. Sestava se zobrazí v režimu Náhled.

 5. Klikněte na tlačítko Tisk.

Přidaní záhlaví, zápatí nebo legendy do sestavy

Poznámka : Tento oddíl se nezabývá vytvářením záhlaví, zápatí nebo legend funkce Vizuální sestavy v aplikaci Project 2010. Vzhledem k tomu, že se vizuální sestavy vytvářejí v aplikacích Excel a Visio, použijte k jejich změně tyto aplikace.

 1. Klikněte na skupinu Projekt.

 2. Ve skupině Sestavy klikněte na položku Sestavy.

  Obrázek skupiny Sestavy

 3. V dialogovém okně Sestavy klikněte na položku Vlastní a poté klikněte na položku Vybrat.

 4. V dialogovém okně Vlastní sestavy vyberte sestavu v seznamu Sestavy a poté klikněte na položku Tisk.

  Seznam sestav obsahuje všechny sestavy, které lze vytisknout.

 5. Klikněte na položku Vzhled stránky.

 6. Klikněte na kartu Záhlaví nebo Zápatí.

 7. Klikněte na kartu Vlevo, Na střed nebo Vpravo.

 8. Do textového pole zadejte nebo vložte požadovaný text, přidejte informace o dokumentu či projektu nebo vložte grafiku.

  • Chcete-li přidat čísla stránek, klikněte na položku Vložit číslo stránky Ikona vložení čísla stránky , Celkový počet stránek Ikona vložení počtu stránek nebo na obě položky.

  • Chcete-li přidat aktuální datum nebo čas, klikněte na položku Vložit dnešní datum Ikona vložení dnešního data , Vložit aktuální čas Obrázek vložení aktuálního času nebo na obě položky.

  • Chcete-li přidat název souboru, klikněte na položku Vložit název souboru Ikona vložení názvu souboru .

  • Chcete-li přidat grafiku, klikněte na položku Vložit obrázek Ikona vložení obrázku .

  • Chcete-li formátovat přednastavené informace, vyberte znak ampersand (&) nebo vyberte text, který chcete formátovat, klikněte na položku Formát textu tlačítko Formát textu a poté vyberte požadované možnosti formátování.

  • Chcete-li přidat informace týkající se projektu, klikněte na požadovanou informaci v seznamech Obecné a Pole projektu a potom klikněte u jednotlivých položek na možnost Přidat.

Tip :  Můžete vytvořit záhlaví a zápatí s více řádky. Na konci prvního řádku textu či informace stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li přidat řádky za obrázek, klikněte na obrázek, umístěte kurzor za obrázek a stiskněte klávesu ENTER. Záhlaví mohou mít až 5 řádků informací. Zápatí a legendy mohou mít až 3 řádky.

Poznámka : 

 • Nastavená záhlaví a zápatí se zobrazí na každé stránce. Nelze nastavit jiný vzhled pouze pro první stránku, sudé a liché stránky nebo jednotlivé stránky.

 • Velikost grafiky lze po přidání do záhlaví, zápatí nebo legendy změnit výběrem dané grafiky a přetažením jejích okrajů. Chcete-li grafiku přesunout, vyberte ji a přetáhněte ji myší na jiné místo. Grafiku nelze oříznout.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×