Tisk zobrazení

Podle toho, které zobrazení (stránku) použijete, můžete určit sloupce, které chcete tisknout, a další možnosti formátování.

 1. Pokud je zobrazena stránka Centrum projektů, Centrum zdrojů nebo Zpráva o stavu, klepněte v nabídce Akce na příkaz Tisknout mřížku a pak postupujte podle zbývajících kroků.

  Pokud je zobrazena stránka Mé úkoly nebo Můj časový rozvrh, klepněte na příkaz Tisk. Další možnosti formátování nejsou k dispozici. Na další stránce je možné vytisknout tabulku z prohlížeče – umístěním ukazatele myši na nabídku Soubor a klepnutím na příkaz Tisk.

 2. Na další stránce můžete změnit rozložení sloupců.

 3. Chcete-li změnit uspořádání sloupců, klepněte v části Možnosti na položku Uspořádat sloupce.

  • Pokud chcete sloupec vyloučit, vyberte v části Sloupce k dispozici sloupec a pak klepněte na tlačítko Odebrat.

  • Jestliže chcete vyloučený sloupec znovu zobrazit, vyberte jej v části Vyloučené sloupce a pak klepněte na tlačítko Obnovit.

  • Chcete-li změnit pořadí sloupců, klepněte na sloupec, který chcete přesunout, a pak klepněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

 4. Pokud chcete změnit rozložení sloupců, například šířku sloupce, zarovnání a vlastnosti zalomení, klepněte v části Možnosti na položku Formát sloupců.

  • Chcete-li zabránit zalomení textu ve sloupci, klepněte na sloupec v tabulce Sloupce a zaškrtněte políčko Zakázat zalamování sloupce.

  • Pokud chcete zadat jinou šířku sloupce než výchozí, klepněte na sloupec v tabulce Sloupce a zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí šířku sloupce. Do pole Šířka sloupce zadejte číslo a ve vedlejším poli klepněte na měrnou jednotku.

  • Chcete-li určit zarovnání sloupce, klepněte na požadované zarovnání v seznamu Zarovnání sloupce.

   Poznámka : Klepnutím na příkaz Přeformátovat mřížku zobrazíte výsledek provedených změn.

 5. Mřížku vytisknete klepnutím na příkaz Tisknout mřížku.

 6. Pokud chcete změnit informace v mřížce pomocí aplikace Microsoft Office Excel 2007, klepněte na příkaz Exportovat do aplikace Excel.

Poznámka : Tisk dat mřížky a jejich export do aplikace Office Excel 2007 vyžaduje aplikaci Internet Explorer 6.0 nebo novější. Pokud nelze export do aplikace Office Excel 2007 provést, můžete informace zkopírovat do schránky a vložit je do programu, ve kterém je možné nový soubor uložit.

Proč nelze v aplikaci Microsoft Office Project Web Access provádět některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×