Tisk zobrazení

Chcete-li spravovat projekt efektivně, budete pravděpodobně muset sdělovat informace o projektu různým lidem. V aplikaci Microsoft Office Project lze tisknout Zobrazení, která prezentují přesně takové informace, jaké chcete sdělit ostatním.

Poznámka : Nesplňuje-li předdefinované zobrazení přesně vaše požadavky, můžete použít různé Tabulka a Filtr nebo změnit způsob, jakým jsou Úkol, Zdroje a Přiřazení Skupina nebo Řazení. Odkazy na další informace o úpravách zobrazení naleznete v části Viz také.

Optimalizace zobrazení pro tisk

Zadáním požadovaných možností můžete tisk maximálně zefektivnit. Můžete například vytisknout rozsah stránek (definovaný čísly stránek nebo daty), potlačit prázdné stránky a vytisknout více kopií.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na zobrazení, které chcete vytisknout.

  Pokud nabídka Zobrazit požadované zobrazení neobsahuje, klepněte na příkaz Další zobrazení, v seznamu Zobrazení vyberte příslušné zobrazení a klepněte na tlačítko Použít.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky a potom na kartu Zobrazení.

  • Chcete-li tisknout všechny sloupce, zaškrtněte políčko Tisknout všechny sloupce tabulky.

  • Chcete-li tisknout méně sloupců, zaškrtněte políčko Tisknout prvních N sloupců na všech stránkách a určete počet sloupců, které chcete tisknout.

  • Chcete-li vyloučit poznámky, zrušte zaškrtnutí políčka Tisknout poznámky.

  • Chcete-li potlačit prázdné stránky, zrušte zaškrtnutí políčka Tisknout prázdné stránky.

  • Chcete-li přizpůsobit časovou osu podle stránky, zaškrtněte políčko Přizpůsobit časovou osu konci stránky.

 3. Klepněte na kartu Stránka.

  • Chcete-li, aby se na stránku vešlo více sloupců, klepněte v části Orientace na přepínač Na šířku.

  • Chcete-li zobrazení pro tisk zmenšit nebo zvětšit, klepněte na přepínač Měřítko a zadejte do pole % normální velikosti číslo určující, na kolik procent se má zobrazení při tisku zmenšit nebo zvětšit.

  • Chcete-li zobrazení při tisku přizpůsobit šířce papíru nebo počtu stránek, klepněte na přepínač Přizpůsobit na a pak do polí vedle přepínače Přizpůsobit na zadejte počty stránek, na které chcete zobrazení tisknout.

   Poznámky : 

   • Můžete také použít Průvodce projektem a vytisknout zobrazení jako sestavu. V Průvodci projektem klepněte na položku Sestava. V bočním podokně klepněte na odkaz Tisk aktuálního zobrazení jako sestavy a postupujte podle pokynů průvodce.

   • Pokud informace na poslední stránce (nebo sloupci stránek) skončí 7,6 cm (3 palce) nebo méně od levého okraje stránky, zmenší se měřítko časové osy zobrazení tak, aby se zobrazení vešlo na předchozí stránku (nebo sloupec stránek). Pokud jsou informace od levého okraje stránky dále než 7,6 cm (3 palce), zvětší se měřítko zobrazení tak, aby byla vyplněna aktuální stránka (nebo sloupec stránek). Pokud zobrazení například přeteče na čtvrtou stránku (nebo sloupec stránek) o 5 cm (2 palce) a je vybráno nastavení pro přizpůsobení časové osy konci stránky, bude měřítko zobrazení upraveno tak, aby se zobrazení vešlo na třetí stránku (nebo třetí sloupec stránek). Pokud však zobrazení přeteče na čtvrtou stránku o 8,9 cm (3,5 palce), bude měřítko zobrazení upraveno tak, aby zobrazení vyplnilo čtvrtou stránku (nebo čtvrtý sloupec stránek). Tyto míry jsou založeny na papíru o rozměrech 21,25 x 27,5 cm (8,5 x 11 palců) s orientací na šířku. Při jiných rozměrech papíru a orientaci stránky budou tyto míry jiné.

Tisk zobrazení

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na zobrazení, které chcete vytisknout.

  Pokud nabídka Zobrazit požadované zobrazení neobsahuje, klepněte na příkaz Další zobrazení, v seznamu Zobrazení vyberte příslušné zobrazení a klepněte na tlačítko Použít.

 2. Chcete-li zobrazení před tiskem prohlédnout nebo upravit, klepněte na tlačítko Náhled Obrázek tlačítka .

 3. Klepněte na tlačítko Tisk Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×