Tisk v aplikaci Outlook

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Důležité : Z důvodu spoustu tiskárny dostupné zákazníkům nebudeme, můžete při odstraňování všech problémů s vaší tiskárnou. Informace o řešení problémů najdete v článku ruční nebo web výrobce. Můžete taky položte otázky v Aplikaci Microsoft Office komunit.

V jakékoli složce Microsoft Outlook můžete tisknout jednotlivé položky nebo Zobrazení všechny položky ve složce. Například v zobrazení Kalendář můžete tisknout obsah jedné události nebo zobrazení všechny položky ve složce Kalendář můžete vytisknout.

Poznámka : Na konci tohoto článku je seznam odkazů na články , které diskutovat o tom, jak vytisknout konkrétní typy položek a zobrazení, včetně stránek určité zprávy a přílohy.

Ke každému typu položky a ke každému zobrazení je přiřazen Styl tisku, který určuje rozvržení, řez a velikost písma a další možnosti formátování. Chcete-li změnit způsob tisku položky či zobrazení, změňte styl tisku. Můžete také vytvářet vlastní styly tisku pro položky a zobrazení. U zobrazení můžete měnit vzhled a změnit tak i způsob jeho tisku. Lze uvést následující příklady:

  • Ve složce Pošta je výchozím stylem e-mailových zpráv styl Zápis, který vytiskne kopie podobající se zprávě na obrazovce.

  • Ve složce Kalendář je možné tisknout denní, týdenní nebo měsíční zobrazení kalendáře a stránky, které obsahují další detaily jednotlivých položek.

  • Ve složce Kontakty můžete vytisknout jeden kontakt nebo stránky kontaktů zobrazených jako karty nebo telefonní seznamy.

Obsah položky tisknou s poli nejběžnější viditelné, například pole zOdesláno a Předmět e-mailové zprávy. Můžete ji taky vytisknout položky ve vlastních polích, které jste vytvořili.

Možnosti v dialogovém okně Tisk

Možnost

Akce

Název

Klepněte v seznamu na tiskárnu, která je nainstalována a chcete ji použít.

Stav

Informuje o stavu vybrané tiskárny, například zda je nečinná či zaneprázdněna, nebo o počtu souborů před vaší tiskovou úlohou.

Typ

Informuje o typu vybrané tiskárny, například zda se jedná o laserovou tiskárnu.

Umístění

U vybrané tiskárny informuje o umístění tiskárny nebo o portu, k němuž je tiskárna připojena.

Komentář

Uvádí případné další informace o vybrané tiskárně, které může uživatel potřebovat.

Vlastnosti

Na toto tlačítko klepněte, pokud chcete změnit vlastnosti tiskárny, kterou používáte, například typ papíru.

Tisk do souboru

Zaškrtněte toto políčko, pokud nechcete dokument odeslat přímo na tiskárnu, ale chcete z něj vytvořit soubor. Dokument bude uložen s formátováním tisku, například s vybranými písmy a určenými barvami, do souboru, který může být vytištěn na jiné tiskárně.

Tisknout stránky

V tomto seznamu klepněte na požadovaný počet stránek.

Počet kopií

V tomto seznamu klepněte na počet kopií, které chcete vytisknout.

Kompletovat

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete tiskovou úlohu ponechat při tisku v pořadí, které jste vytvořili v dokumentu. Zaškrtávací políčko je k dispozici při tisku více kopií.

Vytisknout přílohy (budou vytištěny na výchozí tiskárně)

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete tisknout soubory připojené k položkám aplikace Outlook.

Styl tisku

Klepněte na styl, ve kterém má být položka aplikace Outlook vytištěna. U různých položek aplikace Outlook jsou k dispozici různé styly.

Vzhled stránky

Po klepnutí na toto tlačítko je možné nastavit další možnosti tiskárny a papíru.

Definovat styly

Po klepnutí na toto tlačítko je možné definovat styly používané při tisku položek aplikace Outlook. U každého stylu lze upravit atributy, jako je formátování, prvky vzhledu stránky, záhlaví a zápatí, rozložení stránky. Klepnutím na tlačítko Upravit v dialogovém okně Definovat styly tisku zobrazíte atributy, které jsou u jednotlivých stylů k dispozici.

OK

Klepnutím na toto tlačítko odešlete dokument na tiskárnu.

Storno

Klepnutím na toto tlačítko se vrátíte do dokumentu bez jeho vytištění.

Další informace naleznete v následujících tématech:

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×