Tisk snímků nebo podkladů prezentace

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

I když Microsoft PowerPoint 2010 můžete použít i pro tisk poznámek, můžete tento článek popisuje postup tisk snímků (jeden snímek na stránku) a jak ji vytisknout podklady prezentace – s jedna, dvě, tři, čtyři, šest nebo devět snímků na stránce – využívající vaší cílovou skupinou ke sledování při předvádění prezentace a mít pro pozdější potřeby.

Podklad se třemi snímky na stránku a oblastí pro poznámky diváků.

Podklad se třemi snímky na stránce obsahuje řádky, kam si diváci mohou dělat poznámky.

Zelená myšlenka... Zelený list

Chcete-li ušetřit papír a inkoust tiskárny, zvažte před vytištěním snímků nebo podkladů pro všechny diváky umístění prezentace do sdíleného umístění. Před zahájením prezentace pak sdělte divákům, kde je prezentace uložena. Diváci si pak mohou, ale nemusí prezentaci či podklady vytisknout.

V tomto článku

Nastavení velikosti snímku, orientace stránky a čísla počátečního snímku

Nastavení možností tisku a poté tisk snímků nebo podkladů

Uložení nastavení tisku

Nastavení velikosti snímku, orientace stránky a čísla počátečního snímku

Důležité : Před přidáním obsahu postupujte podle následujících kroků. Chcete-li změnit velikost nebo orientaci snímku po přidání obsahu, může dojít ke změně měřítka obsahu.

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Vzhled stránky.

 2. V seznamu Velikost snímků klikněte na formát papíru, na který chcete tisknout.

  Poznámky : 

  • Jestliže kliknete na položku Vlastní, zadejte nebo vyberte požadované rozměry v číselnících Šířka a Výška.

  • Chcete-li tisknout na průhlednou fólii, klikněte na položku Fólie.

 3. Chcete-li pro snímky nastavit orientaci stránky, klikněte v části Orientace ve skupině Snímky na přepínač Na šířku nebo Na výšku.

  Poznámka : Ve výchozím nastavení se rozložení snímků v aplikaci PowerPoint zobrazuje na šířku. Ačkoli v prezentaci je možné mít pouze jednu orientaci (na šířku nebo na výšku), můžete propojit dvě prezentace a zobrazit snímky na výšku a na šířku ve zdánlivě jediné prezentaci. Další informace naleznete v tématu Použití orientace snímku na výšku ana šířku vjedné prezentaci.

 4. Do pole Číslovat snímky od zadejte číslo, které chcete vytisknout na prvním snímku nebo stránce podkladů a podle něhož budou číslovány následující snímky.

Začátek stránky

Nastavení možností tisku a poté tisk snímků nebo podkladů

Chcete-li nastavit možnosti tisku (včetně počtu kopií, tiskárny, snímků, které se mají vytisknout, počtu snímků na stránce, možností barev a dalšího nastavení) a potom snímky vytisknout, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Tisk a potom v části Tisk zadejte do pole Kopie počet kopií, které chcete vytisknout.

 3. V části Tiskárna vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

  • Tip : Chcete-li vytisknout snímky nebo podklady barevně, nezapomeňte vybrat barevnou tiskárnu.

 4. V části Nastavení proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vytisknout všechny snímky, klikněte na přepínač Tisk všech snímků.

  • Chcete-li vytisknout jeden či více vybraných snímků, klikněte na přepínač Vytisknout výběr.

   • Tip : Chcete-li pro tisk vybrat více snímků, klikněte na kartu Soubor a potom v normálním zobrazení klikněte v levém podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, na kartu Snímky. Potom podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte požadované snímky.

  • Pokud chcete vytisknout jenom aktuálně zobrazený snímek, klikněte na Tisk aktuálního snímku.

  • Pokud chcete vytisknout konkrétní snímky podle čísel, klikněte na Vlastní rozsah a potom zadejte seznam jednotlivých snímků, jejich rozsah, nebo obojí. K oddělení čísel použijte čárky bez mezer, třeba 1,3,5-12.

  • Klikněte na seznam Oboustranný tisk a potom vyberte, jestli chcete tisknout na jednu nebo obě strany.

  • Klikněte na seznam Kompletované a potom zvolte, zda chcete snímky vytisknout kompletovaně nebo nikoli.

  • Klikněte na seznam Snímky na celou stránku a proveďte následující akci:

   • Pokud chcete vytisknout jeden snímek na celou stránku, klikněte v části Rozložení při tisku na položku Snímky na celou stránku.

   • Jestliže chcete vytisknout jeden nebo více snímků na stránce ve formátu podkladů, klikněte v části Podklady na požadovaný počet snímků na stránce a zvolte, zda je chcete vytisknout ve svislém nebo vodorovném pořadí.

   • Pokud okolo snímků chcete vytisknout orámování, vyberte položku Orámovat snímky.

    • Tip : Další kliknutím na tuto položku orámování zrušíte a rámeček se nevytiskne.

   • Chcete-li snímky vytisknout na papír, který jste vybrali u tiskárny, klikněte na položku Na velikost papíru.

   • Jestliže chcete zobrazit zdokonalení tiskových úloh, například zvýšené rozlišení, průhlednou grafiku nebo vytištěné měkké stínování, klikněte na položku Vysoká kvalita.

    • Tip : Při tisku ve vysoké kvalitě může tisk prezentace trvat déle. Chcete-li předejít možnému snížení výkonu počítače, zrušte po vytištění prezentace zaškrtnutí políčka Vysoká kvalita.

  • Klikněte na položku Barva a potom na některou z následujících možností:

   • Barva:     Výběrem této možnosti vytisknete úlohu barevně na barevné tiskárně.

    • Poznámka : 

    • Pokud nechcete tisknout barevné pozadí, proveďte některou z následujících akcí:

    • Vytiskněte snímky ve stupních šedé. Další informace naleznete dále v části Stupně šedé.

    • Z prezentace odeberte barevné pozadí. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Pozadí na položku Styly pozadí a vyberte možnost Styl 1.

   • Stupně šedé:    Vyberete-li tuto možnost, budou vytištěny obrázky obsahující různé odstíny šedé mezi černou a bílou. Výplně pozadí budou vytištěny jako bílé, aby byl text dobře čitelný. (Tisk ve stupních šedé někdy vypadá stejně jako při vybrané možnosti Jen černobíle.)

   • Jen černobíle:     Podklady budou vytištěny bez šedých výplní.

 5. Chcete-li vložit nebo změnit záhlaví a zápatí, klikněte na odkaz Upravit záhlaví a zápatí a potom v zobrazeném dialogovém okně Záhlaví a zápatí vyberte požadované možnosti.

 6. Klikněte na tlačítko Tisk.

Začátek stránky

Uložení nastavení tisku

Chcete-li resetovat možnosti tisku a uložit je jako výchozí nastavení, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Tisk a potom vyberte nastavení, jak je popsáno v tomto článku v tématu Nastavení možností tisku a poté tisk snímků nebo podkladů.

 3. V části Nápověda klikněte na položku Možnosti a potom klikněte na položku Upřesnit.

 4. V části Při tisku tohoto dokumentu klikněte na položku Použít naposledy použité nastavení tisku a potom klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×