Tisk poznámky, úkolu nebo seznamu úkolů

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytisknutí poznámky

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Notes (Poznámky)  Tlačítko Zobrazení poznámek .

 2. Klikněte na poznámku, kterou chcete vytisknout.

  Víc položek najednou vyberete podržením COMMAND a současným kliknutím na požadované položky.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na Print (Tisk)  Tlačítko Tisk .

  Tip : Pokud chcete vytisknout všechny poznámky ve vašem listu, v dialogovém okně Print (Tisk) v místní nabídce Print (Tisk) klikněte na All Notes (Všechny poznámky).

 4. Vyberte požadované možnosti a pak klikněte na Print (Tisk).

Tisk úkolů nebo seznamu úkolů

Na jedné stránce můžete vytisknout jeden úkol nebo víc úkolů. Při tisku více úkolů můžete vybrat úkoly, které chcete vytisknout, nebo můžete vybrat standardní sadu úkolů, které chcete vytisknout, například Tasks Due Today (Úkoly s termínem dnes) nebo Tasks Due This Week (Úkoly s termínem tento týden).

Důležité : Pokud jste příznakem označili zprávy nebo kontakty v seznamu úkolů, nevytisknou se na stejné stránce jako úkoly. Zprávy a kontakty se vytisknou samostatně.

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Tasks (Úkoly)  Tlačítko Zobrazení úkolů .

 2. Vyberte úkoly, které chcete vytisknout.

  Víc položek najednou vyberete podržením COMMAND a současným kliknutím na požadované položky.

  Poznámka : Pokud chcete vytisknout sadu standardních úkolů, například Tasks Due Today (Úkoly s termínem dnes) nebo Tasks Due This Week (Úkoly s termínem tento týden), vyberte je v kroku 4.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na Print (Tisk)  Tlačítko Tisk .

 4. V rozevírací nabídce Print (Tisk) vyberte sadu úkolů, kterou chcete vytisknout.

 5. Vyberte požadované možnosti a pak klikněte na Print (Tisk).

Viz taky

Vytisknutí kontaktu nebo sady kontaktů

Tisk zprávy

Tisk kalendáře

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×