Tisk na obě strany listu papíru (oboustranný tisk)

Některé tiskárny umožňují automatický tisk na obě strany papíru (automatický oboustranný tisk). U jiných tiskáren jsou uvedeny pokyny, jak ručně znovu vkládat stránky a tisknout na druhou stranu (ruční oboustranný tisk). Některé tiskárny oboustranný tisk vůbec nepodporují.

Zjištění, zda tiskárna podporuje automatický oboustranný tisk

Ke zjištění, zda určitá tiskárna podporuje oboustranný tisk, můžete použít následující metody:

  • Podívejte se do příručky k tiskárně nebo se obraťte na jejího výrobce.

  • Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , na příkaz Tisk, na položku Vlastnosti a potom na kartách v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu zkontrolujte příslušné možnosti. Možnosti v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu se liší podle možností a konfigurace tiskárny. Jsou-li na kterékoli z karet uvedeny možnosti tisku na obě strany papíru, duplexního tisku nebo oboustranného tisku, pak tiskárna automatický oboustranný tisk pravděpodobně podporuje.

Pokud tiskárna podporuje oboustranný tisk, postupujte při vytváření oboustranných kopií podle pokynů v příručce k tiskárně.

Poznámka : 

  • Jestliže tisknete na kombinovaném zařízení obsahujícím kopírku a tiskárnu a kopírka podporuje oboustranné kopírování, pak zařízení pravděpodobně podporuje i automatický oboustranný tisk.

  • Je-li nainstalováno více tiskáren, je možné, že jedna tiskárna oboustranný tisk podporuje a jiná ne.

Ruční nastavení tiskárny k tisku na obě strany papíru

Pokud tiskárna nepodporuje automatický oboustranný tisk, máte dvě možnosti. Můžete použít ruční oboustranný tisk nebo můžete vytisknout liché a sudé stránky samostatně.

Oboustranný ruční tisk

Jestliže tiskárna nepodporuje automatický oboustranný tisk, můžete v dialogovém okně Tisk zaškrtnout políčko Obousměrný ruční tisk. Aplikace Microsoft Office Word vytiskne všechny stránky zobrazené na jedné straně papíru a potom zobrazí výzvu k obrácení papíru v zásobníku a jeho vložení do tiskárny.

Liché a sudé stránky

K tisku na obě strany můžete také použít následující postup:

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Tisk.

  2. V seznamu Tisk v levém dolním rohu dialogového okna Tisk vyberte možnost Liché stránky.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

  4. Po vytištění lichých stránek převraťte stoh stránek a v seznamu Tisk vyberte možnost Sudé stránky.

  5. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : V závislosti na modelu tiskárny může být při tisku na druhou stranu stohu nutné stránky otočit a změnit jejich pořadí.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×