Tisk na obě strany listu papíru (oboustranný tisk)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Různé typy publikací, vytvořených v aplikaci Microsoft Office Publisher 2007 — včetně brožur, pohlednic a bulletinů — představují oboustranné publikace. Jakmile jste připraveni vytvořit tento typ publikace, budete potřebovat tisknout text a obrázky na obě strany papíru.

Poznámka : Další informace o tisku různých stránek publikace na jeden arch papíru, o tisku několika kopií publikace na jeden arch papíru a o tisku určitých stránek najdete pod příslušnými odkazy v části Viz také.

V tomto článku

Informace o tom, jak funguje oboustranný tisk

Určení, zda tiskárna podporuje oboustranný tisk

Tisk publikace na tiskárně, která podporuje oboustranný tisk

Tisk publikace na tiskárně nepodporující oboustranný tisk

Informace o tom, jak funguje oboustranný tisk

Před začátkem tisku oboustranných publikací je užitečné porozumět, jak je tento typ publikací nastavený v aplikaci Office Publisher 2007. Například pohlednice má přední stranu, kde se nachází většina informací a zadní stranu, kde se nachází adresy příjemce a odesílatele.

Přední a zadní strana pohlednice

Ačkoliv se jedná o dvě strany stejného tištěného listu, aplikace Microsoft Office Publisher je zobrazí jako dvě oddělené stránky. Podporuje-li vaše tiskárna oboustranný tisk a zvolíte-li při tisku možnost oboustranného tisku, hlavní zpráva se vytiskne na jednu a adresy na druhou stranu stejného listu.

Začátek stránky

Určení, zda tiskárna podporuje oboustranný tisk

Informace o tom, zda tiskárna podporuje oboustranný tisk, je možné obvykle získat v dokumentaci dodané s tiskárnou nebo zobrazením vlastností tiskárny.

Zobrazení vlastností tiskárny:

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. V dialogovém okně Tisk v rozbalovacím seznamu Název tiskárny vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. Klepněte na kartu Podrobnosti o tiskárně.

 4. Zkontrolujte, zda je v části Vlastnosti uvedeno Oboustranný tisk: Ano. Pokud vidíte Oboustranný tisk: Ano, vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk.

Začátek stránky

Tisk publikace na tiskárně, která podporuje oboustranný tisk

Chcete-li tisknout na obě strany listu papíru, postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. V dialogovém okně Tisk v rozbalovacím seznamu Název tiskárny vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. Klepněte na kartu Nastavení papíru a publikace.

 4. V části Možnosti oboustranného tisku klepněte na šipku a vyberte požadovanou možnost.

 5. Zvolte požadovanou možnost oboustranného tisku.

 6. Klikněte na tlačítko Tisk.

Začátek stránky

Tisk publikace na tiskárně nepodporující oboustranný tisk

Zatímco řada tiskáren podporuje oboustranný tisk, všechny tiskárny tuto možnost nenabízejí stejným způsobem. V případě některých stolních tiskáren znamená výběr oboustranného tisku to, že tiskárna nejprve vytiskne na list všechny kopie přední strany, vyčká a požádá obsluhu o překlopení archů, které byly právě vytištěny. Potom vytiskne všechny kopie druhé strany.

Chcete-li ručně tisknout na obě strany papíru, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Vytiskněte jednotlivé stránky samostatně a potom je zkopírujte na kopírce, která podporuje oboustranné kopírování.

 • Zobrazte si stranu publikace, kterou chcete tisknout jako první. V dialogovém okně Tisk v části Rozsah stránek klepněte na možnost Aktuální stránka. Po vytisknutí první strany překlopte arch, vložte jej znovu do tiskárny a vytiskněte druhou stranu.

 • Pro nastavení oboustranného tisku použijte Průvodce nastavením oboustranného tisku.

Poznámka : Jestliže tiskárna nepodporuje oboustranný tisk a používáte hromadnou korespondenci pro sloučení adresy nebo jiných informací s vaší publikací, musíte před zahájením tisku vytvořit dva oddělené soubory aplikace Microsoft Office Publisher: pro každou stranu publikace jeden. Další informace o hromadné korespondenci naleznete v části Viz také.

Používání průvodce nastavením oboustranného tisku

Průvodce nastavením oboustranného tisku vám v šesti krocích pomůže správně tisknout oboustranné publikace. Tyto kroky obsahují identifikaci, jak tiskárna přijímá papír, a spustí test pro ověření, že publikace bude vytištěna dle vašeho očekávání. Po spuštění průvodce automaticky použije nastavení tiskárny pro všechny oboustranné tiskové úlohy.

Poznámka : Před tiskem oboustranné publikace je potřeba spustit průvodce pro každou novou tiskárnu, kterou nainstalujete.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk. Ujistěte se, že jste vybrali tiskárnu, kterou chcete nastavit.

 2. V dialogovém okně Tisk klepněte na kartu Podrobnosti o tiskárně, a potom klepněte na tlačítko Rozšířené nastavení tiskárny.

 3. V dialogovém okně Rozšířené nastavení tiskárny klepněte na kartu Průvodce nastavením tiskárny, a potom klepněte na tlačítko Průvodce nastavením oboustranného tisku.

 4. Zkontrolujte, že v prvním kroku je uvedena tiskárna, kterou chcete nastavit a pokračujte klepnutím na tlačítko Další. Pokud tomu tak není, vraťte se zpět k úvodnímu kroku a vyberte správnou tiskárnu.

 5. Průvodce označí směr, kterým je do tiskárny zaváděn papír pro tisk. Klepněte na tlačítko Další.

 6. Klepněte na tlačítko Vytisknout 1. stranu, vezměte právě vytisknutou stránku a vložte jí do tiskárny, tak aby byla potištěnou stranou nahoru a šipka ukazovala ve směru podavače.

 7. Klepněte na tlačítko Vytisknout 2. stranu, a potom klepněte na tlačítko Další.

 8. Klikněte na možnost, která určuje, jak povedla byl testovací tisk. Pokud na kroužek na stejnou stranu papíru jako čísla, opakujte kroky 1 a 2, ale v kroku 2, umístěte papíru, čísel a Šipka na tištěné stranu dolů a šipka ukazující ve směru, ve kterém bude kanálu a klikněte na tlačítko Další.

 9. Podržte vytisknutou stránku proti světlu a podívejte se, jaké číslo je zakroužkované. Pokud jste tak ještě neučinili, klepněte na obrázek, který odpovídá vytištěné stránce, a potom klepněte na tlačítko Další.

 10. Klikněte na Dokončit.

Po dokončení Průvodce nastavením oboustranného tisku můžete ručně tisknout oboustranné publikace.

Důležité : Neměňte nastavení tiskárny, které bylo provedené Průvodcem oboustranného tisku, pokud nejste uživatel s pokročilými znalostmi. Změna tohoto nastavení může způsobit, že se tisk nezdaří.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×