Tisk mřížek buněk v Excelu 2016 pro Mac

Na vytištěném listu nebo sešitu se ve výchozím nastavení nezobrazují mřížky. Můžete se rozhodnout mřížky tisknout, změnit jejich barvu nebo zobrazit náhled, jak bude výtisk vypadat.

Tisk mřížek buněk

  1. Klikněte na list.

  2. Na kartě Rozložení stránky v části Mřížky zaškrtněte políčko Tisk.

    On the Page Layout tab, under Gridlines, select Print

  3. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

Tipy

  • Když se chcete podívat, jak se mřížky vytisknou, v nabídce Soubor klikněte na Tisk a zobrazí se malý náhled tisknutého listu. Mřížky jsou navržené tak, aby se vytiskly pouze kolem skutečných dat v listu. Pokud chcete vytisknout mřížku i kolem prázdné buňky, je třeba nastavit oblast tisku tak, aby tyto buňky zahrnovala. Případně můžete místo toho aplikovat ohraničení kolem buněk.

  • Když chcete změnit barvu mřížky, klikněte na nabídku Excel a vyberte Předvolby. V části Vytváření obsahu vyberte Zobrazení. V nabídce vedle Mřížky vyberte barvu.

  • Pokud chybí mřížka při náhledu nebo tisku listu, na kartě Rozvržení stránky klikněte na Vzhled stránky. Potom na kartě List zkontrolujte, zda není zaškrtnuté políčko Koncept.

  • Pokud mřížku nejde vytisknout, může být problém s ovladačem tiskárny. Ujistěte se, zda máte nainstalované nejnovější ovladače od výrobce tiskárny.

Viz taky

Tisk listu nebo sešitu

Změna velikosti listu pro tisk

Tisk listu na jednu stránku

Tisk záhlaví a nadpisů řádků a sloupců

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×