Office
Přihlásit se

Tisk listu s upřesňujícími nastaveními

.

Tento článek sestává z následujícího obsahu:

Zobrazení náhledu rozložení při tisku

Úprava nastavení stránky

Zahájení tisku

Zobrazení náhledu rozložení při tisku

1.Klikněte na kartu Soubor.

Click the File tab.

2.Klikněte na položku Tisk.

On the File tab, click Print.

Zobrazí se náhled listu.

.

Podrobnosti týkající se operace náhledu před tiskem naleznete v článku Kontrola rozložení při tisku.

Tip: Jak lze zobrazit náhled všech listů v sešitu najednou?

Doctor

1.Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Vybrat všechny listy.

Right-click a sheet tab, and click Select All Sheets.

Pomocí oušek listů jsou vybrány všechny listy.

All worksheets are selected.

2.Klikněte na kartu Soubor.

Click the File tab.

3.Klikněte na položku Tisk.

On the File tab, click Print.

Zobrazí se náhled před tiskem obsahující všechny listy.

.

Úprava nastavení stránky

Základní nastavení stránky jsou seskupena ve skupině Vzhled stránky na kartě Rozložení stránky.

Page Setup on the Page Layout tab

Podrobné informace o základních operacích ve skupině Vzhled stránky naleznete v článcích Změna orientace stránky a náhledu před tiskem a Úprava nastavení stránky.

V tomto příkladu nastavíte záhlaví a zápatí.

1.Klikněte na kartu Rozložení stránky.

Click the Page Layout tab.

2.Klikněte na tlačítko Click the button ve skupině Vzhled stránky.

Click to display the Page Setup dialog box.

Zobrazí se dialogové okno Vzhled stránky.

3.Klikněte na kartu Záhlaví a zápatí.

Click the Header/Footer tab.

4.V aplikaci Excel můžete do záhlaví a zápatí přidat různé informace.

V tomto příkladu přidáte do záhlaví název ouška listu a do zápatí číslo stránky.

Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Záhlaví a vyberte název ouška listu.

Click the arrow to the right of Header, and select the name of a sheet.

Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Zápatí a výběrem položky Stránka1 vložte číslo stránky.

Click the arrow to the right of Footer, select Page 1, and type the page number.

5.Klikněte na tlačítko Náhled.

Click Print Preview.

Na stránku je vloženo záhlaví a zápatí.

The header and footer are inserted.

Tip: Zobrazení mřížky na výtisku

Doctor

1.Klikněte na kartu Rozložení stránky.

Click the Page Layout tab.

2.Klikněte na tlačítko Click the button ve skupině Vzhled stránky.

Click to display the Page Setup dialog box.

Zobrazí se dialogové okno Vzhled stránky.

3.Klikněte na kartu List.

Click the Sheet tab.

4.Kliknutím zaškrtněte políčko Mřížka v části Tisk.

Under Print, select Gridlines.

5.Klikněte na tlačítko Náhled.

Click Print Preview.

Zobrazí se mřížka.

Gridlines are displayed.

Zahájení tisku

Po dokončení kontroly a úprav rozložení při tisku můžete zahájit samotný tisk.

V tomto příkladu nastavíme možnosti Tisknout a poté zahájíme tisk.

1.Klikněte na kartu Soubor.

Click the File tab.

2.Klikněte na položku Tisk.

On the File tab, click Print.

Zobrazí se obrazovka s náhledem před tiskem.

.

3.V části Vytisknout na obrazovce s náhledem vyberte rozsah a stránky, které mají být vytištěny.

V tomto příkladu vytisknete pouze vybrané listy.

Klikněte na šipku u položky Vytisknout aktivní listy, vyberte položku Vytisknout aktivní listy a určete rozsah tisku.

V tomto příkladu určíme tištěné stránky pomocí číselníku Stránky.

Click Print Active Sheets, and select Print Active Sheets.

In Pages, type the page range to be printed.

V tomto příkladu zadejte stránky 1 až 3.

Zadejte číslo 1 do prvního pole číselníku Stránky a číslo 3 do druhého pole.

In the first box for Pages, type 1, and in the second box, type 3.

Tip: Jak lze vytisknout všechny listy v sešitu najednou?

Doctor

Pokud v předchozím postupu kliknete na možnost Vytisknout celý sešit, vytisknou se najednou všechny listy v sešitu.

Clicking Print Entire Workbook prints all worksheets at the same time.

Jestliže byl zobrazen náhled všech listů v sešitu najednou, můžete všechny listy v sešitu najednou vytisknout také tak, že v předchozím postupu kliknete buď na možnost Vytisknout aktivní listy, nebo na možnost Vytisknout celý sešit.

Podrobné informace o zobrazení náhledu všech listů v sešitu najednou naleznete v článku Tisk listu s upřesňujícími nastaveními.

4.Klikněte na tlačítko Tisk.

Click Print to start printing.

Budou vytištěny stránky 1 až 3 vybraného sešitu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×