Tisk listu nebo sešitu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete vytisknout celé listy a sešity nebo pouze jejich část, a to buď jednotlivě nebo několik najednou. Pokud tištěná data představují tabulku aplikace Microsoft Excel, můžete vytisknout jen tuto tabulku.

Sešit lze vytisknout nejen na tiskárně, ale i do souboru. Tato funkce je užitečná v případech, kdy potřebujete vytisknout sešit na jiném typu tiskárny, než který jste původně použili pro přípravu dokumentu.

V tomto článku

Před tiskem

Tisk části nebo celého listu nebo sešitu

Tisk několika listů najednou

Tisk několika sešitů v celém dokumentu

Tisk tabulky aplikace Excel

Tisk sešitu do souboru

Než začnete tisknout

Před tiskem listu, který obsahuje velké množství dat a grafů, můžete list rychle upravit v zobrazení Rozložení stránky a dosáhnout tak profesionálního vzhledu výsledků. V tomto zobrazení uvidíte data v kontextu tištěných stránek. Můžete snadno přidat nebo změnit záhlaví a zápatí stránek, skrýt nebo zobrazit záhlaví řádků a sloupců, změnit orientaci tištěných stránek, změnit rozložení a formát dat, pomocí pravítek měnit šířku a výšku dat nebo nastavit okraje pro tisk.

Pokud mají být na vytištěných stránkách zobrazena všechna data, je nutné se ujistit, zda jsou data viditelná na obrazovce. Přesahuje-li například text nebo čísla šířku sloupce, bude vytištěný text oříznut a vytištěná čísla se zobrazí jako symboly čísel (##). Chcete-li předejít tisku oříznutého textu a symbolů čísel namísto textu, můžete zvětšit šířku sloupce tak, aby se do něj data vešla. Je také možné zvětšit výšku řádku, a to pomocí zalomení textu do stávající šířky sloupce. Poté bude text viditelný na obrazovce i na vytištěných stránkách.

Seznam naformátovaný pro prohlížení na obrazovce

2,5  Změna velikosti sloupce

5,08  Změna velikosti řádku

Za účelem snadné čitelnosti či procházení dat může být někdy vhodné použít jiné formátování. Cílem tohoto formátování je upoutat pozornost na důležité informace. Nezapomeňte však, že určité druhy formátování (například barevný text nebo stínování buněk), které vypadají dobře na obrazovce, nemusí mít očekávaný efekt, pokud tisknete na černobílé tiskárně. Jestliže jste použili barevný text nebo stínování buněk, zkontrolujte, zda jsou barvy pro tisk na černobílé tiskárně dostatečně kontrastní.

Někdy je vhodné vytisknout i mřížku listu. Data, řádky a sloupce lépe vyniknou.

Další materiály

Tisk celého listu či sešitu nebo jejich části

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vytisknout pouze část listu, klikněte na list a vyberte oblast dat, kterou chcete vytisknout.

  • Chcete-li vytisknout celý list, aktivujte jej kliknutím.

  • Chcete-li vytisknout sešit, klikněte na libovolný list.

 2. Klikněte na kartu Soubora pak klikněte na tlačítko Tisk.

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+P.

 3. V části Nastavení vyberte možnost tisku výběru, aktivního listu nebo listů, či celého sešitu.

  Poznámka:    Pokud jsou na daném listu definovány oblasti tisku, vytisknou se pouze tyto oblasti. Jestliže nechcete vytisknout pouze definovanou oblast tisku, zaškrtněte políčko Ignorovat tiskovou oblast.

Začátek stránky

Tisk několika listů najednou

 1. Vyberte listy, které chcete vytisknout.

  Jak vybrat více listů

  Výběr

  Akce

  Jeden list

  Klikněte na ouško listu.

  Ouško aktivního listu

  Pokud není požadovaného ouško listu viditelné, klepněte na tlačítka pro pohyb mezi listy tak, aby se zobrazilo. Potom klepněte na ouško listu.

  Tlačítka pro pohyb mezi listy

  Dva nebo více sousedících listů

  Klikněte na ouško prvního listu. Podržte klávesu SHIFT a klikněte na ouško posledního listu, který chcete vybrat.

  Dva nebo více nesousedících listů

  Klikněte na ouško prvního listu. Podržte klávesu CTRL a klikněte na ouška ostatních listů, které chcete vybrat.

  Všechny listy v sešitu

  Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a potom v Místní nabídka klikněte na příkaz Vybrat všechny listy.

  Tip:    Pokud je vybráno více listů, je v záhlaví v horní části listu zobrazen text [Skupina]. Chcete-li zrušit výběr více listů v sešitu, klikněte na libovolný list, který není vybraný. Jestliže není žádný nevybraný list viditelný, klikněte pravým tlačítkem myši na ouško některého vybraného listu a potom klikněte v místní nabídce na příkaz Oddělit listy.

 2. Klikněte na kartu Soubora pak klikněte na tlačítko Tisk.

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+P.

Začátek stránky

Tisk několika sešitů najednou

Všechny soubory sešitů, které chcete vytisknout, musí být umístěny ve stejné složce.

 1. Klikněte na Soubora potom klikněte na Otevřít.

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + O.

 2. Podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na název každého sešitu, který chcete vytisknout.

 3. V počítači s Windows Vista    

  • Pravým tlačítkem klikněte na výběr a potom klikněte na příkaz Tisk.

   V počítači s Microsoft Windows XP    

  • V dialogovém okně Otevřít klikněte na nabídku Nástroje a potom na příkaz Tisk.

Začátek stránky

Tisk tabulky aplikace Excel

 1. Klepnutím na buňku v tabulce příslušnou tabulku aktivujte.

 2. Klikněte na kartu Soubora pak klikněte na tlačítko Tisk.

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+P.

 3. V části Nastavení klikněte na položku Vybraná tabulka.

Začátek stránky

Tisk sešitu do souboru

 1. Klikněte na kartu Soubora pak klikněte na tlačítko Tisk.

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+P.

 2. V části Tiskárna vyberte tiskárnu, na které chcete soubor vytisknout.

 3. Klikněte na položku Tisk do souboru a poté klikněte na tlačítko Tisk.

 4. V dialogovém okně Tisk do souboru zadejte do pole Název výstupního souboru název souboru, který chcete vytisknout.

Poznámka:    Pokud vytisknete sešit do souboru a tento soubor později vytisknete na jiném typu tiskárny, než který byl původně použit k tisku dokumentu, může dojít ke změně konců stránek a mezer písma.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×