Tisk komentářů na listu

Pokud váš list obsahuje komentáře podobné tomuto, můžete je vytisknout, a to buď tak, jak jsou zobrazené na listu, nebo na konci listu.

Příklad komentáře v listu

Tisk komentářů
 1. Vyberte list obsahující komentáře, které chcete vytisknout.

 2. Pokud chcete vytisknout jeden nebo víc komentářů tak, jak se zobrazují v listu, komentáře zobrazte a uspořádejte.

  • Jestli chcete zobrazit jednotlivé komentáře, klikněte pravým tlačítkem na buňku obsahující komentář a v místní nabídce potom na Zobrazit/skrýt komentáře.

  • Jestli chcete zobrazit všechny komentáře na listu, na kartě Revize klikněte ve skupině Komentáře na Zobrazit všechny komentáře.

   Možnost Zobrazit všechny komentáře na kartě Revize

  • Pokud chcete přesunout překrývající se komentáře a změnit jejich velikost, klikněte na okraj pole komentáře a objeví se úchyty.

   Pokud chcete pole komentáře přesunout nebo změnit jeho velikost, klikněte na jeho okraj

   Potom přetažením okraje pole komentáře změňte jeho velikost. Komentář přesunete tak, že přetáhnete jeho úchyty po stranách nebo v rozích.

 3. Na kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky kliknutím na šipku vpravo otevřete dialogové okno Vzhled stránky.

  Klikněte na šipku v pravém dolním rohu skupiny Vzhled stránky.

 4. Vyberte kartu List.

 5. V poli Komentáře vyberte možnost Podle zobrazení na listu nebo Na konci listu.

  Na kartě List vyberte v části Komentáře jednu z možností

 6. V dolní části dialogového okna klikněte na Tisk. Tak se dostanete na kartu Soubor a do kategorie Tisk, kde můžete znovu kliknout na Tisk a vytisknout dokument, nebo před vytištěním změnit nastavení, jako je třeba orientace stránky.

Další informace o tisku najdete v tématu Tisk listu nebo sešitu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×