Tisk kalendáře

Můžete si vytisknout měsíční, týdenní nebo denní kalendář a události v seznamu. Pro každou možnost můžete zvolit, které kategorie se vytisknou a jestli chcete zahrnout související úkoly a položky označené příznakem.

  1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Calendar (Kalendář)  Tlačítko zobrazení kalendáře .

  2. Podle toho, jak chcete, aby vytištěný kalendář vypadal, udělejte kteroukoli z těchto věcí:

Co chcete udělat

Akce

Zobrazení událostí v seznamu

Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na List (Seznam).

Karta Uspořádání v Kalendáři, skupina Mřížka/Seznam

Zobrazení nebo skrytí událostí podle kategorie

V navigačním podokně se ujistěte, že se zobrazuje seznam kategorií, a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček daných kategorií.

Filtry kategorií

Zobrazení nebo skrytí celých kalendářů

V navigačním podokně zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých názvů kalendářů.

Navigační podokno Kalendář, Moje kalendáře

  1. Poznámka : Pokud máte více kalendářů, můžete buď vytisknout všechny události z jednoho kalendáře, nebo vytisknout události vybrané kategorie v několika kalendářích. Nedají se ale tisknout události filtrované podle kategorie z jednoho kalendáře.

  2. Na panelu nástrojů klikněte na Print (Tisk)  Tlačítko Tisk a pak nastavte možnosti, které chcete použít, třeba styl, počáteční a koncové datum, které se vytisknou.

    Poznámky : 

    • Pokud chcete vytisknout událost z jednoho kalendáře, otevřete ji a v nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

    • Když vytisknete kalendář v zobrazení seznamu, nebudete mít možnost tisknout úkoly a položky označené příznakem.

Viz taky

Změna zobrazení kalendáře

Vytisknutí kontaktu nebo sady kontaktů

Tisk poznámky, úkolu nebo seznamu úkolů

Tisk zprávy

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×