Tisk dokumentu orientací na šířku nebo na výšku ve Wordu for Mac

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tisk dokumentu (nebo jeho části) v orientace na šířku nebo na výšku. Na výšku běžně používaných pro dopisů, sestavy a dalších dokumentů. Orientace na šířku se často používá u dokumentů s tabulkami.

Změna orientace dokumentu

 1. Na kartě Rozložení klikněte na možnost Orientace a pak na Na výšku nebo Na šířku.

  Klikněte a nastavte okraje, orientaci a velikost

 2. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

Změna orientace konkrétních stránek

 1. Na stránkách, které chcete upravit, vyberte veškerý text.

  Tip: Pokud chcete změnit orientaci všech stránek za kurzorem, místo výběru textu klikněte tam, kde chcete začít s novou orientací stránek. V nabídce Formát klikněte na Dokument, klikněte na Vzhled stránky, vyberte požadovanou orientaci a pak klikněte na OK. Vedle položky Použít na klikněte na Od tohoto místa dále.

 2. V nabídce Formát klikněte na Dokument.

 3. V dolní části dialogového okna klikněte na Vzhled stránky.

 4. Vedle nabídky Orientace klikněte na požadovanou orientaci a pak na OK.

 5. Vedle nabídky Použít na klikněte na Vybraný text a pak na OK.

 6. V nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

Změna orientace konkrétního oddílu

Důležité informace: Pokud chcete změnit orientaci jenom pro určitý oddíl, dokument musí být rozdělený konci oddílů. Zjistěte, jak přidat konce oddílů.

 1. Pokud chcete zobrazit netisknutelné znaky, třeba značky odstavců (¶), klikněte na Zobrazit všechny netisknutelné znaky  Zobrazení všech netisknutelných znaků na kartě Domů.

  Zvýrazněná ikona Zobrazit značky pro úpravy na kartě Domů
 2. Dvakrát klikněte na konec oddílu za oddílem, který chcete změnit.

  Konce oddílů vypadají takhle:

  Obrázek konce oddílu

 3. Klikněte na Vzhled stránky.

 4. V části Orientace klikněte na požadovanou orientaci a pak na OK.

 5. Vedle nabídky Použít na klikněte na Tento oddíl a pak na OK.

 6. V nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

Viz taky

Přidání konců oddílů

Odstranění konců oddílů

Tisk dokumentu

Změnit velikost papíru

Přesunutí, otočení nebo seskupit obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Změna orientace dokumentu

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Na kartě Layout (Rozložení) klikněte v části Page Setup (Vzhled stránky) na Orientation (Orientace) a potom na Portrait (Na výšku) nebo Landscape (Na šířku).

  Skupina Vzhled stránky na kartě rozložení Wordu

 3. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

Změna orientace konkrétních stránek

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Vyberte na stránce veškerý text, který chcete změnit.

 3. V nabídce Format (Formát) klikněte na Document (Dokument).

 4. Klikněte na Page Setup (Vzhled stránky).

 5. V části Orientation (Orientace) klikněte na požadovanou orientaci a pak na OK.

 6. V místní nabídce Apply to (Použít na) klikněte na Selected text (Na vybraný text) a pak na OK.

  Word podle potřeby před a za vybraný text vloží konec oddílu a změní orientaci v daných oddílech.

 7. V nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

  Poznámka: Pokud chcete změnit orientaci všech stránek za kurzorem, klikněte místo výběru textu do dokumentu, abyste nastavili pozici kurzoru. V nabídce Format (Formát) klikněte na Document (Dokument), pak na Page Setup (Vzhled stránky), vyberte požadovanou orientaci a pak v místní nabídce Apply to (Použít na) klikněte na This point forward (Od tohoto místa dále).

Změna orientace konkrétního oddílu

Důležité informace: Pokud chcete změnit orientaci pro konkrétní oddíl, musíte mít dokumentu konce oddílů.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Pokud chcete zobrazit netisknutelné znaky, třeba značky odstavců (¶), klikněte na panelu nástrojů Standard (Standardní) na Show all nonprinting characters (Zobrazit všechny netisknutelné znaky)  Zobrazení všech netisknutelných znaků .

 3. Poklikejte na konec oddílu za oddílem, který chcete změnit.

 4. Klikněte na Page Setup (Vzhled stránky).

 5. V části Orientation (Orientace) klikněte na požadovanou orientaci a pak na OK.

 6. V místní nabídce Apply to (Použít na) klikněte na This section (Tento oddíl) a pak na OK.

  Word podle potřeby před a za vybraný oddíly vloží konce oddílů a v daných oddílech změní orientaci.

 7. V nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

  Poznámka: Pokud chcete změnit orientaci všech stránek za kurzorem, klikněte místo výběru textu do dokumentu, abyste nastavili pozici kurzoru. V nabídce Format (Formát) klikněte na Document (Dokument), pak na Page Setup (Vzhled stránky), vyberte požadovanou orientaci a pak v místní nabídce Apply to (Použít na) klikněte na This point forward (Od tohoto místa dále).

Viz taky

Tisk dokumentu

Změna formátu papíru

Vložení, odstranění nebo změna konce oddílu

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×