Tisk dokumentu na výšku nebo na šířku

Udělejte některou z těchto věcí:

Změna orientace dokumentu

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Na kartě Layout (Rozložení) klikněte v části Page Setup (Vzhled stránky) na Orientation (Orientace) a potom na Portrait (Na výšku) nebo Landscape (Na šířku).

  Skupina Vzhled stránky na kartě rozložení Wordu

 3. V nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

Změna orientace konkrétní stránky

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Vyberte na stránce veškerý text, který chcete změnit.

 3. V nabídce Format (Formát) klikněte na Document (Dokument).

 4. Klikněte na Page Setup (Vzhled stránky).

 5. V části Orientation (Orientace) klikněte na požadovanou orientaci a pak na OK.

 6. V místní nabídce Apply to (Použít na) klikněte na Selected text (Na vybraný text) a pak na OK.

  Word podle potřeby před a za vybraný text vloží konec oddílu a změní orientaci v daných oddílech.

 7. V nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

  Poznámka : Pokud chcete změnit orientaci všech stránek za kurzorem, klikněte místo výběru textu do dokumentu, abyste nastavili pozici kurzoru. V nabídce Format (Formát) klikněte na Document (Dokument), pak na Page Setup (Vzhled stránky), vyberte požadovanou orientaci a pak v místní nabídce Apply to (Použít na) klikněte na This point forward (Od tohoto místa dále).

Změna orientace konkrétního oddílu

Důležité : Pokud chcete změnit orientaci jenom pro určitý oddíl, musí dokument mít konec oddílu.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Pokud chcete zobrazit netisknutelné znaky, třeba značky odstavců (¶), klikněte na panelu nástrojů Standard (Standardní) na Show all nonprinting characters (Zobrazit všechny netisknutelné znaky)  Zobrazení všech netisknutelných znaků .

 3. Poklikejte na konec oddílu za oddílem, který chcete změnit.

 4. Klikněte na Page Setup (Vzhled stránky).

 5. V části Orientation (Orientace) klikněte na požadovanou orientaci a pak na OK.

 6. V místní nabídce Apply to (Použít na) klikněte na This section (Tento oddíl) a pak na OK.

  Word podle potřeby před a za vybraný oddíly vloží konce oddílů a v daných oddílech změní orientaci.

 7. V nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

  Poznámka : Pokud chcete změnit orientaci všech stránek za kurzorem, klikněte místo výběru textu do dokumentu, abyste nastavili pozici kurzoru. V nabídce Format (Formát) klikněte na Document (Dokument), pak na Page Setup (Vzhled stránky), vyberte požadovanou orientaci a pak v místní nabídce Apply to (Použít na) klikněte na This point forward (Od tohoto místa dále).

Viz taky

Změna formátu papíru

Vložení, odstranění nebo změna konce oddílu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×