Tisk dokumentu

Udělejte některou z těchto věcí:

Zobrazení náhledu před tiskem

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. Klikněte na Náhled.

Tisk dokumentu

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. V místní nabídce Printer (Tiskárna) vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. Podle potřeby nastavte možnosti, jako je počet stránek nebo které stránky chcete vytisknout, a klikněte na Print (Vytisknout).

  Tip : Pokud v dialogu Print nevidíte další možnosti tisku, klikněte na modrou šipku dolů, která je napravo od místní nabídky Printer.

Tisk vybraných stránek nebo oddílů

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. V místní nabídce Printer (Tiskárna) vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. Klikněte na Page Range (Rozsah stránek) a potom upravte pole Page Range jedním z následujících způsobů:

Co chcete vytisknout

Akce

Nesousedící stránky

Zadejte čísla stránek. Jednotlivá čísla oddělujte čárkami a u větších rozsahů použijte spojovník.

Pokud třeba chcete vytisknout stránky 2, 4, 5, 6 a 8, zadejte 2,4-6,8.

Celý oddíl

Zadejte písmeno s následované číslem oddílu.

Pokud třeba chcete vytisknout oddíl číslo 3, zadejte s3.

Nesousedící oddíly

Zadejte písmeno s následované číslem oddílu, pak napište čárku a zadejte písmeno s následované číslem dalšího oddílu.

Pokud třeba chcete vytisknout oddíly 3 a 5, zadejte s3,s5.

Rozsah stránek napříč oddíly

Zadejte rozsah v tomto formátu: p čs č-p čs č. Písmeno p je před číslem stránky a písmeno s je před číslem oddílu.

Pokud třeba chcete vytisknout rozsah počínající druhou stránkou třetího oddílu a končící třetí stránkou pátého oddílu, zadejte p2s3-p3s5.

Rozsah stránek v oddílu

Zadejte rozsah v tomto formátu: p čs č-p čs č. Písmeno p je před číslem stránky a písmeno s je před číslem oddílu.

Pokud třeba chcete vytisknout stránky 5 až 7 z oddílu číslo 3, zadejte p5s3-p7s3.

 1. Klikněte na tlačítko Tisk.

Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)

Nejjednodušším způsobem, jak vytvořit oboustranné publikace, je tisk pomocí tiskárny, která podporuje oboustranný tisk. Pokud chcete zjistit, jestli vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk, najdete tyto informace většinou v návodu, který jste k tiskárně dostali, nebo ve vlastnostech tiskárny. Některé tiskárny nabízí možnost automaticky tisknout na obě strany listu papíru (automatický oboustranný tisk). Jiné tiskárny vám poskytnou pokyny, jak stránky znova ručně vložit do tiskárny, aby se potiskla i druhá strana (ruční oboustranný tisk). Některé tiskárny nenabízejí oboustranný tisk vůbec.

Tip : Pokud máte potíže při oboustranném tisku na tiskárně, která oboustranný tisk podporuje, klikněte v místní nabídce Copies & Pages (Kopie a stránky) na Layout (Rozložení). V místní nabídce Two-Sided (Oboustranně) pak zkontrolujte, jestli je možnost Off (Vypnout) nezaškrtnutá, a zaškrtnutí případně zrušte.

Pokud vaše tiskárna nenabízí automatický oboustranný tisk, můžete na obě strany papíru tisknout ručně. Stačí se řídit následujícím postupem.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. V místní nabídce Printer (Tiskárna) vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. V místní nabídce Copies & Pages (Kopie a stránky) klikněte na Microsoft Word.

 4. Klikněte na Odd pages only (Pouze liché stránky).

 5. Po vytištění lichých stránek obraťte štos stránek, vložte ho znovu do tiskárny, opakujte kroky 1 až 3 a klikněte na Even pages only (Pouze sudé stránky).

  V závislosti na typu tiskárny budete možná muset stránky otočit a přeskupit předtím, než budete moct potisknout druhou stranu papírů.

Tisk pouze lichých nebo sudých stránek

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. V místní nabídce Printer (Tiskárna) vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. V místní nabídce Copies & Pages (Kopie a stránky) klikněte na Microsoft Word.

 4. Klikněte na Odd pages only (Pouze liché stránky) nebo Even pages only (Pouze sudé stránky).

Tisk v obráceném pořadí

Tisknout ve správném pořadí můžete i v případě, že vaše tiskárna rovná vytištěné papíry od zadních stránek k předním. Následující postup vám ukáže, jak vytisknout dokument, který začíná na poslední stránce.

 1. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Output and Sharing (Výstup a sdílení) klikněte na Print (Tisk). 

 3. V části Printing options (Možnosti tisku) zaškrtněte políčko Reverse print order (Obrácené pořadí tisku).

Viz taky

Postup vytvoření a tisku jedné obálky

Vytvoření obálek pomocí hromadné korespondence

Vytvoření a tisk jednoho štítku s adresou

Vytvoření štítků s adresou pomocí hromadné korespondence

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×