Tisk dokumentu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Než začnete tisknout, můžete si zobrazit náhled dokumentu a určit stránky, které chcete vytisknout.

Zobrazení náhledu a tisk dokumentu

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. Pokud si chcete zobrazit náhled každé stránky, klikněte na šipky v dolní části náhledu.

  Dialogové okno Tisk

  Pokud nevidíte náhled, vyberte v možnosti Předvolby položku Kopie a stránky a zaškrtněte políčko vedle možnosti Zobrazit rychlý náhled.

 3. Zvolte počet kopií a jakékoliv jiné možnosti, které chcete nastavit, a klikněte na tlačítko Tisk.

Tisk vybraných stránek

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. Pokud chcete vytisknout jenom určité stránky, udělejte v části Stránky jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytisknout stránku zobrazenou v rychlém náhledu, vyberte Aktuální stránka.

  • Pokud chcete vytisknout po sobě jdoucí stránky, například 1 až 3, vyberte Od a do polí OdDo zadejte číslo první a poslední stránky.

  • Pokud chcete najednou vytisknout jednotlivé stránky a rozsah stránek (například stránka 3 a stránky 4–6), vyberte Rozsah stránek a zadejte čísla stránek a rozsahy oddělené čárkami (například 3, 4–6).

  Dialogové okno Tisknout se zvýrazněným oddílem Stránky

Tisk na obě strany listu papíru

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit oboustrannou publikací je tisk na tiskárně, která podporuje oboustranný tisk. Pokud chcete zjistit, jestli vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk (označovaný také jako oboustrannou nebo oboustranných) tisku, můžete příručce tiskárny nebo od výrobce tiskárny nebo můžete udělat toto:

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. Klikněte na položku kopie a stránky a potom klikněte na rozložení.

  Výběr rozložení v dialogovém okně Tisk

 3. Klikněte na tlačítko Oboustranných a potom vyberte vazby dlouhého okraje (překlopit stránky na konci dlouhé) Krátký okraj vazby (překlopit stránky na konci krátké).

  Výběr možnosti v nabídce oboustranných

Pokud vaše tiskárna nenabízí automatický oboustranný tisk, můžete na obě strany papíru tisknout ručně. Stačí se řídit následujícím postupem.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. Klikněte na položku kopie a stránky a potom klikněte na Microsoft Word.

 3. Klikněte na Odd pages only (Pouze liché stránky).

 4. Po vytištění lichých stránkách překlopte zásobníku stránky vložte zpátky do zásobníku do tiskárny, opakujte kroky 1 a 2 a potom klikněte na sudých stránkách.

  V závislosti na typu tiskárny budete možná muset stránky otočit a přeskupit předtím, než budete moct potisknout druhou stranu papírů.

Tisknout jenom liché a sudé stránky

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. Klikněte na položku kopie a stránky a potom klikněte na Microsoft Word.

 3. Klikněte na Odd pages only (Pouze liché stránky) nebo Even pages only (Pouze sudé stránky).

Tisk v obráceném pořadí

Tisknout ve správném pořadí můžete i v případě, že vaše tiskárna rovná vytištěné papíry od zadních stránek k předním. Následující postup vám ukáže, jak vytisknout dokument, který začíná na poslední stránce.

 1. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Output and Sharing (Výstup a sdílení) klikněte na Print (Tisk). 

 3. V části Možnosti tisku zaškrtněte políčko Obrácené pořadí tisku.

Viz také

Tisk dokumentu ve orientace na šířku nebo na výšku

Tisk pozadí při tisku dokumentu

Zobrazení náhledu před tiskem

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. Klikněte na Náhled.

Tisk dokumentu

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. V místní nabídce Printer (Tiskárna) vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. Podle potřeby nastavte možnosti, jako je počet stránek nebo které stránky chcete vytisknout, a klikněte na Print (Vytisknout).

  Tip : Pokud v dialogu Print nevidíte další možnosti tisku, klikněte na modrou šipku dolů, která je napravo od místní nabídky Printer.

Vytisknout konkrétní stránky nebo oddíly

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. V místní nabídce Printer (Tiskárna) vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. Klikněte na Page Range (Rozsah stránek) a potom upravte pole Page Range jedním z následujících způsobů:

  Co chcete vytisknout

  Akce

  Nesousedící stránky

  Zadejte čísla stránek. Jednotlivá čísla oddělujte čárkami a u větších rozsahů použijte spojovník.

  Pokud třeba chcete vytisknout stránky 2, 4, 5, 6 a 8, zadejte 2,4-6,8.

  Celý oddíl

  Zadejte písmeno s následované číslem oddílu.

  Pokud třeba chcete vytisknout oddíl číslo 3, zadejte s3.

  Nesousedící oddíly

  Zadejte písmeno s následované číslem oddílu, pak napište čárku a zadejte písmeno s následované číslem dalšího oddílu.

  Pokud třeba chcete vytisknout oddíly 3 a 5, zadejte s3,s5.

  Rozsah stránek napříč oddíly

  Zadejte rozsah v tomto formátu: p čs č-p čs č. Písmeno p je před číslem stránky a písmeno s je před číslem oddílu.

  Pokud třeba chcete vytisknout rozsah počínající druhou stránkou třetího oddílu a končící třetí stránkou pátého oddílu, zadejte p2s3-p3s5.

  Rozsah stránek v oddílu

  Zadejte rozsah v tomto formátu: p čs č-p čs č. Písmeno p je před číslem stránky a písmeno s je před číslem oddílu.

  Pokud třeba chcete vytisknout stránky 5 až 7 z oddílu číslo 3, zadejte p5s3-p7s3.

 4. Klikněte na tlačítko Tisk.

Tisk na obě strany listu papíru (oboustranný tisk)

Nejjednodušším způsobem, jak vytvořit oboustranné publikace, je tisk pomocí tiskárny, která podporuje oboustranný tisk. Pokud chcete zjistit, jestli vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk, najdete tyto informace většinou v návodu, který jste k tiskárně dostali, nebo ve vlastnostech tiskárny. Některé tiskárny nabízí možnost automaticky tisknout na obě strany listu papíru (automatický oboustranný tisk). Jiné tiskárny vám poskytnou pokyny, jak stránky znova ručně vložit do tiskárny, aby se potiskla i druhá strana (ruční oboustranný tisk). Některé tiskárny nenabízejí oboustranný tisk vůbec.

Tip : Pokud máte potíže při oboustranném tisku na tiskárně, která oboustranný tisk podporuje, klikněte v místní nabídce Copies & Pages (Kopie a stránky) na Layout (Rozložení). V místní nabídce Two-Sided (Oboustranně) pak zkontrolujte, jestli je možnost Off (Vypnout) nezaškrtnutá, a zaškrtnutí případně zrušte.

Pokud vaše tiskárna nenabízí automatický oboustranný tisk, můžete na obě strany papíru tisknout ručně. Stačí se řídit následujícím postupem.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. V místní nabídce Printer (Tiskárna) vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. V místní nabídce Copies & Pages (Kopie a stránky) klikněte na Microsoft Word.

 4. Klikněte na Odd pages only (Pouze liché stránky).

 5. Po vytištění lichých stránek obraťte štos stránek, vložte ho znovu do tiskárny, opakujte kroky 1 až 3 a klikněte na Even pages only (Pouze sudé stránky).

  V závislosti na typu tiskárny budete možná muset stránky otočit a přeskupit předtím, než budete moct potisknout druhou stranu papírů.

Tisknout jenom liché a sudé stránky

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. V místní nabídce Printer (Tiskárna) vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. V místní nabídce Copies & Pages (Kopie a stránky) klikněte na Microsoft Word.

 4. Klikněte na Odd pages only (Pouze liché stránky) nebo Even pages only (Pouze sudé stránky).

Tisk v obráceném pořadí

Tisknout ve správném pořadí můžete i v případě, že vaše tiskárna rovná vytištěné papíry od zadních stránek k předním. Následující postup vám ukáže, jak vytisknout dokument, který začíná na poslední stránce.

 1. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Output and Sharing (Výstup a sdílení) klikněte na Print (Tisk). 

 3. V části Printing options (Možnosti tisku) zaškrtněte políčko Reverse print order (Obrácené pořadí tisku).

Viz taky

Tisk dokumentu ve orientace na šířku nebo na výšku

Tisk na pozadí při tisku dokumentu

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×