Tipy pro usnadnění přístupu při práci s obrázky SmartArt

Aplikace sady Microsoft Office 2007 jsou navrženy tak, aby je mohli používat lidé s různými schopnostmi. Pokud používáte nějakou pomůcku pro usnadnění přístupu, například program pro čtení obrazovky nebo lupu, mohou vám následující tipy pomoci při práci s obrázky SmartArt:

 • Používejte při práci s obrázky SmartArt namísto myši klávesové zkratky. Tabulku s nejpoužívanějšími klávesovými zkratkami najdete na konci tohoto článku.

 • Výtah z informací v obrázku SmartArt se zobrazuje v podokně Text. Můžete otevřít podokno Text a přímo v něm vytvářet tvary v obrázku SmartArt a manipulovat s nimi. Jakmile vložíte obrázek SmartArt, podokno Text se otevře automaticky a budete do něj moci okamžitě zadat text. Většina programů pro čtení obrazovky vás bude informovat o úrovních a hierarchii informací v tvarech. Pokud chcete raději pracovat přímo v obrázku SmartArt, můžete mezi podoknem Text a obrázkem přepínat pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+F2.

  Jestliže zadáte text do podokna Text, budou do obrázku SmartArt přidány odpovídající tvary a jejich velikost bude přizpůsobena podle délky zadaného textu. V případě potřeby bude automaticky zmenšena velikost písma, aby se do tvaru vešel celý text. Je také možné změnit velikost tvaru ručně. Klávesové zkratky pro změny velikosti tvarů najdete v tabulce na konci tohoto článku.

 • Pokud používáte program pro čtení obrazovky a nepoužíváte myš, můžete obrázek SmartArt vytvořit následovně.

  1. Obrázek SmartArt lze vložit jedním z následujících postupů:

   • Na kartě Vložení klepněte ve skupině Ilustrace na tlačítko SmartArt.

   • Klávesová zkratka  Stiskněte kombinaci kláves ALT+Y+M.

   • V aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 vyberte text na snímku a potom na kartě Domů klepněte ve skupině Odstavec na tlačítko Převést na obrázek SmartArt Obrázek tlačítka .

  2. Pomocí kláves se šipkami se pohybujte v galerii rozložení a poslouchejte popisy obrázků SmartArt, dokud nenajdete požadované rozložení. Potom na toto rozložení poklepejte nebo stiskněte klávesu ENTER.

  3. Zadejte požadovaný text do osnovy v podokně Text. Toto podokno lze upravovat podobně jako libovolnou osnovu nebo seznam s odrážkami.

  4. Pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+F2 se můžete pohybovat mezi tvary a poslechnout si o nich další informace.

 • Pokud používáte program pro čtení obrazovky a nepoužíváte myš, můžete stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+F1 zobrazit seznam popisů všech obrázků SmartArt v online nápovědě.

 • Chcete-li pomocí klávesnice vybrat více tvarů, vyberte v podokně Text řádek textu a potom stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ŠIPKA DOLŮ. Budou vybrány další tvary. V podokně Text nelze vybrat nesousedící tvary (řádky textu). Není též možné vybrat pouze spojovací čáry.

  Chcete-li vybrat více tvarů pomocí myši, klepněte na první tvar, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepejte na další tvary.

  Poznámka : Dialogové okno a tlačítko Vybrat více objektů již v sadě Office 2007 nejsou nadále k dispozici.

 • Jestliže chcete k obrázku SmartArt přidat alternativní text, proveďte tyto kroky:

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrázku SmartArt a potom klepněte na jeden z následujících příkazů:

   • V aplikaci Microsoft Office Excel 2007 klepněte na příkaz Velikost a vlastnosti.

   • V aplikacích Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office Word 2007 klepněte na příkaz Velikost.

   • V aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 klepněte na příkaz Velikost a umístění.

  2. Klepněte na kartu Alternativní text a zadejte požadovaný text do pole Alternativní text.

 • Možnosti usnadnění přístupu jsou k dispozici v Ovládacích panelech systému Microsoft Windows. Pokud používáte systém Windows Vista, otevřete panel Usnadnění přístupu.. Jestliže používáte systém Microsoft Windows Server 2003 nebo Microsoft Windows XP, otevřete panel Usnadnění.

Klávesové zkratky

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vložení nového obrázku SmartArt

ALT+Y+M

Zobrazení online nápovědy

CTRL+SHIFT+F1

Přepnutím mezi podoknem Text a obrázkem SmartArt

CTRL+SHIFT+F2

Přesunutí podokna textu na pás karet, což je součást rozhraní Fluent systému Microsoft Office

CTRL+SHIFT+F2 pro přesunutí do obrázku SmartArt a pak je stisknutím klávesy ALT přesuňte na pás karet

Přesouvání mezi tvary v obrázku SmartArt (v situaci, kdy je vybrán tvar)

TABULÁTOR

Odsazení textu v podokně Text

TABULÁTOR

Záporné odsazení textu v podokně Text

SHIFT+TABULÁTOR

Přidání znaku tabulátoru do textu v podokně Text

CTRL+TABULÁTOR

Výběr více tvarů v podokně Text

Vyberte v podokně Text řádek textu. Další řádky vyberete pomocí kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA DOLŮ.

Otevření galerie rozložení s možností zobrazit a změnit všechna rozložení (po přidání obrázku SmartArt)

ALT+CS+L+A

Zvětšení tvaru (v situaci, kdy je vybrán tvar)

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOPRAVA

Zmenšení tvaru (v situaci, kdy je vybrán tvar)

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ nebo SHIFT+ŠIPKA DOLEVA

Změna velikosti tvaru ve velmi malých krocích

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA DOPRAVA nebo ŠIPKA DOLEVA

Přesunutí tvaru v požadovaném směru

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA DOPRAVA nebo ŠIPKA DOLEVA

Přesunutí tvaru po velmi malých krocích

CTRL+ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA DOPRAVA nebo ŠIPKA DOLEVA

Otočení tvaru o 15 stupňů v požadovaném směru

Otočení tvaru o 1 stupeň

ALT+ŠIPKA DOPRAVA nebo ALT+ŠIPKA DOLEVA

CTRL+ALT+ŠIPKA DOPRAVA nebo CTRL+ALT+ŠIPKA DOLEVA

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×