Tipy pro práci s obrázky

Obrázky mají na stránce velkou moc – moc přitáhnout pozornost čtenáře a předat mu vaše sdělení nebo je posílit. Obrázky pomáhají čtenáři při rychlém prohlížení stránky a hledání míst, od kterých začne číst. Poskytují čtenáři rychlou informaci o obsahu textu a pomáhají mu rozhodnout se, zda se do textu začte. Také čtenáři usnadňují rychlé pochopení složitějších myšlenek.

Obrázky mohou prolomit nudně jednotvárný vzhled textu. Pokud však úzce nesouvisejí s obsahem zprávy, mohou čtenáře nežádoucím způsobem rozptylovat. Dávejte si pozor na to, abyste obrázky ve svých publikacích využívali ke kontrolovanému předávání sdělení.

Co chcete udělat?

Obohacení zprávy o obrázky

Použití velikosti obrázků odpovídající příslušnému médiu

Zjištění efektivního rozlišení

Redukce grafiky s vysokým rozlišením

Redukce grafiky s vysokým rozlišením

Zmenšení souboru publikace využitím propojených obrázků

Vložení obrázku jako propojení

Získání použitelných obrázků

Problematika autorských práv

Vyhledání toho pravého obrázku

Hledání dokonalého klipartu

Hledání podle kategorií

Hledání podle typů médií

Hledání podle stylů

Stahování klipartů z webu Klipart a média

Vylepšení získaných obrázků

Oříznutí

Změna velikosti

Otočení a překlopení

Otočení klipartu

Překlopení klipartu

Přidání stínu

Změna jasu a kontrastu

Oddělení objektů klipartů a změna barev

Oddělení objektů klipartu, odstranění částí, nové seskupení a změna barev

Obtékání textu kolem klipartu

Obohacení zprávy o obrázky

Když vytváříte nebo vybíráte obrázky pro svou publikaci, snažte se, aby splňovaly tyto požadavky:

 • Vztah k tématu:    Používejte obrázky, které objasňují klíčové myšlenky a přitahují k nim pozornost. Čtenáři na stránce nejčastěji prolétnou pouze nadpisy a popisky obrázků – pokud si chcete být jistí, že zachytí nejdůležitější části vašeho sdělení, zdůrazněte sdělení obrázky se stručnými popisky.

 • Konzistentní:    Výběrem a zpracováním obrázků dodejte publikaci jednotný vzhled. Toho se dá dosáhnout několika způsoby. Můžete třeba použít jen omezenou paletu barev nebo jedinou výraznou barvu, stejný grafický styl, stejný úhel fotoaparátu či pohledu, jednotné osvětlení. Na všechny obrázky můžete také použít stejné efektové filtry nebo vytvořit sérii obrázků s určitým dějem a stejnými lidskými modely.

 • Lidské:    Většina lidí se ráda dívá na jiné lidi. Portréty osob přitahují pozornost čtenáře, zvláště když se jedná o obrázky související s tématem a nesoucí určitý příběh. Vložíte-li do textu fotografie lidí, kteří používají vaše výrobky nebo služby, ukážete je čtenářům názorněji a přimějete čtenáře, aby si představili sami sebe, jak je používají.

 • Nehybnost:    Animace přitáhne pohled a už jej nepustí. Zbytečné pohyblivé obrázky mohou vaše potenciální čtenáře chytit do pasti – odvést jejich pozornost natolik, že se vůbec nedostanou k obsahu sdělení. Pokud používáte v elektronické publikaci animovaný obrázek, musí mít jasný účel (například zobrazovat postup při práci s vaším produktem).

Začátek stránky

Použití velikosti obrázků odpovídající příslušnému médiu

Velikost a rozlišení vkládaných grafických prvků se dá většinou s úspěchem změnit. V některých případech ale není možné grafiku zvětšit nebo zmenšit natolik, aby odpovídala vašim potřebám. Proto je dobré už předem vědět, co potřebujete, a najít grafiku, která vám bude nejlépe vyhovovat.

Grafika vytvořená v programu pro malování, skenovacím programu nebo digitálním fotoaparátem sestává z mřížky různě zbarvených čtverečků nazývaných pixely. Obrázek bude obsahovat stejné množství informací (počet pixelů) i v případech, kdy jej v publikaci zvětšíte nebo zmenšíte.

Rozlišení obrázku se vyjadřuje v pixelech na palec (PPI). Někdy se můžete setkat s rozlišením obrázku vyjádřeným jako body na palec (DPI) namísto PPI. Tyto pojmy se často používají jako synonyma.

Pokud chcete, aby se po zvětšení obrázku zobrazilo víc podrobností, je potřeba vyjít z obrázku s větším počtem pixelů neboli s vyšším efektivním rozlišením. Při zvětšení obrázku se rozlišení sníží (méně PPI). Při zmenšení obrázku se rozlišení zvýší (víc PPI).

Pokud je rozlišení obrázku příliš nízké, bude se obrázek jevit jako čtverečkovaný. Pokud je rozlišení obrázku příliš vysoké, bude soubor publikace zbytečně velký a jeho otevření, úpravy a tisk budou trvat déle. Obrázky s vyšším rozlišením než 1000 PPI se nemusí vůbec vytisknout.

Zjištění efektivního rozlišení

Každý obrázek v publikaci má efektivní rozlišení, které bere v úvahu původní rozlišení grafiky a dopad nastavení jeho velikosti v Microsoft Office Publisheru. Například obrázek s původním rozlišením 300 PPI zvětšený na 200 % má efektivní rozlišení 150 PPI.

Pokud potřebujete zjistit efektivní rozlišení obrázku v publikaci, postupujte takto:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Správce grafiky. Správce grafiky se zobrazí v podokně úloh na levé straně obrazovky.

 2. V podokně úloh Správce grafiky klikněte v části Vybrat obrázek na šipku vedle obrázku, u kterého chcete zobrazit informace, a klikněte na Podrobnosti.

 3. V poli Platné rozlišení se zobrazí efektivní rozlišení v bodech na palec (DPI).

Pokud chcete nechat barevné obrázky vytisknout v komerční tiskárně, měly by mít rozlišení od 200 do 300 PPI. Můžete použít i vyšší rozlišení (až 800 PPI), ale nemělo by být nižší.   Pokud máte v úmyslu používat obrázky pouze v elektronické formě (například na webu nebo v Microsoft Office PowerPointu), potřebujete pouze rozlišení 96 PPI, které odpovídá rozlišení počítačových monitorů.

Na velikost souboru má vliv taky použitý formát. Než změníte rozlišení obrázku, ověřte, jestli použitý formát souboru odpovídá obsahu obrázku. V následující tabulce jsou uvedené běžné formáty souborů s obrázky, oblasti jejich použití a jejich výhody.

Formát souboru

Internet

Stolní tiskárna

Komerční tisk

Primární použití

Charakteristika

BMP

x

x

Čárová grafika (ikony, tlačítka, loga)

Malé soubory, malý počet barev, bez průhlednosti, malá komprese

EMF

x

x

Čárová grafika

Vylepšení formátu BMP, menší soubory

EPS

x

x

Čárová grafika, grafika s ořezovými cestami, dvojtónové barvy, přímé barvy

Barevná data CMYK

GIF

x

Nízké rozlišení, jednobarevné plochy, čárová grafika s ostrými okraji (ikony, tlačítka, loga), animace

Malé soubory, málo barev, průhlednost, určitý stupeň komprese beze ztráty detailů

JPEG

x

x

Fotografie

Malé soubory, milióny barev, bez průhlednosti, nastavitelný stupeň komprese se ztrátou podrobností

PNG

x

x

x

Čárová grafika, animace

Zlepšený formát GIF, menší soubory, milióny barev, průhlednost a komprese bez ztráty podrobností

TIFF

x

x

Fotografie, čárová grafika

Velké soubory, barevná data RGB a CMYK, průhlednost, komprese beze ztráty podrobností

WMF

x

x

Čárová grafika

Vylepšení formátu BMP, menší soubory

Redukce grafiky s vysokým rozlišením

Pokud máte jenom několik grafických objektů s hodně vysokým rozlišením, možná nebudete mít s jejich vytištěním potíže. Pokud ale použijete grafických objektů s vysokým rozlišením víc, publikace se vytiskne efektivněji, pokud snížíte jejich rozlišení kompresí.

Obrázek nekomprimujte, dokud si nebudete jistí jeho výslednou velikostí na stránce. Kompresí obrázku v Publisheru ztratíte podrobnosti a při jeho pozdějším zvětšení pak pravděpodobně dospějete k horší kvalitě, než jste zamýšleli. Zmenšování rozměrů komprimovaných obrázků je ale možné bez ztráty kvality. Po zmenšení doporučujeme obrázek znovu zkomprimovat a odebrat tak nepotřebná obrazová data.

Důležité   Než snížíte rozlišení grafiky, kterou chcete použít v publikaci určené pro tisk v komerční tiskárně, měli byste se poradit přímo s pracovníky této tiskárny. Ti vám dokážou přesně poradit, jaké rozlišení potřebujete.

Redukce grafiky s vysokým rozlišením

V Publisheru můžete snížit rozlišení jednoho, několika nebo všech obrázků jejich komprimací.

 1. Vyberte v jeden Publisheru jeden nebo víc obrázků, jejichž rozlišení chcete snížit.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z vybraných obrázků, v místní nabídce vyberte příkaz Formát obrázku a pak klikněte na kartu Obrázek.

 3. Klikněte na Komprimovat.

 4. V dialogovém okně Komprimovat obrázky udělejte ve skupinovém rámečku Cílový výstup jeden z těchhle kroků:

  • Pokud chcete obrázky zkomprimovat na rozlišení 300 pixelů na palec (PPI), klikněte na Komerční tisk.

  • Jestliže chcete obrázky zkomprimovat na 220 PPI, klikněte na Stolní tisk.

  • Pokud chcete obrázky zkomprimovat na 96 PPI, klikněte na Web.

 5. Ve skupinovém rámečku Použít nastavení komprese vyberte, jestli chcete komprimovat všechny obrázky v publikaci, nebo jenom vybrané obrázky, a klikněte na OK.

 6. Pokud se zobrazí dotaz, jestli chcete použít optimalizaci obrázků, klikněte na Ano.

  Původní verze obrázku nebo obrázků s vysokým rozlišením se nahradí komprimovanými verzemi stejného obrázku nebo obrázků.

Začátek stránky

Zmenšení souboru publikace využitím propojených obrázků

Vždycky, když vložíte do publikace obrázek, soubor publikace se zvětší. Pokud namísto toho použijete propojené obrázky, můžete zabránit vzniku příliš velkých souborů typických pro publikace s vloženou grafikou.

Pokud vložíte do publikace propojené obrázky, všechny změny, které později uděláte v souborech obrázků, se projeví i v této publikaci.

Poznámka   Při přesouvání publikace do jiného počítače nezapomeňte přesunout taky kopie propojených obrázků. Pokud použijete Průvodce na cesty, provede se tento krok automaticky.

Vložení obrázku jako propojení

 1. V nabídce Vložit přejděte na Obrázek a klikněte na příkaz Ze souboru.

 2. V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte požadovaný obrázek a vyberte ho.

 3. Klikněte na šipku vedle tlačítka Vložit a poté klikněte na Připojit k souboru.

Začátek stránky

Získání použitelných obrázků

Pokud máte dobré nápady, umíte se dívat a máte k dispozici kvalitní vybavení, můžete si potřebné obrázky pořídit sami nebo si je nechat vyrobit na zakázku.

Pokud nemáte možnost vytvořit profesionální fotografie nebo ilustrace vlastními prostředky, můžete potřebné obrázky vyhledat v mnoha internetových zdrojích, k nimž patří:

 • knihovna klipartů a médií Microsoft Office (neomezené použití),

 • společnosti prodávající hotové fotografie, například Corbis nebo Getty (za poplatek),

 • vyhledávací portály, např. MSN, Yahoo a Google (různé podmínky udělení práv),

 • knihovny a další veřejné instituce, např. Kongresová knihovna (různé podmínky udělení práv).

Problematika autorských práv

Snadná dostupnost obrázků na Internetu svádí ke kopírování a dalšímu používání obrázků z webu bez výslovného souhlasu autora a placení příslušných poplatků.

Dávejte pozor na porušování autorského zákona. Před publikováním obrázku se přesvědčte, jestli k tomu máte právo. Všechny obrázky obsažené v knihovně klipartů a médií Office můžete například používat bez omezení, pokud je nezačnete prodávat jako zboží.

Zakoupením hotových fotografií získáváte právo použít je k různým účelům. Většina hotových klipartů a fotografií se nesmí dál prodávat. To znamená, že je můžete použít k propagaci své firmy, nesmíte je ale prodávat jako výrobky.

Pokud si nejste jistí, jestli můžete obrázek použít, obraťte se před publikováním na vlastníka zdroje, ze kterého jste obrázek získali, a požádejte ho o souhlas.

Začátek stránky

Vyhledání toho pravého obrázku

Když víte, jaký druh obrázků potřebujete, v jakém rozlišení, který formát souborů pro vás bude nejvhodnější a jak budete řešit otázky autorských práv a využití obrázků, potřebujete najít obrázky, které se budou k vaší publikaci nejlépe hodit.

Jak najít to, co potřebujete, v záplavách obrázků v knihovnách klipartů a hotových fotografií? Rozdíly mezi jednotlivými službami vyžadují použití různých strategií vyhledávání, my si ale ukážeme některé postupy při hledání těch pravých obrázků na příkladu knihovny klipartů a médií Office, která obsahuje přes 140000 položek.

Hledání dokonalého klipartu

Tento oddíl je převzatý z článku Jak v aplikaci Publisher dosáhnout originálního vzhledu klipartů autorky Mary Sauerové, které byl udělen titul Microsoft MVP a která vytvořila web Clip Art & Media Help.

Pokud víte, co chcete najít, dá se v knihovně Klipart a média na webu Office Online najít dokonalý klipart snadno. Tento web můžete prohledávat z aplikace Publisher pomocí podokna úloh Klipart, nebo můžete přejít přímo na domovskou stránku tohoto webu.

 • Pokud chcete v Publisheru zobrazit podokno úloh Klipart, přejděte v nabídce Vložit na Obrázek a klikněte na Klipart.

Podokno úloh Klipart

Pokud zadáte hledaný pojem do pole Hledat a kliknete na tlačítko Hledat, v podokně úloh se zobrazí kliparty vyhovující podmínce hledání. Klepnutím na klipart v podokně úloh můžete tento klipart vložit do publikace.


Hledání podle kategorií

Pokud požadujete víc možností hledání, můžete v dolní části podokna úloh kliknout na odkaz Kliparty na webu Office Online a otevřít tak web Office – klipart a média. Na tomto webu se dá hledání omezit podle kategorie nebo stylu a vybrat mnoho klipartů k současnému stažení a uložení do Galerie médií pro budoucí potřebu.

Jedním z nejefektivnějších způsobů prohledávání webu je zvolení určité kategorie. Například jednoduché obrázky lidí vždycky dobře ilustrují články o podnikání. Proto můžete na domovské stránce Office – klipart a média v oblasti Procházet kategorie Klipart a média kliknout na kategorii Lidé.

Kategorie na webu Klipart a média

V horní části domovské stránky můžete zadat slova jako žena, stůl, počítač nebo schůzka a kliknout na tlačítko Přejít.

Vyhledávací panel na webu Klipart a média

Pokud nevíte, kterou kategorii chcete zobrazit, použijte klíčová slova z publikace v seznamu Hledat. Pokud se článek týká například občerstvení, zadejte slova jako potraviny, nádobí nebo číšník.

Hledání podle typů médií

Hledání se dá na začátku omezit na určitý typ médií (například klipart, fotografie nebo animace) a potom zadat konkrétní hledané pojmy. V seznamu Hledat klikněte na typ Klipart. Pak zadejte hledané pojmy.

Vyhledávací panel na webu Klipart a média

Obrázky použité v příkladech v dalších částech tohoto článku můžete například najít tak, že v seznamu Hledat kliknete na položku Klipart a do vedlejšího pole zadáte text divadla nebo masky.

Podrobnější informace o používání webu Office – klipart a média zobrazíte kliknutím na odkaz v části Viz také.

Hledání podle stylů

Většina klipartů na webu Office – klipart a média má své číslo stylu. Pokud chcete zachovat konzistentní vzhled publikace, můžete volit kliparty se stejným číslem stylu.

Poznámka   Při stahování klipartů z webu Office – klipart a média už nevidíte čísla stylů v rámečku Vlastnosti.

 • Pokud potřebujete zjistit číslo stylu určitého klipartu, klikněte na tento klipart na webu Office – klipart a média pravým tlačítkem myši a poté klikněte v místní nabídce na Vlastnosti. Otevře se podokno náhledu, které vypadá přibližně takto:

  Podokno náhledu klipartu

  Pokud kliknete na číslo stylu (na obrázku je to číslo 436), zobrazí se na webové stránce Office – klipart a média další kliparty ze všech kategorií, jejichž styl je podobný.

Stahování klipartů z webu Klipart a média

Z webu Office – klipart a média můžete přidávat kliparty přímo do publikace nebo je ukládat do svého počítače:

 • Pokud potřebujete rychle přidat do publikace z webu jenom jeden klipart, klikněte na miniaturu klipartu pravým tlačítkem, v místní nabídce klikněte na Kopírovat a pak vložte klipart ze schránky do publikace.

 • Jestliže potřebujete do jeden stáhnout jeden nebo víc klipartů, vyberte požadované kliparty zaškrtnutím políček pod nimi. V oddílu Vybrané položky klikněte na Stáhnout položky a pak na Stáhnout.

Tip   Pokud se chcete vyhnout potížím při stahování klipartů, mažte pravidelně mezipaměť Internetu. Plná mezipaměť se projevuje takto:

 • Při hledání klipartů v Galerii médií nebo pomocí podokna úloh Klipart v aplikaci sady Microsoft Office se zobrazí generické kliparty s názvy jako Dglxasset.aspx.

 • Po stažení klipartu z webu se zobrazí v Galerii médií zpráva typu Soubor nebyl nalezen.

  Pokud chcete vymazat mezipaměť, postupujte takto:

  1. Ve Windows Internet Exploreru klikněte v nabídce Nástroje na Možnosti Internetu.

  2. V části Dočasné soubory Internetu klikněte na Odstranit soubory a pak na OK.

   Část karty Obecné v dialogovém okně Možnosti Internetu

Začátek stránky

Vylepšení získaných obrázků

Získané obrázky můžete pozměnit nebo vylepšit tak, aby vaše publikace dostaly jedinečný vhled a charakter vyhovující vaší firmě a vašim zákazníkům. Můžete sice použít program pro editaci fotografií, například Microsoft Digital Image 2006 nebo Adobe Photoshop, a dosáhnout tak téměř neomezeného počtu změn, ale i pomocí kreslicích nástrojů v aplikaci Publisher dokážete obrázky upravovat a vylepšovat mnoha způsoby, například následujícími operacemi:

Pamatujte si: Polid použijete nějaký efekt, můžete publikaci dodat jednotný vzhled použitím tohoto efektu pro všechny obrázky v této publikaci.

Tip   Upravený klipart budete pravděpodobně chtít uložit, abyste ho mohli znovu použít. Postupujte takto: Klikněte pravým tlačítkem na klipart a pak na příkaz Uložit jako obrázek v místní nabídce. V dialogovém okně Uložit jako klikněte v seznamu Uložit jako typ na požadovaný formát souboru. Jestliže máte v plánu používat upravený klipart v publikacích určených pro tisk, uložte ho ve formátu WMF. Pokud ho budete používat ve webových publikacích, klikněte na tlačítko Změnit a potom na možnost Web (96 DPI). Klipart uložte ve formátu GIF. V rozevíracím seznamu Uložit do klikněte na požadované umístění a poté klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Oříznutí

Oříznutím odeberete z obrázku plochy, které nechcete zobrazit. V tomto příkladu se oříznulo všechno kromě pravého dolního rohu obrázku, kde jsou masky, které nás zajímají. Výsledek vidíte na menším obrázku.

Původní klipart a dvě oříznuté verze

 1. Vyberte klipart v dokumentu.

 2. Na panelu nástrojů Obrázek klikněte na Oříznout Tlačítko Oříznout.

 3. Přesuňte ukazatel myši na jeden z černých úchytů oříznutí na okraji klipartu. Pak klikněte tlačítkem myši a táhněte myší tak, abyste klipart ořízli na požadovanou plochu.

Začátek stránky

Změna velikosti

V některých případech je klipart pro váš dokument jako stvořený, ale nemá správnou velikost. Protože ořezávání nemusí být někdy vhodné, můžete klipart zvětšit nebo zmenšit tak, aby odpovídal velikosti požadované plochy. První klipart byl například zmenšený na velikost druhého klipartu.

Původní obrázek a obrázek s proporčně změněnou velikostí

 1. Vyberte klipart.

 2. Přesuňte ukazatel myši na některou z otevřených kružnic v rohu obrázku.

 3. Tažením myší nastavte požadovanou velikost obrázku.

  Poznámka   Tažením otevřené kružnice v rohu změníte velikost obrázku proporčně. Tažením postranních kružnic obrázek rozšíříte nebo zúžíte neproporcionálně, jenom v jednom směru, jak ukazuje obrázek.

Neproporcionální změna velikosti obrázku

Začátek stránky

Otočení a překlopení

Otočením klipartu můžete vzhledu stránky dodat zajímavou a dynamickou asymetrii. Tato maska je například ve svislé poloze statická a předvídatelná. Mírné otočení jí dodá náznak pohybu (bez rušivé animace).

Obrázek původní masky Obrázek otočené masky

Překlopením klipartu můžete stránce dodat symetrickou rovnováhu. Tato dvojice herců byla vytvořena zkopírováním klipartu vlevo a překlopením jeho vloženého duplikátu vpravo. Tak může posloužit jako dvojice zarážek rámující důležitý nadpis.

Původní obrázek a překlopená kopie

Otočení klipartu

 1. Vyberte klipart.

 2. V nabídce Uspořádat klikněte na Otočit či překlopit a použijte jeden z těchto postupů:

  • Kliknutím na možnost Otočit doleva o 90° nebo Otočit doprava o 90° můžete klipartem otáčet v 90stupňových krocích. Jedním kliknutím otočíte klipart o 90 stupňů. Opakovaným kliknutím nastavte klipart do požadované polohy.

  • Klikněte na Volné otáčení, přesuňte ukazatel myši na zelený kulatý úchyt v horní části objektu. Jakmile se kolem zeleného úchytu zobrazí kroužek, otáčejte tažením myší objektem, dokud nebude v požadovaném úhlu.

Překlopení klipartu

 1. Vyberte klipart.

 2. V nabídce Uspořádat klikněte na Otočit či překlopit a pak na Překlopit vodorovně nebo Překlopit svisle.

Začátek stránky

Přidání stínu

Přidáním stínu ke klipartu lze publikaci dodat rozměry a hloubku a dát jí tak profesionální vzhled.

Přidaný stín

 1. Vyberte klipart.

 2. Na panelu nástrojů Formát klikněte na tlačítko Styl stínu Vzhled tlačítka a vyberte požadovaný styl.

Poznámka   Pokud potřebujete přidaný stín odebrat, klikněte na Styl stínu a vyberte možnost Bez stínu.

Začátek stránky

Změna jasu a kontrastu

Vzhled klipartu můžete změnit úpravou jasu a kontrastu obrázku.

 1. Vyberte klipart.

 2. Na panelu nástrojů Obrázek udělejte jeden z těchhle kroků:

  • Pokud chcete zvýšit jas, klikněte na Více jasu Obrázek tlačítka.

  • Jestliže chcete jas snížit, klikněte na Méně jasu Obrázek tlačítka.

  • Pokud chcete zvýšit kontrast, klikněte na Více kontrastu Obrázek tlačítka.

  • Jestliže chcete-li kontrast snížit, klikněte na Méně kontrastu Obrázek tlačítka.

Upravte různé úrovně a porovnejte rozdíl. Klipart můžete například ztmavit snížením jasu nebo ztlumit snížením kontrastu.

Pokud chcete klipart umístit pod text, můžete ho zesvětlit kliknutím na tlačítko Barva Vzhled tlačítka na panelu nástrojů Obrázek a výběrem možnosti Zesvětlit.

Začátek stránky

Oddělení objektů klipartů a změna barev

Otočení masky, které jsme si ukázali výše v tomto článku, je dobrým příkladem výhod, které nám dává možnost oddělit objekty klipartu a odstranit některé jeho části. Původní klipart stažený z webu Klipart a média obsahuje dvě masky a další položky. Cílem je použít každou masku samostatně.

Původní klipart s motivem divadla

Po zkopírování nebo vložení klipartu do publikace nejprve oddělte jeho objekty. Oddělením objektů rozdělíte klipart na jednotlivé části. Nepotřebné části je možné odstranit a zjednodušený obrázek znovu seskupit.

Poznámka   Klipart, který byl rozložený a znovu seskupený, vypadá v publikaci ztlumeně, ale vytiskne se ostře a jasně.

 1. Vyberte klipart kliknutím.

 2. V nabídce Uspořádat klikněte na Oddělit.

 3. Pokud se zobrazí dotaz, jestli chcete importovaný obrázek převést, klikněte na Ano.

 4. Klikněte na tlačítko Oddělit objekty Obrázek tlačítka pod odděleným klipartem.

  Klipart s oddělenými objekty se pokryje malými kulatými úchyty výběru. Je to způsobeno tím, že jste klipart rozložili na všechny jeho části a všechny jednotlivé části jsou vybrané.

  Rozložený klipart s motivem divadla

 5. Přesuňte ukazatel myši mimo obrázek a pak táhněte myší z levého horního rohu dolů pod bradu masky vlevo tak, abyste vybrali celou masku.

  Pokud jste vybrali celou masku, můžete na ni kliknout a tažením ji přesunout dál od ostatních částí obrázku, aby se dala jednodušeji upravovat. Pak můžete odebrat trojici trojúhelníků, změnit barvu masek a změnit jejich vzájemnou polohu, jak ukazuje obrázek.

  Znovu seskupený klipart s odebranými prvky, novým uspořádáním a změněnými barvami

Začátek stránky

Oddělení objektů klipartu, odstranění částí, nové seskupení a změna barev

Původní klipart s motivem divadla

Tento barevný obrázek ukazuje složitější případ zjednodušení klipartu. Klipart by v původní podobě mohl rušit celkový dojem, ale vzdát se ho nemusíte. Můžete změnit jeho velikost, rozložit ho na dílčí objekty, odstranit nepotřebné části a přebarvit ho na tlumenější barvy, aby posloužil požadovanému účelu.

Oddělení objektů klipartu
 1. Pokud kolem klipartu nejsou zobrazené kulaté úchyty, vyberte klipart kliknutím myší.

 2. V nabídce Uspořádat klikněte na Oddělit.

 3. Pokud se zobrazí dotaz, jestli chcete importovaný obrázek převést, klikněte na Ano.

 4. Klikněte na tlačítko Oddělit objekty Obrázek tlačítka pod odděleným klipartem.

  Rozložený klipart

Odstranění částí klipartu

Teď jste připravení odstranit nežádoucí části.

 1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte v seznamu Lupa Seznam Lupa na položku 200%, abyste rozložený klipart zvětšili. Klepnutím na stránku mimo klipart zrušte výběr.

 2. Vyberte pouze část, kterou chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

  V klipartu s motivem divadla můžete například odstranit vzory na budovách, zem, hercův kostým, odlesky na maskách a na tváři herce, sluneční paprsky na obloze a rámeček kolem celého klipartu (většina klipartů má průhledný rámeček), jak ukazuje obrázek.

  Rozložený klipart po odstranění nežádoucích prvků

  Tip   Pokud chcete vybrat několik částí současně, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte na jednotlivé části.

Opětovné seskupení klipartu

Po odstranění nežádoucích částí můžete klipart znovu seskupit. Pokud chcete klipart dál upravovat, nechte ho rozložený.

 1. Tažením myší uzavřete celý klipart do výběrového rámečku tak, aby se vybraly všechny zbylé části.

 2. Klikněte na tlačítko Seskupit objekty Vzhled tlačítka.

  Tip   Pokud po odstranění nežádoucích částí zůstane jenom jedna část, tlačítkoSeskupit objekty Vzhled tlačítka se nezobrazí.

Začátek stránky

Změna barev klipartu

Tím byste mohli skončit, ještě ale zbývají živé barvy, které by na sebe na stránce s textem příliš upozorňovaly. Obrázek bude působit lépe, pokud použijete tlumenější barevné odstíny. Po zjednodušení klipartu jste připraveni změnit jeho barvy, aby nepůsobily tak rušivě.

Před přebarvením klipartu je nutné klipart vybrat. Klikněte nejdřív na celý klipart a potom klikněte na část, kterou chcete přebarvit (kolem vybrané části se zobrazí tmavě šedé kroužky).

Tip   Pokud jsou tmavě šedé kroužky na barevném pozadí klipartu obtížně viditelné, můžete klipart znovu rozložit, abyste mohli části klipartu snadněji rozpoznat. Úchyty vybraných částí rozloženého klipartu mají bílou barvu, takže jsou nápadnější. Pokud klipart kvůli přebarvení rozložíte, nezapomeňte ho po dokončení změn barev znovu seskupit.

Zde uvádíme několik kroků, které se dají při přebarvení částí klipartu dělat. Všechna tlačítka jsou na panelu nástrojů Formát.

Poznámka   Pokud chcete zobrazit panel nástrojů Formát, přejděte v nabídce Zobrazit na Panely nástrojů a klikněte na Formát.

 • Změňte barvu výplně kliknutím na tlačítko Barva výplně Obrázek tlačítka.

  Efekt přechodové výplně, který se mění od oranžové v jednom rohu do indigově modré v protilehlém rohu, vytváří efekt zapadajícího slunce. Na budovách je pro vytvoření iluze světla za soumraku použitý efekt vodorovné přechodové výplně, která u základny budov tmavne.

  Rozložený klipart s novými barvami a použitým výplňovým efektem

 • Změňte barvu čar kliknutím na tlačítko Barva čáry Vzhled tlačítka.

 • Změňte barvu okrajů kliknutím na tlačítko Styl čáry/okraje Obrázek tlačítka.

Použití jednotné barvy pro všechny kliparty

Použitím jednotné barvy pro víc klipartů, jejichž původní barvy a styly jsou různé, jednoduše sjednotíte vzhled publikace. Použití jedné přímé barvy při tisku publikace v komerční tiskárně snižuje náklady na tisk a publikace přitom bude působit bohatě díky přidané výrazné barvě.

Vyčištěný klipart s motivem divadla
Vyčištěný klipart s motivem divadla a s použitím jednotné barvy pro všechny kliparty

 1. Vyberte klipart.

 2. V nabídce Formát klikněte na Obrázek a potom na kartu Obrázek.

 3. Klikněte na tlačítko Přebarvit.

  Poznámka   Pokud byl klipart převedený na kreslený objekt Microsoft, tlačítko Přebarvit je nedostupné. Místo tohoto tlačítka použijte možnosti Barvy výplně a Efekty výplně. Další informace o změně barev kresleného objektu najdete v předcházejících částech tohoto článku.

 4. V dialogovém okně Přebarvit obrázek vyberte barvu (v tomto příkladu je použita barva Pantone 562 C) a potom klikněte na některou z následujících možností:

  • Pokud chcete na celý obrázek použít odstíny vybrané barvy, klikněte na možnost Přebarvit celý obrázek.

  • Pokud chcete odstíny vybrané barvy použít jen v těch částech obrázku, které nejsou černé nebo bílé, klikněte na možnost Černé části nechat černé.

 5. Klikněte na tlačítko OK a opakujte tento postup pro všechny obrázky v publikaci.

Začátek stránky

Obtékání textu kolem klipartu

Jedním z prostředků, kterými můžete publikaci dodat profesionální vzhled, je obtékání textu kolem obrázků. Funkce Obtékání textu vám umožňuje umístit klipart mezi textové bloky.

Těsné obtékání textu

 1. Vložte klipart do textového bloku

 2. Nechte klipart vybraný, na panelu nástrojů Obrázek klikněte na Obtékání textu Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovaný styl obtékání textu.

  Text může obtékat kolem obrázku, nad obrázkem a pod ním nebo přes obrázek. Můžete také upravit body obtékání, což může být užitečné u nepravidelných tvarů.

Tip   Grafické prvky můžete do dokumentu vložit před tím, než přidáte text, nebo dodatečně, pozice prvků obtékaných textem se však snáze nastavuje poté, co jste do dokumentu vložili veškerý text.

Začátek stránky

Použít na: Publisher 2013, Publisher 2007, Publisher 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk