Tipy pro efektivní vytváření a přednášení prezentací

V tomto článku

Tipy pro efektivní vytváření prezentací

Tipy pro efektivní přednášení prezentací

Tipy pro efektivní vytváření prezentací

Tip

Podrobnosti

Minimalizujte počet snímků.

Pokud chcete sdělit jednoznačnou informaci a zajistit pozornost a zájem posluchačů, snažte se minimalizovat počet snímků v prezentaci.

Zvolte styl písma, který bude pro posluchače snadno čitelný z dálky.

Výběr správného stylu písma, například Helvetica nebo Arial, usnadňuje sdělení informací. Nepoužívejte úzké typy písma, například Arial Narrow, a písma, která mají ozdobné okraje, například Times.

Další informace o možnostech použití předem navržených Písma motivu v prezentaci naleznete v tématu Vše o motivech, rychlých stylech, stylech buněk a stylech pozadí.

Vyberte velikost písma, která bude pro posluchače snadno čitelná z dálky.

Výběr správné velikosti písma usnadňuje sdělení informací.

Poznámka   Následující údaje o velikosti označují velikost písma na obrazovce počítače, nikoli při projekci na plátně v režimu celé obrazovky. Pokud chcete zapnout režim celé obrazovky, klepněte na kartě Zobrazit ve skupině Zobrazení prezentace na možnost Prezentace.

  • Písmeno o velikosti 2,5 cm je čitelné ze vzdálenosti 25 cm.

  • Písmeno o velikosti 5 cm je čitelné ze vzdálenosti 50 cm.

  • Písmeno o velikosti 7,5 cm je čitelné ze vzdálenosti 75 cm.

Další informace o možnostech použití předem navržených Písma motivu v prezentaci naleznete v tématu Vše o motivech, rychlých stylech, stylech buněk a stylech pozadí.

Zjednodušte text pomocí odrážek nebo krátkých vět.

Využijte odrážky nebo krátké věty a snažte se pro každou odrážku nebo větu použít jeden řádek, to znamená, že není použito zalomení textu.

Vaším záměrem je, aby posluchači poslouchali vaši prezentaci a nikoli, aby si četli informace na obrazovce.

Některé projektory mohou oříznout okraje snímků, takže dlouhé věty by mohly být oříznuté.

Vynecháním některých spojek můžete snížit počet slov na řádku.

Podpořte názornost sdělení pomocí obrázků.

Obrázky usnadňují sdělení informací. Nezahlťte však posluchače příliš velkým počtem obrázků na jednom snímku.

Popisky grafů a diagramů by měly být snadno pochopitelné.

Používejte pouze nezbytné množství textu, pomocí kterého dosáhnete srozumitelnosti popisků grafů a diagramů.

Pozadí snímků by mělo být nenápadné a konzistentní.

Zvolte zajímavou a konzistentní Šablona nebo Motiv, který není příliš extravagantní. Není žádoucí, aby pozadí nebo ozdobné prvky odváděly pozornost od vlastního sdělení.

Další informace o používání motivů naleznete v tématu Použití nebo úprava motivu dokumentu.

Použijte vysoký kontrast mezi barvou pozadí a barvou textu.

V Motiv je automaticky nastaven kontrast mezi světlým pozadím a tmavým textem nebo tmavým pozadím a světlým textem.

Další informace o možnostech použití motivů k automatickému nastavení odpovídající úrovně kontrastu naleznete v tématu Vše o motivech, rychlých stylech, stylech buněk a stylech pozadí.

Zkontrolujte pravopis a gramatiku.

Chcete-li si získat a udržet úctu posluchačů, nezapomeňte v prezentaci zkontrolovat pravopis a gramatiku.

Začátek stránky

Tipy pro efektivní přednášení prezentací

Tip

Podrobnosti

Dostavte se s dostatečným předstihem a zkontrolujte, zda technické vybavení funguje správně.

Ujistěte se, že veškeré přístroje jsou připojené a že fungují.

Nepředpokládejte, že vaše prezentace bude fungovat správně na jiném počítači.

Prezentaci může pokazit selhání disku, neshoda verzí softwaru, nedostatek místa na disku, nedostatek paměti a mnoho dalších faktorů.

Pokud vám počítač, na kterém budete přednášku prezentovat, nepatří, ověřte si, že má dostatek místa na disku, abyste nemuseli prezentaci spouštět z disku CD-ROM.

Vypněte spořiče obrazovky a ujistěte se, že máte k dispozici odpovídající soubory a verze softwaru, které potřebujete (včetně aplikace Microsoft Office PowerPoint).

Informace o tom, jak zajistit, že všechny soubory jsou přesunuty při kopírování na disk CD-ROM nebo síťovou jednotku a přenosu do cílového umístění pro prezentaci naleznete v tématu Kopírování prezentace na disk CD, síť nebo místní diskovou jednotku.

Ověřte, zda Rozlišení projektoru je stejné jako rozlišení počítače, na kterém jste prezentaci vytvořili.

Pokud se rozlišení liší, je možné, že snímky budou oříznuty nebo může dojít k problémům se zobrazením.

Vypněte spořič obrazovky.

Udržujte pozornost posluchačů zaměřenou na obsah prezentace.

Před prezentací přednášky zkontrolujte všechny barvy na projekčním plátnu.

Při projekci se barvy mohou lišit od vzhledu na obrazovce.

Požádejte posluchače, aby případné dotazy odložili na konec prezentace.

Vznesené dotazy jsou skvělým ukazatelem zaujetí posluchačů tématem a vašimi prezentačními dovednostmi. Pokud však požádáte posluchače, aby dotazy odložili až na konec prezentace, můžete přednášku prezentovat bez přerušování. Také se často stává, že dotazy na začátku prezentace jsou zodpovězeny na dalších snímcích a v komentáři.

Snažte se zamezit nevědomým pohybům ukazatelem.

Pokud ukazatel nepoužíváte, nenechávejte ruku na myši. Tím zabráníte nevědomému pohybu ukazatele, což může být rušivé.

Prezentaci nečtěte.

Nacvičte si prezentaci tak, abyste mohli hovořit podle odrážek. Text by měl být vodítkem pro přednášejícího a nikoli celým sdělením pro posluchače.

Nepřekračujte naplánovaný čas.

Pokud máte pro prezentaci vymezený určitý čas, nepřekračujte jej. Jestliže není časový limit stanoven, snažte se být spíše struční, abyste udrželi pozornost posluchačů.

Sledujte chování posluchačů.

Při každé prezentaci sledujte chování posluchačů. Jestliže si všimnete, že posluchači jsou zaměřeni na snímky, je možné, že snímky obsahují příliš velké množství informací nebo jsou nejasné či odvádějí pozornost. Informace, které takto při každé prezentaci získáte, můžete použít ke zdokonalení dalších prezentací.

Začátek stránky

Použít na: PowerPoint 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk