Telefonické zahájení audiokonference bez PIN kódu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Uživatelům, kteří se chtějí telefonicky připojit ke schůzce, nemusí být příjemné, když musí čekat v předsálí schůzky a poslouchat hudbu, protože organizátor schůzku ještě nezahájil.

Pokud se organizátor schůzky bude ke svojí schůzce připojovat telefonicky, ve výchozím nastavení se od něho pro zahájení schůzky vyžaduje PIN kód. Můžete schůzku taky nastavit tak, aby se k ní mohl telefonicky připojit kdokoliv a aby kvůli zahájení schůzky nemusel zadávat PIN kód. Můžete to nastavit tak, aby schůzky mohl bez PIN kódu zahajovat jeden uživatel nebo všichni uživatelé vytáčení ve vaší organizaci. Pro jednoho uživatele můžete toto nastavení povolit nebo zakázat pomocí Centra pro správu Skypu pro firmy.

PIN kód se od organizátora schůzky nevyžaduje, pokud někdo zahájil schůzku z klienta Skypu pro firmy. PIN kód se vyžaduje jenom v případě, že se organizátor připojuje ke schůzce telefonicky. PIN kód pro schůzky se uživatelům, kteří se připojují telefonicky, pošle, když se jim přiřadí licence Konference Skypu pro firmy ve veřejné telefonní síti nebo když se jim povolí vytáčené konference. Podívejte se na články Posílání e-mailů uživatelům s jejich informacemi pro vytáčené konference a E-maily, které se automaticky posílají uživatelům, když se jejich nastavení změní.

Povolení nebo zákaz připojení anonymních volajících ke schůzce

 1. Přihlaste se k Office 365 přes svůj pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Skype pro firmy.

 3. V nástroji Centrum pro správu Skypu pro firmy přejděte v levém navigačním panelu na Vytáčené konference > Uživatelé vytáčení.

 4. V seznamu vyberte uživatele a v podokně Akce klikněte na Upravit.

 5. Na stránce vlastností uživatele v části Možnosti schůzky zaškrtněte políčko nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolte neověřené volající jako první osoby ve schůzce. V opačném případě budou čekat v předsálí, dokud se nepřipojí ověřený uživatel.

 6. Klikněte na Uložit.

Povolení nebo zákaz připojení anonymních volajících ke schůzkám všech vašich uživatelů pomocí Windows PowerShellu
 • Spusťte tento příkaz:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AllowPSTNOnlyMeetingsByDefault $true | $false

Co byste ještě měli vědět?

 • Pokud chcete resetovat PIN kód, podívejte se na článek Resetování PIN kódu vytáčené konference pro uživatele.

 • Pokud anonymní přístup nebo nevyžadování PIN kódu k zahájení schůzky je povolené:

  • Pokud schůzka nezačala (ve schůzce zatím nikdo není):

   Volající bude dotázán, jestli je organizátorem. Pokud odpoví ano, bude požádán, aby zadal PIN kód. Až PIN kód zadá, schůzka bude zahájená a uživatel se k ní připojí.

  • Pokud schůzka už začala (ve schůzce už je někdo jiný):

   Volající nebude dotázán, jestli je organizátorem, a nebude požádán, aby zadal PIN kód. Schůzka už začala a volající se k ní připojí.

 • Pokud anonymní přístup nebo nevyžadování PIN kódu k zahájení schůzky je zakázané:

  • Pokud schůzka nezačala (ve schůzce zatím nikdo není):

   Volající nebude dotázán, jestli je organizátorem, a nebude požádán, aby zadal PIN kód. Protože nastavení organizátora je nastavené na vypnuto, schůzka začne a anonymní volající se budou připojovat ke schůzce.

  • Pokud schůzka už začala (ve schůzce už je někdo jiný):

   Volající nebude dotázán, jestli je organizátorem, a nebude požádán, aby zadal PIN kód. Schůzka už začala a volající se k ní připojí.

Chcete vědět, jak provádět správu přes Windows PowerShell?

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×