Technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) v systému Microsoft Office 2007

Tento článek vysvětluje, jak můžete omezit oprávnění k obsahu v dokumentech, sešitech a prezentacích pomocí technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím), která je k dispozici v systému Microsoft Office 2007. Informace o tom, jak lze omezit oprávnění k obsahu v e-mailových zprávách, naleznete v části Omezení oprávnění k důvěrným informacím v e-mailových zprávách.

Informace o tom, jak nastavit heslo pro otevření nebo úpravy souboru, naleznete v části Nastavení hesla k otevření či úpravám dokumentu, sešitu nebo prezentace. K dispozici jsou další články popisující použití hesel pro uzamknutí formátování v dokumentech a uzamknutí prvků listu nebo sešitu.

V tomto článku

Účel technologie IRM a její omezení

Typy souborů, u kterých lze spravovat práva pomocí technologie IRM

Konfigurace počítače na používání technologie IRM

Oprávnění ke stažení

Omezení oprávnění k obsahu v souborech

Použití jiného uživatelského účtu systému Windows pro správu práv

Zobrazení obsahu s omezenými oprávněními

Účel technologie IRM a její omezení

Technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) umožňuje jednotlivým uživatelům a správcům stanovovat přístupová oprávnění k dokumentům, sešitům a prezentacím. Tím se usnadňuje ochrana citlivých informací před vytištěním, předáním nebo zkopírováním neoprávněnými osobami. Poté co je u souboru nastaveno omezení oprávnění pomocí technologie IRM, budou omezení přístupu a použití vynucována bez ohledu na to, kde se informace nacházejí, protože oprávnění k souboru je uloženo v samotném souboru.

Technologie IRM pomáhá jednotlivým uživatelům uplatnit své osobní preference v oblasti přenosu osobních nebo soukromých informací. A rovněž umožňuje organizacím vynucovat firemní zásady platné při správě a šíření důvěrných nebo vlastnických informací.

Technologie IRM je užitečná v následujících oblastech:

 • Brání oprávněnému příjemci obsahu, na který se vztahuje omezení, tento obsah předávat, kopírovat, upravovat, tisknout, faxovat nebo vkládat pro neoprávněné použití.

 • Brání kopírování obsahu, na který se vztahuje omezení, pomocí funkce pro tisk obrazovky (PRINT SCREEN) v systému Microsoft Windows.

 • Zachovává omezení pro obsah bez ohledu na to, kam je odeslán.

 • Podporuje nastavení doby platnosti souboru, takže obsah dokumentů není možné po uplynutí zadané doby zobrazit.

 • Zajišťuje dodržování podnikových zásad, které upravují použití a šíření obsahu v rámci společnosti.

Technologie IRM nezajišťuje následující služby:

 • Nechrání obsah proti vymazání, zcizení nebo zachycení a předání škodlivými programy, jako jsou trojské koně, programy pro sledování klávesových úhozů a určité typy spywaru.

 • Nechrání obsah proti ztrátě nebo poškození z důvodu činnosti počítačových virů.

 • Nechrání obsah proti ručnímu opsání při zobrazení na monitoru příjemce.

 • Nebrání příjemci v pořízení digitální fotografie na monitoru zobrazeného obsahu, na který se vztahuje omezení.

 • Nebrání zkopírování obsahu, na který se vztahuje omezení, pomocí programů jiných výrobců pro vytvoření snímku obrazovky.

Začátek stránky

Typy souborů, u kterých lze spravovat práva pomocí technologie IRM

Pomocí technologie IRM v systému Office 2007 můžete spravovat práva u souborů XPS (XML Paper Specification) a také u následujících typů souborů:

Soubory aplikace Word

Typ souboru

Přípona

Dokument

DOC

Dokument

DOCX

Dokument s podporou maker

DOCM

Šablona

DOT

Šablona

DOTX

Šablona s podporou maker

DOTM

Soubory aplikace Excel

Typ souboru

Přípona

Sešit

XLS

Sešit

XLSX

Sešit s podporou maker

XLSM

Šablona

XLT

Šablona

XLTX

Šablona s podporou maker

XLTM

Binární sešit bez kódu XML

XLSB

Doplněk s podporou maker

XLA

Doplněk s podporou maker

XLAM

Soubory aplikace PowerPoint

Typ souboru

Přípona

Prezentace

PPT

Prezentace

PPTX

Prezentace s podporou maker

PPTM

Šablona

POT

Šablona

POTX

Šablona s podporou maker

POTM

Prezentace

PPS

Prezentace

PPSX

Prezentace s podporou maker

PPSM

Motiv sady Office

THMX

Poznámky : 

 • Pokud jsou tyto typy souborů připojeny k e-mailové zprávě se spravovanými právy v aplikaci Office Outlook 2007, bude se správa práv automaticky vztahovat i na ně.

 • Pokud připojíte soubor zprávy (MSG) k e-mailové zprávě se spravovanými právy, správa práv se na připojenou zprávu vztahovat nebude. Technologie IRM nespravuje práva u souborů typu MSG.

Začátek stránky

Konfigurace počítače na používání technologie IRM

Použití technologie IRM v systému Office 2007 vyžaduje jako minimální software klienta Služby správy přístupových práv v systému Windows (RMS) Service Pack 1 (SP1). Pokud používáte počítač se systémem Windows Vista, je již tento klient Služby správy přístupových práv v systému Windows (RMS) nainstalován. Jestliže používáte počítač se systémem Windows XP, musíte klienta Služby správy přístupových práv v systému Windows (RMS) Service Pack 1 (SP1) nainstalovat vy sami nebo správce služby RMS. Správce služby RMS může nakonfigurovat zásady technologie IRM specifické pro společnost, které definují, kdo bude mít přístup k informacím a jaká úroveň úprav je povolena u e-mailové zprávy. Například může firemní správce definovat šablonu práv s názvem „Důvěrné v rámci společnosti“ určující, že e-mailovou zprávu, na kterou je tato zásada uplatněna, mohou otevřít pouze uživatelé v rámci domény společnosti.

Instalace klienta Služby správy přístupových práv v systému Windows (RMS)

 1. V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.

 2. Klepněte na možnost Přidat nebo odebrat programy a potom na položku Přidat nebo odebrat programy. V levém podokně klepněte na tlačítko Přidat nové programy. V seznamu programů klepněte na položku Windows Rights Management Services Client a klepněte na tlačítko Přidat.

  Poznámka : V klasickém zobrazení poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy a v levém podokně klepněte na tlačítko Přidat nové programy. V seznamu programů klepněte na položku Windows Rights Management Services Client a klepněte na tlačítko Přidat.

Alternativním postupem je, že se nejprve pokusíte o otevření souborů s právy spravovanými pomocí technologie IRM a aplikace Office 2007 vás v případě, že používáte počítač bez klienta Služby správy přístupových práv v systému Windows, vyzve ke stažení tohoto softwaru. Další informace o klientovi Služby správy přístupových práv v systému Windows naleznete na webu Služby správy přístupových práv v systému Windows (v angličtině).

Začátek stránky

Oprávnění ke stažení

Při prvním pokusu o otevření dokumentu, sešitu nebo prezentace s omezeným oprávněním se musíte připojit k licenčnímu serveru za účelem ověření vašich pověření a stažení licence k použití. Licence k použití definuje úroveň přístupu, který máte u souboru. Tento proces je vyžadován u každého souboru s omezeným oprávněním. Jinými slovy, obsah s omezeným oprávněním nelze otevřít bez licence k použití. Oprávnění ke stažení vyžaduje, aby systém Microsoft Office odeslal vaše pověření (včetně e-mailové adresy) a informace o vašich oprávněních na licenční server. Na licenční server nebudou odeslány informace obsažené v dokumentu. Další informace naleznete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Začátek stránky

Omezení oprávnění k obsahu v souborech

Autoři mohou omezit oprávnění u dokumentů, sešitů a prezentací pro jednotlivé uživatele, jednotlivé dokumenty nebo jednotlivé skupiny (oprávnění založená na skupinách vyžadují službu Microsoft Active Directory pro rozšíření funkcí na skupiny). Autoři poskytují uživatelům přístup pro čtení a provádění změn a nastavují datum konce platnosti obsahu pomocí okna Oprávnění. Například autor Petr může udělit Heleně oprávnění pro čtení dokumentu, avšak nikoli k provádění změn. Janovi může potom udělit oprávnění k provádění změn dokumentu a umožnit mu jeho uložení. Petr se může také rozhodnout pro omezení přístupu k tomuto dokumentu pro oba zmíněné uživatele na dobu 5 dnů, po které platnost oprávnění k dokumentu vyprší. Informace o nastavení data konce platnosti dokumentu naleznete v části Nastavení data konce platnosti souboru.

Oprávnění

 1. Uložte dokument, sešit nebo prezentaci.

 2. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Připravit a na položku Omezit oprávnění a klepněte na položku Nedistribuovat.

 3. Zaškrtněte políčko Omezit oprávnění k tomuto dokumentu a přiřaďte jednotlivým uživatelům požadované úrovně přístupu.

  Možnosti mohou být omezené v případě, že správce nastavil vlastní zásady pro oprávnění, které jednotliví uživatelé nemohou změnit.

  Úrovně oprávnění

  • Číst     Uživatelé s oprávněním Číst mohou dokumenty, sešity nebo prezentace číst, ale nemají oprávnění je upravovat, tisknout nebo kopírovat.

  • Změnit     Uživatelé s oprávněním Změnit mohou dokumenty, sešity nebo prezentace číst, upravovat a ukládat do nich změny, ale nemají oprávnění je tisknout.

  • Úplné řízení     Uživatelé s oprávněním Úplné řízení mají úplná oprávnění k vytváření a mohou s dokumenty, sešity nebo prezentacemi provádět všechny činnosti, ke kterým je oprávněn autor, například nastavovat data vypršení platnosti obsahu, zakázat tisk a udělovat oprávnění uživatelům. Jakmile vyprší platnost oprávnění dokumentu pro oprávněné uživatele, může dokument otevřít pouze jeho autor nebo uživatelé s oprávněním Úplné řízení. Autoři mají vždy oprávnění Úplné řízení.

 4. Pokud chcete některému uživateli udělit oprávnění Úplné řízení, klepněte na položku Další možnosti, klepněte na šipku ve sloupci Úroveň přístupu a v seznamu Změnit klepněte na položku Úplné řízení.

  Dialogové okno Oprávnění

 5. Po přiřazení úrovní oprávnění klepněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se panel zpráv indikující, že u dokumentu jsou spravována práva. Pokud chcete u dokumentu provést změny přístupových oprávnění, klepněte na tlačítko Změnit oprávnění.

  Panel zpráv

  Při předání dokumentu s omezeným oprávněním neautorizované osobě se zobrazí zpráva obsahující e-mailovou nebo webovou adresu autora, což umožní této osobě požádat o oprávnění k dokumentu.

  Vzhled dialogového okna

  Rozhodne-li se autor neposkytnout svou e-mailovou adresu, zobrazí se neautorizovaným uživatelům chybová zpráva.

Nastavení data konce platnosti souboru

 1. Otevřete soubor.

 2. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Připravit a na položku Omezit oprávnění a klepněte na položku Nedistribuovat.

 3. Zaškrtněte políčko Omezit oprávnění k tomuto dokumentu a potom klepněte na tlačítko Další možnosti.

 4. V části Další oprávnění pro uživatele zaškrtněte políčko Platnost tohoto dokumentu vyprší dne a potom zadejte datum.

 5. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

Začátek stránky

Použití jiného uživatelského účtu systému Windows pro správu práv

 1. Otevřete dokument, sešit nebo prezentaci.

 2. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Připravit a na položku Omezit oprávnění a klepněte na položku Spravovat pověření.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V dialogovém okně Vybrat uživatele vyberte e-mailovou adresu pro účet, který chcete použít, a klepněte na tlačítko OK.

  • V dialogovém okně Vybrat uživatele klepněte na tlačítko Přidat, zadejte pověření pro nový účet a potom dvakrát klepněte na tlačítko OK.

   Dialogové okno Vybrat uživatele

Začátek stránky

Zobrazení obsahu s omezenými oprávněními

Chcete-li zobrazit obsah se spravovanými právy, ke kterému máte oprávnění, v systému Office 2007, stačí dokument, sešit nebo prezentaci otevřít.

Pokud se chcete podívat na svá oprávnění, klepněte na tlačítko Zobrazit oprávnění v panelu zpráv nebo klepněte na tlačítko na stavovém řádku v dolní části obrazovky.

Stavový řádek

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×