Technické údaje a omezení aplikace Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Technické údaje a omezení listů a sešitů

Technické údaje a omezení výpočtů

Technické údaje a omezení vytváření grafů

Technické údaje a omezení kontingenčních tabulek a grafů

Technické údaje a omezení sdílených sešitů

Technické údaje a omezení listů a sešitů

Funkce

Mezní hodnota

Počet otevřených sešitů

Omezeno dostupnou pamětí a systémovými prostředky

Velikost listu

1 048 576 řádků a 16 384 sloupců

Šířka sloupce

255 znaků

Výška řádku

409 bodů

Konce stránek

1026 vodorovných a svislých

Celkový počet znaků, které může buňka obsahovat

32 767 znaků

Počet znaků v záhlaví nebo zápatí

255

Počet listů v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí (ve výchozím nastavení 3 listy)

Počet barev v sešitu

16 miliónů barev (32 bitů s úplným přístupem k 24bitovému barevnému spektru)

Počet pojmenovaných zobrazení v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet jedinečných formátů nebo stylů buněk

64 000

Počet stylů výplní

256

Počet tlouštěk a stylů čar

256

Počet jedinečných typů písem

1024 dostupných globálních písem; 512 v jednotlivých sešitech

Počet číselných formátů v sešitu

200 až 250 v závislosti na nainstalované jazykové verzi aplikace Excel

Počet názvů v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet oken v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí

Hypertextové odkazy na listu

66 530 hypertextových odkazů

Počet podoken v okně

1

Počet propojených listů

Omezeno dostupnou pamětí

Situace

Omezeno dostupnou pamětí, v souhrnné sestavě se zobrazí pouze prvních 251 scénářů

Počet měněných buněk ve scénáři

32

Počet nastavitelných buněk v nástroji Řešitel

200

Počet vlastních funkcí

Omezeno dostupnou pamětí

Rozsah lupy

10 až 400 procent

Sestavy

Omezeno dostupnou pamětí

Počet odkazů řazení

64 v jednoduchém řazení, neomezený počet při pořadovém řazení

Úrovně vrácení zpět

1000

Počet polí v datovém formuláři

32

Počet parametrů v sešitu

255 parametrů v jednotlivých sešitech

Počet rozevíracích seznamů filtrů

10 000

Začátek stránky

Technické údaje a omezení výpočtů

Funkce

Mezní hodnota

Přesnost čísel

15 číslic

Nejmenší povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Nejmenší povolené kladné číslo

2,2251E-308

Největší povolené kladné číslo

9.99999999999999E + 307

Největší povolené záporné číslo

-9.99999999999999E + 307

Největší povolené kladné číslo prostřednictvím vzorce

1,7976931348623158e+308

Největší povolené záporné číslo prostřednictvím vzorce

-1,7976931348623158e+308

Délka obsahu vzorce

8 192 znaků

Vnitřní délka vzorce

16 384 bajtů

Počet iterací

32 767

Velikost pole listu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet vybraných oblastí

2 048

Počet argumentů ve funkci

255

Počet vnořených úrovní funkcí

64

Počet kategorií funkcí definovaných uživatelem

255

Počet dostupných funkcí listu

341

Velikost zásobníku operandů

použít až 1 024

Počet křížově závislých listů

64 000 listů, které mohou odkazovat na další listy

Počet křížově závislých maticových vzorců mezi listy

Omezeno dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí

Omezeno dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí na jednom listu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet závislostí na jedné buňce

4 miliardy vzorců, které mohou být závislé na jedné buňce

Délka obsahu propojených buněk ze zavřených sešitů

32 767

Nejdřívější přípustné datum pro výpočty

1. ledna 1900 (1. ledna 1904, pokud je používán systém dat začínající rokem 1904)

Nejpozdější přípustné datum pro výpočty

31. prosince 9999

Nejdelší časový interval, který lze zadat

9999:59:59

Začátek stránky

Technické údaje a omezení vytváření grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet grafů propojených s listem

Omezeno dostupnou pamětí

Počet listů, na které odkazuje graf

255

Počet datových řad v jednom grafu

255

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

32 000

Počet datových bodů v datové řadě v prostorových grafech

4 000

Počet datových bodů ve všech datových řadách v jednom grafu

256 000

Začátek stránky

Technické údaje a omezení kontingenčních tabulek a grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet kontingenčních tabulek na listu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet jedinečných položek v poli

1 048 576

Počet řádkových nebo sloupcových polí v kontingenční tabulce

Omezeno dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v kontingenční tabulce

256 (může být omezeno dostupnou pamětí)

Počet polí hodnot v kontingenční tabulce

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenční tabulce

Omezeno dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v Kontingenční graf

256 (může být omezeno dostupnou pamětí)

Počet polí hodnot v kontingenčním grafu

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenčním grafu

Omezeno dostupnou pamětí

Délka názvu MDX položky kontingenční tabulky

32 767

Délka řetězce relační kontingenční tabulky

32 767

Začátek stránky

Technické údaje a omezení sdílených sešitů

Funkce

Mezní hodnota

Počet uživatelů, kteří mohou současně otevřít a Sdílený sešit

256

Počet vlastních zobrazení ve sdíleném sešitu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet dnů, kdy je udržována Historie změn

32 767 (výchozí nastavení je 30 dnů)

Počet sešitů, které mohou být současně sloučeny

Omezeno dostupnou pamětí

Počet buněk, které mohou být zvýrazněny ve sdíleném sešitu

32 767

Počet barev použitých k určení změn provedených různými uživateli při zapnutí zvýraznění změn

32 (každý uživatel je určen odlišnou barvou, změny provedené aktuálním uživatelem jsou zvýrazněny námořnickou modří)

Počet tabulek aplikace Excel ve sdíleném sešitu

0 (nula)

Poznámka : Sešit obsahující jednu nebo více tabulek aplikace Excel nelze sdílet.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×