Tabulky v nástroji Power View

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

U každé vizualizace, který chcete vytvořit spusťte vytvořením tabulky v nástroji Power View a snadno převést tabulku na jiné vizualizace.

Vytvoření tabulky

Vytvoření tabulky na listu Power View nebo zobrazení, proveďte některou z následujících kroků:

Klikněte na název tabulky v části pole v seznamu polí.

Tabulky Power View automaticky přidá do zobrazení s výchozích polí pro tabulku. Pak můžete přidat, odebrat nebo změnit uspořádání sloupců.

Rozbalte tabulku v části pole v seznamu polí a zaškrtněte jednotlivá pole. V zobrazení se automaticky vytvoří tabulku s jedním sloupcem.

Klikněte na šipku vedle pole v části polea potom klikněte na Přidat do tabulky nebo přidat do tabulky jako počet.

Přetáhněte pole z části pole v části rozložení v seznamu polí.

Přetáhněte pole z části pole přímo do zobrazení. Přetáhněte jej na prázdné místo zahájíte novou tabulku nebo ho přetáhněte do existující vizualizace.

Poznámka : Pokud data v aplikaci Excel je také zdroj dat do Wordu nebo PowerPointu grafu, nebude moct Vložit list Power View v Excelu na tato data. Přečtěte si o zdrojích dat v Power View.

Vytvoření tabulky Power View
Tabulka v Power View s pole obrázku.

Když přidáte pole do zobrazení, uvidíte hned skutečných hodnot v tomto poli. Sloupce jsou formátované podle jejich typu dat podle datový model, který je sestava založena. V průběhu přidávání polí do zobrazení, taky nezobrazovaly v seznamu pole v části rozložení v dolní polovině seznamu polí.

Pokud máte v tabulce vybrané v zobrazení, všechna pole, která vyberete se přidají do této tabulky. Získání přidána do části rozložení v seznamu polí a v tabulce přizpůsobí samotné tak, aby zahrnoval je.

Můžete přidat pole do tabulky v zobrazení na stejném nebo jiném tabulka v části pole v seznamu polí v případě tabulky v seznamu polí jsou spojeny vztahy v modelu, na němž je sestava založena. Například může tabulky události a Disciplines spojují DisciplineID pole. Pokud se žádný vztah mezi polem v zobrazení a pole v části pole v seznamu polí definovány:

Můžete definovat relace mezi tabulkami v Power View v Excelu.

Poznámka : Nelze vytvářet relace v Power View ve službě SharePoint a pole v části pole nemusí být k dispozici. Power View ve službě SharePoint relace potřeba definováno v modelu, na kterém je sestava založena, datového modelu Excelu nebo tabulkovém modelu služby Analysis Services.

Zahajte novou vizualizaci, klikněte kamkoli do prázdného zobrazení následně vyberte pole z podokna Seznam polí, a přetáhněte pole do prázdného zobrazení.

Poznámka : 

Poznámka : Pro dosažení optimálního výkonu Power View nemá vzdálené použití všechna data v tabulce najednou. Načte víc dat při posouvání.

Převedení tabulky na graf nebo jiné vizualizace

Po vytvoření tabulky můžete převedete ji mnoho dalších vizualizací.

Vyberte tabulku, klikněte na graf nebo jiné vizualizace na kartě Návrh > přepnout vizualizaci.

Pás karet automaticky umožňuje položek na kartě Návrh, která nejvíc vyhovují na základě dat v tabulce a zakáže ty, které nebude fungovat. Příklad:

Pokud má tabulka žádná číselná pole, nelze převést na graf. Tabulky musí alespoň jeden číselné pole před převedením ho do grafu. Další informace najdete v tématu Změna součtu na průměr nebo jiné agregace v Power View.

Pokud tabulka obsahuje víc než jednoho sloupce, nelze převést na průřez. Pouze tabulky s jedním sloupcem můžete převést na průřez. Další informace najdete v tématu průřezy v filtrování, zvýraznění a průřezy v nástroji Power View

Začátek stránky

Viz taky

Grafy a další vizualizace v Power View

Videa o Power View a Power Pivotu

PowerPivot: Výkonné analýzy a modelování dat v Excelu

Power View: procházení, vizualizace a prezentace dat

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×