Tabulka operátorů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Operátor je znak nebo symbol, který určuje typ výpočtu, který se má ve výrazu provést. Existují matematické, relační, logické a odkazovací operátory. Access podporuje řadu operátorů, včetně aritmetických operátorů, jako jsou +, -, krát (*) a děleno (/). Taky můžete použít relační operátory k porovnání hodnot, textové operátory k řetězení textu, logické operátory k určování hodnot True nebo False. Tento článek obsahuje podrobné informace o použití těchto operátorů.

Poznámka : Na začátku v aplikaci Access 2010, Tvůrce výrazů poskytuje IntelliSense, abyste viděli, jaké argumenty vyžaduje výraz.

V tomto článku

Aritmetické operátory

Relační operátory

Logické operátory

Operátory zřetězení

Speciální operátory

Aritmetické operátory

Aritmetické operátory slouží k výpočtu hodnoty ze dvou nebo víc čísel nebo ke změně znaménka čísla z kladného na záporné a naopak.

Operátor

Účel

Příklad

+

Sečte dvě čísla.

[Mezisoučet] + [DPH]

-

Vypočítá rozdíl mezi dvěma čísly nebo označí zápornou hodnotu čísla.

[Cena]-[Sleva]

*

Vynásobí dvě čísla.

[Množství]*[Cena]

/

Vydělí první číslo druhým číslem.

[Celkem]/[PočetPoložek]

\

Zaokrouhlí obě čísla na celé číslo, potom vydělí první číslo druhým číslem a výsledek zobrazí jako celé číslo.

[Přihlášeno]\[Pokoje]

Mod

Vydělí první číslo druhým číslem a potom vrátí jenom zbytek.

[Přihlášeno] Mod [Pokoje]

^

Vypočítá číslo umocněné na zadanou mocninu.

Číslo ^ Mocnina

Začátek stránky

Relační operátory

Relační operátory použijete k porovnání hodnot a vrátí výsledek, který je PRAVDA, NEPRAVDA nebo hodnota Null.

Operátor

Účel

Příklad

<

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota menší než druhá hodnota.

Hodnota1 < hodnota2

<=

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota menší nebo rovná druhé hodnotě.

Hodnota1 < = hodnota2

>

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota větší než druhá hodnota.

Hodnota1 > hodnota2

>=

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota větší nebo rovná druhé hodnotě.

Hodnota1 > = hodnota2

=

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota rovná druhé hodnotě.

Hodnota1 = hodnota2

<>

Vrátí hodnotu True, pokud se první hodnota nerovná druhé hodnotě.

Hodnota1 <> hodnota2

Poznámka : Ve všech případech, pokud je první nebo druhá hodnota Null, bude mít hodnotu Null i výsledek. Protože hodnota Null představuje neznámou hodnotu, nebude známý ani žádný výsledek porovnání s hodnotou Null.

Začátek stránky

Logické operátory

Logické operátory slouží ke kombinování dvou logických hodnot a vrácení hodnoty True, False nebo Null. Logické operátory se označují taky jako Booleovské.

Operátor

Účel

Příklad

And

Vrátí hodnotu True, pokud má Výraz1 i Výraz2 hodnotu True.

Výraz1 And Výraz2

Or

Vrátí hodnotu True, pokud má Výraz1 nebo Výraz2 hodnotu True.

Výraz1 Or Výraz2

Eqv

Vrátí hodnotu True, pokud má Výraz1 i Výraz2 hodnotu True nebo pokud mají oba výrazy hodnotu False.

Výraz1 Eqv Výraz2

Not

Vrátí hodnotu True, pokud Výraz nemá hodnotu True.

Not Výraz

Xor

Vrátí hodnotu True, pokud má hodnotu True Výraz1 nebo Výraz2, ale ne oba výrazy.

Výraz1 Xor Výraz2

Začátek stránky

Operátory zřetězení

Operátory zřetězení slouží ke sloučení dvou textových hodnot do jedné.

Operátor

Účel

Příklad

&

Sloučí dva řetězce do jednoho.

řetězec_1 & řetězec_2

+

Sloučí dva řetězce do jednoho a předá hodnoty Null (pokud je jedna hodnota Null, vyhodnotí se jako hodnota Null celý řetězec).

řetězec_1 + řetězec_2

Začátek stránky

Speciální operátory

Použití speciálních operátorů k vrácení hodnoty True nebo False je popsané v následující tabulce.

Operátor

Účel

Příklad

Is Null or Is Not Null

Určuje, jestli je hodnota Null nebo Not Null.

Pole1 Is Not Null

Like "vzorek"

Porovná řetězcové hodnoty pomocí zástupných znaků ? a *.

Pole1 Like "info*"

Between hodn1 And hodn2

Určí, jestli se číselná hodnota nebo datum nachází v daném rozsahu.

Pole1 Between 1 And 10
- NEBO -
Pole1 Between #07-01-07# And #12-31-07#

In(hodnota1, hodnota2,...)

Určí, jestli se hodnota nachází v sadě hodnot.

Pole1 In ("červená","zelená","modrá")
- NEBO -
Pole1 In (1,5,7,9)

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×