Synchronizovat seznam služby SharePoint 2010 2010 aplikace Access

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Synchronizace dat mezi seznamu služby SharePoint 2010 a Office Access 2010 a obou sad dat aktualizovat. Chcete-li například prodejní kampaně sledování informací v seznamu služby SharePoint tak, aby byl snadno spolupracovat s ostatními uživateli vašeho týmu, ale také provádět pravidelné vykazování, dotazování a pomocí aplikace Access 2010 hromadné změny zachovat.

V tomto článku:

Úvod do synchronizace seznamu služby SharePoint s aplikací Access

Synchronizace dat v seznamu pomocí Otevřít v aplikaci Access příkazu

Synchronizace dat v seznamu pomocí Tento seznam sledování příkazu v zobrazení datového listu

Synchronizace dat v seznamu pomocí Seznam služby SharePoint příkazu z aplikace Access

Výhody propojení tabulky aplikace Access se seznamem služby SharePoint

Vyhledávání dat

Změny struktury

Výkon

Hromadné úpravy

S ohledem na data offline a řešení konfliktů

Důležité informace o synchronizaci dat

Porovnejte seznam synchronizované s webovou aplikaci databáze

Synchronizovat seznam služby SharePoint s aplikací Access

Aktualizace, synchronizace dat

Úvod do synchronizace seznamu služby SharePoint s aplikací Access

Synchronizovat data mezi seznamu služby SharePoint 2010 a 2010 přístup a obou sad dat aktualizovat. Chcete-li například prodejní kampaně sledování informací v seznamu služby SharePoint tak, aby byl snadno spolupracovat s ostatními uživateli vašeho týmu, ale také provádět pravidelné vykazování, dotazování a pomocí aplikace Access 2010 hromadné změny zachovat.

K synchronizaci dat seznamu služby SharePoint a aplikace Access 2010 třemi způsoby. Podle toho, která tak zvolíte, tato synchronizace je obousměrný nebo obousměrné. Změny provedené v seznamu dat v aplikaci Access jsou odeslány na server SharePoint a změny provedené na serveru do seznamu služby SharePoint jsou staženy do aplikace Access v počítači.

Synchronizovat seznam služby SharePoint, musíte mít přístup 2010 nainstalovaný v klientském počítači a je nutné oprávnění Contribute do seznamu.

Další informace o použití SharePoint 2010 pomocí aplikace Access 2010 Viz také oddílu a v systému nápovědy aplikace Access 2010.

Poznámka :  Externí seznam služby SharePoint nelze synchronizovat s Access 2010.

Začátek stránky

Synchronizace dat v seznamu pomocí Otevřít v aplikaci Access příkazu

Data v seznamu služby SharePoint můžete synchronizovat s 2010 přístup pomocí Otevřít v aplikaci Access příkazu v pásu karet seznamu. Tento příkaz vytvoří tabulky aplikace Access propojen se seznamem služby SharePoint a doplňkových informací o uživateli tabulka obsahuje dodatečné informace, jako jsou například názvy uživatelských účtů a e-mailové adresy.

Při každém otevření propojené tabulky aplikace Access nebo seznam SharePoint získáte nejnovější data. Podle seznamu služby SharePoint nadále aktualizovat, můžete také ručně aktualizovat propojenou tabulku aplikace Access s nejnovější změny seznamu. Jak stále aktualizovat propojenou tabulku aplikace Access, můžete aktualizovat také ručně dat seznamu služby SharePoint s nejnovějšími změnami přístup.

Začátek stránky

Synchronizace dat v seznamu pomocí Tento seznam sledování příkazu v zobrazení datového listu

Můžete také synchronizovat ze zobrazení datového listu seznamu služby SharePoint pomocí sledování příkaz list v zobrazení datového listu podokno úloh, které také vytvoří propojenou tabulku v aplikaci Access k dispozici. Pomocí dalších příkazů v podokně úloh, můžete také synchronizovat data seznamu a proveďte následující:

 • Sestavy aplikace Access.

 • Exportovat do aplikace Access.

Další informace naleznete v systému nápovědy v zobrazení datového listu (V dolní části zobrazení datového listu, klepněte na tlačítko Nápověda propojení.)

Začátek stránky

Synchronizace dat v seznamu pomocí Seznam služby SharePoint příkazu z aplikace Access

Z aplikace Access 2010, můžete také propojit tabulky existujícího seznamu služby SharePoint pomocí Seznam služby SharePoint v příkazu Import & Link ve skupině Externí data kartu.

Můžete také vytvořit prázdný seznam služby SharePoint z aplikace Access. Na pásu karet na Vytvořit Karta v Tabulky skupinu, klepněte na tlačítko Seznamy služby SharePoint a potom klepněte na jednu z následujících: Kontakty , Úkoly , Problémy , Události , nebo Vlastní .

Najít další informace o použití aplikace Access v systému nápovědy aplikace Access 2010.

Začátek stránky

Výhody propojení tabulky aplikace Access se seznamem služby SharePoint

Podle toho, která způsobem, který chcete synchronizovat seznam služby SharePoint 2010 aplikace Access vytvoří propojené tabulky, která odráží strukturu a obsah seznamu služby SharePoint. Přístup vybere správné datový typ pro každé pole odpovídá sloupci seznamu. Tyto propojené tabulky potom chovají jako tabulky aplikace Access, a to je také možné vytvořit dotazy, formuláře, sestavy, makra nebo kódu pro práci s daty v aplikaci Access 2010.

Začátek stránky

Vyhledávání dat

(Pokud vyhledávací seznamy jsou již propojeny s databází), aplikace Access také automaticky vytvoří propojené tabulky pro všechny vyhledávací seznamy. Pokud vyhledávací seznamy obsahují sloupce, které vyhledat další seznamy, tyto seznamy jsou také součástí operace propojení tak, aby se vyhledávací seznam každé propojené tabulky má odpovídající propojené tabulky v databázi. Aplikace Access vytvoří také relace mezi těmito propojené tabulky.

Začátek stránky

Změny struktury

Tak, jak je tomu u jiných typů propojených tabulek nelze přidat, odstranit ani při práci v aplikaci Access upravovat pole v propojené tabulce. Pokud chcete provádět strukturální změny, například odebrat nebo změnit sloupec, je nutné otevřít seznam na webu služby SharePoint. Aplikace Access můžete získat na stránce Nastavení seznamu služby SharePoint ke změně struktury seznamu. Klepněte pravým tlačítkem myši na aplikaci Access tabulku v navigačním podokně, přejděte v Další možnosti a potom klepněte na tlačítko Upravit sloupce a nastavení .

Strukturální změny provedené v seznamu služby SharePoint se automaticky neprojeví v propojené tabulce. Chcete-li aktualizovat propojenou tabulku pomocí aktuální struktury seznamu, klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku v navigačním podokně přístup, nastavte ukazatel myši Další možnosti a potom klepněte na tlačítko Aktualizovat seznam .

Začátek stránky

Výkon

Protože data z propojených seznamů služby SharePoint je automaticky synchronizován místní tabulky a uživatelé vždy pracovat místní data, výkon propojenou tabulku aplikace Access bylo vylepšeno, v porovnání s verzí předcházejících aplikaci Access 2010.

Začátek stránky

Hromadné úpravy

Seznam služby SharePoint při synchronizaci s Access 2010 usnadňuje mnohem hromadné změny dat seznamu služby SharePoint. K hromadné přidat, aktualizovat, nebo odstranit data ze seznamu služby SharePoint, spuštění přidávacího, aktualizace nebo odstranění dotazu v aplikaci Access 2010 a pak otevřít nebo aktualizovat seznam služby SharePoint.

Začátek stránky

S ohledem na data offline a řešení konfliktů

Pokud potřebujete vzít práci domů, s vámi nebo na cestách, můžete využít offline propojené seznamy služby SharePoint pomocí aplikace Access 2010. Například můžete chtít poskytnout katalog dílů klientovi v době, kdy jste na cestách. Práce s daty v aplikaci Access 2010 a potom změny synchronizovat po opětovném připojení s webem služby SharePoint na pozdější dobu.

If conflicts occur — for example, if someone else updates the same record on the server or while that person also is working offline — you can resolve the conflict when you come back online by using the Resolve Conflicts dialog box. This dialog box displays information about the conflict, such as why the error occurred, and provides options for you to try to submit the data again or to discard your changes. If there are multiple errors, you can view the details of each error by clicking the Previous and Next buttons in the dialog box. Some errors can be resolved only by discarding your changes.

Začátek stránky

Důležité informace o synchronizaci dat

Následující tabulka popisuje některé důležité informace, mějte při synchronizaci dat seznamu služby SharePoint a aplikace Access propojené tabulky.

Funkce

Srovnání

Sloupce

Aplikace Access nepodporuje více než 256 polí v tabulce, a proto propojená tabulka obsahuje pouze prvních 256 sloupců.

Složky

Každá složka v seznamu služby SharePoint je v tabulce aplikace Access zobrazena jako záznam. Položky ve složce jsou zobrazeny jako záznamy umístěné přímo pod záznamem odpovídajícím dané složce.

Vyhledávací sloupce

Je-li sloupec vyhledává hodnoty v jiném seznamu, a související seznam již není v databázi aplikace Access automaticky vytvořeny propojené tabulky pro související seznamy.

Poznámka :  Sloupce typu osoba nebo skupina je zvláštním typem vyhledávacího sloupce, který vyhledává hodnoty v seznamu informace o uživateli. Pokud vytváříte odkaz na seznam obsahující sloupec osoba nebo skupina, aplikace Access automaticky vytvoří propojené tabulky v seznamu informace o uživateli.

Výpočtové sloupce

Výsledky ve výpočtovém sloupci jsou zobrazeny v odpovídajícím poli, ale příslušný vzorec nelze v aplikaci Access zobrazit ani upravit.

Přílohy

Sloupce s přílohami ze seznamu jsou zobrazeny jako pole Příloha.

Sloupce jen pro čtení

Sloupec, který je v seznamu služby SharePoint určen jen pro čtení, bude určen jen pro čtení i v aplikaci Access. V aplikaci Access navíc pravděpodobně nebude možné přidávat, odstraňovat nebo měnit sloupce.

Vícehodnotové sloupce

Sloupce typu voleb nebo vyhledávání mohou obsahovat více hodnot. Pro tyto sloupce operace propojení vytvoří pole podporující více hodnot. Pokud je sloupec typu vyhledat, jsou v propojené tabulce vytvořeny vícehodnotové vyhledávací sloupce.

Nepodporované seznamy

Tyto seznamy nejsou podporovány:

 • Průzkumy

 • Diskusní vývěsky

Začátek stránky

Porovnejte seznam synchronizované s webovou aplikaci databáze

Pomocí aplikace Access 2010 a služba přístupu, novou komponentu 2010 serveru SharePoint, můžete vytvářet webové databázové aplikace. Služba přístup poskytuje platformu serveru vytvořte databáze, které můžete použít na webu. Vytváření a publikování na webu pomocí aplikace Access 2010 až SharePoint 2010 a používat uživatelé databáze webu ve webovém prohlížeči. To pomáhá zabezpečit a řídit přístup k datům, sdílet data v celé organizaci nebo prostřednictvím sítě Internet a vytvářet databázové aplikace pro uživatele, které nevyžadují přístup 2010 v počítači klienta.

Při publikování databáze webovou aplikaci, vytvoří aplikace Access Services vlastní web služby SharePoint, který obsahuje databáze aplikace Access. Všechny objekty databáze kompatibilní s webovou jsou automaticky převedeny na funkčnost služby SharePoint, například formulářů seznamů, webových stránek a pracovní postupy \endash přesunout na tento server a spuštěna na tomto webu. Obvykle vytvoříte také navigační formulář, který používá styl WWW navigační tlačítka a karty pro uživatele k řízení webové databázové aplikace. Nakonec všechny tabulky aplikace Access web kompatibilní se zkopírují do seznamy služby SharePoint a každá tabulka převedena do tabulky aplikace Access propojen na všechny seznamy služby SharePoint.

Synchronizace seznamu služby SharePoint a publikování webové databázové aplikace jsou doplňkové přístupy k práci s Access 2010 až 2010 služby SharePoint. Je však důležité rozdíly, je třeba věnovat pozornost:

 • Služba přístup vyžaduje 2010 serveru SharePoint, Enterprise edition, vzhledem k tomu, že seznam služby SharePoint lze synchronizovat s 2010 Foundation služby SharePoint.

 • V databázi webovou aplikaci musí pocházejí data v aplikaci Access 2010, vzhledem k tomu, že data synchronizovaného seznamu pochází ze seznamu služby SharePoint. Po dokončení procesu synchronizace, synchronizace je však obousměrný nebo obousměrný v obou případech.

 • Při prvním vytvoření databáze webovou aplikaci, můžete vytvořit vlastní web služby SharePoint, který je určen pro webovou aplikaci databáze, ale omezené funkčnosti. Seznamy služby SharePoint vytvořené v této vlastní web služby SharePoint stejně jako na týmovém webu synchronizovaného seznamu služby SharePoint nemůže spolupracovat.

 • Ve srovnání s synchronizovaného seznamu služby SharePoint, webovou aplikaci databáze je důležité výkon. Zpracování všech SQL dochází na serveru, a tím zlepšit výkon sítě omezením přenosu do sady výsledků. V mnoha případech jsou data aktualizována na stránce bez nutnosti obnovit celou stránku.

  Pomocí služby přístup, můžete také pracovat s mnohem více dat než synchronizovaného seznamu služby SharePoint, nepoužívá službu aplikace Access a které se vztahují výchozí prahová hodnota pro seznam služby SharePoint z 5 000 definované v kolekci webů. Přístup služby automaticky načte data v listech 2 000 položek najednou a potom reassembles data. Výchozí limit je 50 000 položek, i když to může změnit správce farmy.

Části Viz také a systému nápovědy aplikace Access 2010 naleznete další informace o webové databázové aplikace.

Začátek stránky

Synchronizovat seznam služby SharePoint s aplikací Access

 1. Přejděte na web služby SharePoint, který obsahuje seznam, který chcete synchronizovat s tabulkového.

 2. Klepněte na název seznamu na panelu Snadné spuštění, nebo klepněte na tlačítko Akce webu , klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a v části příslušný seznam, klepněte na název seznamu.

  Poznámka :  Web služby SharePoint A může významně měnit vzhled a navigaci. Pokud nemůžete najít možnosti, jako je například příkaz, tlačítko nebo odkaz, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klepněte na tlačítko Seznam kartu a potom Připojit a exportovat skupinu, klepněte na tlačítko Otevřít v aplikaci Access .

 4. Zadejte umístění pro nové nebo existující databázi, nebo klepněte na tlačítko Procházet vyhledejte databázi.

 5. Vyberte propojení s daty na webu služby SharePoint a klepněte na tlačítko OK .

  Poznámka :  Můžete také klepnout na export kopie údajů. Export dat, na rozdíl od propojování dat, je operace jednorázovou kopii aktuálního data a nevytvoří sladění tabulce aplikace Access, který je vytvořen seznam služby SharePoint.

 6. Budete-li vyzváni k potvrzení operace, klepněte na tlačítko OK.

 7. V dialogovém okně Stáhnout soubor klepněte na tlačítko Otevřít.

 8. Při zobrazení výzvy, zda chcete v počítači povolit připojení k datům, klepněte na tlačítko Povolit, pokud se domníváte, že připojení k datům na webu služby SharePoint je bezpečné.

Přístup 2010 vytvoří propojenou tabulku aplikace Access do seznamu služby SharePoint, tabulku informací o uživateli a další propojené tabulky v seznamu služby SharePoint obsahuje vyhledávací sloupce.

Začátek stránky

Aktualizace, synchronizace dat

Při každém otevření synchronizovaného seznamu služby SharePoint nebo propojené tabulky aplikace Access zobrazí nejnovější data. Aby prohlížení nejnovějších dat aplikace Access propojené tabulky nebo seznamu SharePoint je otevřený, můžete ručně aktualizovat data.

Synchronizovaná data aktualizovat, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Z aplikace Access, 2010 na pásu karet propojené tabulky aplikace Access, v Home v kartě Záznam skupinu, klepněte na tlačítko Aktualizovat a potom klepněte na tlačítko Aktualizovat .

 • Ze seznamu služby SharePoint proveďte jednu z následujících akcí:

  • V zobrazení datového listu, na pásu karet klepněte na tlačítko Seznam kartu a potom v Datový list skupinu, klepněte na tlačítko Aktualizovat data .

  • ve standardním zobrazení, na panelu Adresa aplikace Internet Explorer klepněte na tlačítko Aktualizovat nebo stiskněte klávesu F5.

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×