Synchronizace obsahu v pracovním prostoru služby SharePoint

Pracovní prostor služby SharePoint se automaticky synchronizuje s webem služby SharePoint, a to následovně:

 • Všechny aktualizace provedené v pracovním prostoru služby SharePoint jsou při uložení okamžitě odeslány na web služby SharePoint.

 • Veškerý obsah pracovního prostoru služby SharePoint a webu služby SharePoint je automaticky synchronizován každých 10 minut bez ohledu na to, zda došlo či nedošlo k aktualizaci.

Synchronizace obsahu je automatická a nevyžaduje žádné akce. Protože však aktualizace na webu služby SharePoint probíhá v 10minutových intervalech, pro zajištění nejnovějšího obsahu můžete občas potřebovat spustit ruční synchronizaci.

Poznámka : Externí seznamy jsou s externím systémem synchronizovány podle jiného plánu, zpravidla každých 180 minut.

Co chcete udělat?

Synchronizace jednotlivého seznamu nebo knihovny

Synchronizace všech seznamů a knihoven v pracovním prostoru služby SharePoint

Změna nastavení synchronizace pro seznam nebo knihovnu v pracovním prostoru služby SharePoint

Změna nastavení synchronizace pro složku knihovny dokumentů v pracovním prostoru služby SharePoint

Synchronizace jednotlivého seznamu nebo knihovny

 1. V podokně obsahu klikněte na seznam nebo knihovnu, kterou chcete synchronizovat.

 2. Na kartě Synchronizace klikněte na tlačítko Synchronizovat a potom na položku Synchronizovat nástroj.

Průběh synchronizace se zobrazuje na stavovém řádku.

Začátek stránky

Synchronizace všech seznamů a knihoven v pracovním prostoru služby SharePoint

Na kartě Synchronizace klikněte na tlačítko Synchronizovat a potom na položku Synchronizovat pracovní prostor.

Průběh synchronizace se zobrazuje na stavovém řádku.

Poznámka : Tato funkce se nevztahuje na externí seznamy. Při synchronizaci všech seznamů a knihoven nejsou externí seznamy synchronizovány s externím systémem.

Začátek stránky

Změna nastavení synchronizace pro seznam nebo knihovnu v pracovním prostoru služby SharePoint

Při vytváření pracovního prostoru služby SharePoint se často stahuje obsah seznamů a knihoven, které nebudete používat. Od těchto seznamů či knihoven se můžete odpojit, aby nezabíraly úložný prostor v počítači nebo abyste neztráceli čas synchronizací nepotřebného obsahu se serverem. Pokud máte navíc s některým seznamem či knihovnou potíže, můžete jednoduše odebrat jejich obsah z pracovního prostoru služby SharePoint a poté je znovu stáhnout.

Při odpojení seznamu nebo knihovny od webu služby SharePoint je z pracovního prostoru služby SharePoint odebrán jejich stažený obsah. Název seznamu či knihovny bude stále uveden v seznamu Obsah v kategorii K dispozici na serveru. Obsah seznamu nebo knihovny můžete kdykoli znovu stáhnout.

Poznámka : Odpojení od webu služby SharePoint nemá na odpovídající seznam na tomto webu služby SharePoint žádný vliv.

 1. Vyberte seznam nebo knihovnu v pracovním prostoru služby SharePoint.

 2. Na kartě Synchronizace zobrazte kliknutím na tlačítko Změnit nastavení synchronizace dostupnou možnost.

 3. Pokud jsou seznam nebo knihovna aktuálně odpojeny, bude zobrazena možnost Připojit název nástroje k serveru.

 4. Pokud je obsah seznamu aktuálně synchronizován s webem služby SharePoint, bude zobrazena možnost Odpojit název nástroje od serveru.

  Při výběru této možnosti se zobrazí výstražná zpráva s výzvou k potvrzení, zda opravdu chcete odpojit tento seznam či knihovnu od serveru.

Začátek stránky

Změna nastavení synchronizace pro složku knihovny dokumentů v pracovním prostoru služby SharePoint

U vybrané složky v knihovně dokumentů lze změnit nastavení synchronizace tak, aby byl do této složky buď obsah stažen, nebo stažený a synchronizovaný obsah odebrán. Odebrání obsahu složky z knihovny dokumentů v pracovním prostoru služby SharePoint nemá žádný vliv na odpovídající složku knihovny dokumentů na daném webu služby SharePoint.

 1. Vyberte složku knihovny dokumentů v pracovním prostoru služby SharePoint.

 2. Na kartě Synchronizace klikněte na tlačítko Změnit nastavení synchronizace a potom na položku Změnit nastavení složky.

  V dialogovém okně Změnit nastavení stahování složky je uveden aktuální stav stahování složky a účinek, jaký bude mít změna nastavení stahování.

 3. Kliknutím na položku Změnit nastavení stahování provedete změnu, kliknutím na tlačítko Storno zachováte aktuální nastavení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×