Synchronizace dat v SharePointu Workspace 2010 mezi nástrojem Soubory služby SharePoint a sharepointovým webem

Aby bylo možné udržovat souběžné sady dat, musí mezi nástrojem Soubory služby SharePoint a přidruženým sharepointovým webem probíhat pravidelné synchronizace. Při každém spuštění synchronizace se přenesou všechny změny, ke kterým došlo na obou místech od předchozí synchronizace. Tyto změny můžou zahrnovat přidání, odstranění, přejmenování nebo přesunutí souborů i aktualizace obsahu souborů.

Synchronizátorem může být jenom jeden člen nástroje Soubory služby SharePoint a tento člen odpovídá za pravidelné spouštění synchronizací. Pokud jste synchronizátor a nebudete moct tento úkol dál plnit, měli byste tuto odpovědnost předat jinému členovi. Případně můžete povolit plánovanou synchronizaci, aby k synchronizaci docházelo automaticky v zadaných časových intervalech.

Synchronizaci spustíte kliknutím na Sesynchronizovat...

Přepnutí mezi ruční a plánovanou synchronizací

Synchronizátor může kdykoli přepnout mezi ruční a plánovanou synchronizací. Aktuální nastavení synchronizace zjistíte tak, že najedete myší na ikonu Kalendář ve stavové oblasti. Příklad:

Aktuální nastavení plánu synchronizace

Postup změny tohoto nastavení:

  1. Na kartě Domů klikněte na Synchronizovat a pak klikněte na Plán synchronizace.

    Tip :  Můžete taky kliknout na ikonu Kalendář ve stavové oblasti.

  2. Udělejte potřebné změny a klikněte na OK.

Jak zjistíte existenci nesesynchronizovaných změn

Ve stavové oblasti nástroje Soubory služby SharePoint se zobrazuje aktuální stav synchronizace, ale jenom aktuálnímu synchronizátorovi.

Stavová zpráva

Význam

Všechny soubory aplikace Groove jsou synchronizovány.

V nástroji Soubory služby SharePoint nejsou v obsahu žádné změny, které by se měly odeslat do knihovny dokumentů SharePointu. V knihovně SharePointu ale můžou být změny, které čekají na to, až budou při příští synchronizaci odeslané do SharePointu Workspace. Kliknutím na odkaz Náhled zjistíte, jestli jsou v knihovně SharePointu nějaké čekající změny.

Všechny soubory aplikace Groove jsou synchronizovány. Chyby synchronizace.

Výjimečně se může stát, že jsou synchronizované všechny soubory, ale dojde k chybám synchronizace. Třeba se můžou lišit pravidla týkající se povolených typů souborů, která platí v nástroji Soubory služby SharePoint a na sharepointovém webu. V důsledku toho třeba soubor přidaný do knihovny SharePointu nemusí být povolený v nástroji Soubory služby SharePoint.

V tomto nástroji jsou nesesynchronizované změny.

V nástroji Soubory služby SharePoint jsou změny, které čekají na to, až budou při příští synchronizaci odeslané do sharepointové knihovny. Kliknutím na odkaz Náhled zobrazíte souhrn všech čekajících změn, včetně změn čekajících v knihovně SharePointu.

V tomto nástroji jsou nesesynchronizované změny. Chyby synchronizace.

Tento stav je obvykle důsledkem konfliktů souborů mezi nástrojem Soubory služby SharePoint a sharepointovým webem, které vzniknou během synchronizace. Kliknutím na odkaz Chyby synchronizace zobrazíte chyby a můžete podniknout akce k vyřešení konfliktů nebo jiných problémů.

Náhled aktualizací při synchronizaci

Když synchronizátor spustí synchronizaci, otevře se okno Náhled synchronizace s popisem všech očekávaných aktualizací. V okně Náhled synchronizace jsou uvedené taky všechny chystané změny, které způsobí chyby synchronizace. Doporučujeme, abyste v synchronizaci nepokračovali, dokud nepodniknete kroky k vyřešení chyb synchronizace, u kterých je signalizovaný pravděpodobný konflikt souborů.

Poznámka :  V synchronizaci můžete pokračovat i bez předchozího vyřešení konfliktů. Pokud to uděláte, zobrazí se odkaz Chyby synchronizace. Kliknutím na tento odkaz můžete otevřít dialogové okno Chyby synchronizace, ve kterém se zobrazí seznam konfliktů. Toto dialogové okno ale nenabízí funkce automatizovaného řešení konfliktů, které jsou v okně Náhled synchronizace. Všechny konflikty proto musíte vyřešit sami ručně.

Řešení chyb synchronizace

Postup řešení chyb synchronizace hlášených v okně Náhled synchronizace:

  1. Vyberte položku, která signalizuje konflikt.

    V dolní části dialogového okna se zobrazí informace o možné příčině konfliktu.

  2. Kliknutím na Vyřešit... otevřete dialogové okno Vyřešit konflikt.

  3. Vyberte změny souborů nebo složek, které chcete ponechat (verzi nástroje Soubory služby SharePoint nebo verzi sharepointového webu), a klikněte na OK.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×