Svázání řádků a odstavců

Vliv konců stránek na odstavce a řádky můžete řídit. V následujícím postupu možnost „Keep lines together“ (Svázat řádky) brání tomu, aby se konec stránky objevil v odstavci, a možnost „Keep with next“ (Svázat s následujícím) brání tomu, aby se konec stránky objevil mezi dvěma vybranými odstavci. Použitím těchto možností místo vložení ručního konce stránky zachováte možnosti konce stránky i v případě, že přidáte nebo odeberete text, který způsobuje změnu rozmístění konců stránek.

Zapnuté a vypnuté svázání řádků

Callout 1 Svázat řádky vypnuto

Callout 2 Svázat řádky zapnuto

Zapnuté a vypnuté svázání s následujícím

Callout 1 Svázat s následujícím vypnuto

Callout 2 Svázat s následujícím zapnuto

Udělejte některou z těchto věcí:

Svázání všech řádků v odstavci

  1. Klikněte na odstavec, ve kterém chcete svázat řádky.

  2. V nabídce Format (Format) klikněte na Paragraph (Odstavec) a potom na kartu Line and Page Breaks (Konce řádků a stránek).

  3. Zaškrtněte políčko Keep lines together (Svázat řádky).

Svázání odstavců

  1. Klikněte na první ze dvou odstavců, které chcete na stránce svázat.

    Tip : Pokud budete chtít svázat víc než dva odstavce, vyberte všechny odstavce kromě posledního.

  2. V nabídce Format (Format) klikněte na Paragraph (Odstavec) a potom na kartu Line and Page Breaks (Konce řádků a stránek).

  3. Zaškrtněte políčko Keep with next (Svázat s následujícím).

Viz taky

Ovládání stránkování

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×