Stránka vlastností relace

Tato stránka vlastností obsahuje sadu vlastností definovaných pro relaci mezi dvěma tabulkami v databázi.

Název tabulky

Zobrazuje název tabulky v Návrháři databází nebo vybrané tabulky v databázovém diagramu. Je-li v databázovém diagramu vybráno více tabulek, zobrazí se pouze název první z nich.

Vybraná relace

Zobrazuje název relace vybrané v databázovém diagramu. Je-li v databázovém diagramu vybráno více relací, zobrazí se pouze název první z nich. Chcete-li zobrazit nebo upravit vlastnosti jiné relace, rozbalte seznam relací.

Před jednotlivými položkami v rozbalovacím seznamu jsou umístěny ikony. Ikona klíče označuje tabulku, na kterou relace odkazuje. Ikona se symbolem nekonečna označuje tabulku, která je v relaci použita jako odkazující. (Na straně odkazující tabulky je definována omezující podmínka cizího klíče relace.)

Nová

Na toto tlačítko klepněte, chcete-li vytvořit novou relaci pro vybranou databázovou tabulku. Další informace naleznete v tématu Vytvoření relace mezi tabulkami.

Odstranit

Na toto tlačítko klepněte, chcete-li vybranou relaci odstranit z databáze. Další informace naleznete v tématu Odstranění relace.

Název relace

Určuje název vybrané relace. Chcete-li relaci přejmenovat, zadejte do tohoto pole nový název. Další informace naleznete v tématu Přejmenování relace.

Tabulka primárního klíče

Zobrazuje název tabulky primárního klíče v relaci, za nímž následuje seznam sloupců, které primární klíč tvoří. Informace o změně primárního klíče naleznete v tématu Přejmenování primárního klíče.

Tabulka cizího klíče

Zobrazuje název tabulky cizího klíče v relaci, za nímž následuje seznam sloupců, které cizí klíč tvoří. Informace o změně cizího klíče naleznete v tématu Úprava cizího klíče.

Zkontrolovat při vytvoření stávající data

Při přidání relace do tabulky cizího klíče použije omezující podmínku na data, která již v tabulce cizího klíče existují.

Vynutit relaci pro replikaci

Použije omezující podmínku při kopírování tabulky cizího klíče do jiné databáze.

Vynutit relaci pro operace INSERT a UPDATE

Použije omezující podmínku na data, která jsou vkládána do tabulky cizího klíče, která jsou z této tabulky odstraňována nebo která jsou v této tabulce aktualizována. Dále brání odstranění řádku z tabulky primárního klíče v případě, že tabulka cizího klíče obsahuje odpovídající řádek.

  • Aktualizace souvisejících polí v kaskádě

(Pouze Microsoft SQL Server 2000.) Aktivuje automatickou aktualizaci hodnot cizího klíče této relace při každé změně hodnot primárního klíče.

  • Odstranění souvisejících polí v kaskádě

(Pouze SQL Server 2000.) Aktivuje automatické odstranění řádků z tabulky cizího klíče při odstranění odpovídajícího řádku z tabulky primárního klíče.

Text pro ověření

(Pouze SQL Server 2000.) Text, který se zobrazí při zadání řádku porušujícího omezující podmínku cizího klíče.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×