Stránka vlastností dat

(Pouze Microsoft SQL Server 2000) Platí pro tabulky, zobrazení, jednopříkazové uložené procedury a vložené funkce. Zobrazují se zde vlastnosti související s filtrováním, řazením a vnořenými datovými listy.

Název tabulky

Zobrazí se pouze při práci s tabulkou. Určuje název tabulky. Pokud pracujete s databázovým diagramem a je-li v tomto diagramu vybráno více tabulek, zobrazí se pouze název první z nich.

Název objektu

Platí pouze pro práci se zobrazeními, jednopříkazovými uloženými procedurami a vloženými funkcemi. Určuje název objektu, se kterým pracujete.

Filtr

Určuje kritérium výběru na straně klienta. Kritérium je použito na sadu výsledků vrácenou z databáze. Tato vlastnost je tvořena řetězcem obsahujícím klauzuli WHERE bez klíčového slova WHERE.

Řadit podle

Určuje kritérium řazení na straně klienta; kritérium řazení je použito na sadu výsledků vrácenou z databáze. Tato vlastnost je tvořena řetězcovým výrazem shodným s názvem pole nebo polí, podle kterých chcete záznamy seřadit. Použijete-li více než jeden název pole, oddělte jednotlivé názvy čárkami (,). Chcete-li záznamy seřadit sestupně, ukončete řetězcový výraz klíčovým slovem DESC.

Název vnořeného datového listu

Určuje tabulku nebo dotaz, se kterými je svázán vnořený datový list. Chcete-li, aby aplikace Access při určování tabulky svázané s vnořeným datovým listem použila existující relace obsažené v databázi, vyberte položku [Automaticky].

Podřízená pole propojení

Zobrazuje seznam propojených polí v dílčím datovém listu. Pole, která zde uvedete, by měla odpovídat polím zadaným prostřednictvím ovládacího prvku Řídicí propojovací pole.

Řídicí propojovací pole

Zobrazuje seznam propojovacích polí nebo ovládacích prvků v tabulce, zobrazení, uložené proceduře nebo vložené funkci obsahující vnořený datový list. Pole, která zde uvedete, by měla odpovídat polím zadaným prostřednictvím ovládacího prvku Podřízená pole propojení. Řídicí a podřízené pole ve dvojici nemusí mít shodný název, ale musí obsahovat data stejného druhu a mít shodný nebo kompatibilní typ dat a velikost.

Výška vnořeného datového listu

Zobrazuje výchozí výšku zobrazení ve vnořeném datovém listu. Pokud vnořený datový list obsahuje více řádků, než kolik jich odpovídá výchozí výšce, zobrazí se ve vnořeném datovém listu svislý posuvník.

Vnořený datový list byl rozšířen

Určuje stav uložení všech dílčích datových listů v tabulce, zobrazení, jednopříkazové uložené proceduře nebo vložené funkci. Hodnota Ano odpovídá rozbalenému datovému listu, hodnota Ne sbalenému.

Výchozí zobrazení

Určuje zobrazení použité k zobrazení vnořeného datového listu v situaci, kdy uživatel otevře objekt nebo jej použije jako vložený podformulář nebo podsestavu. Platné hodnoty jsou Datový list, Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×