Stránka vlastností Parametry uložené procedury

Zobrazuje parametry definované pro uloženou proceduru, kterou vytváříte. Na každém řádku v mřížce jsou uvedeny informace o jednom parametru. Pro každý parametr je definován název, typ dat a případně i výchozí hodnota.

Na této stránce vlastností nelze vytvořit nový parametr; můžete zde pouze měnit existující parametry. Chcete-li vytvořit nový parametr, zadejte jej do buňky Sloupec nebo Kritéria v podokně Mřížka nebo přímo do podokna SQL.

Název

Název parametru nelze na této stránce vlastností změnit. Chcete-li změnit název parametru, musíte jej upravit v podokně Mřížka nebo v podokně SQL. Všechny názvy parametrů musí začínat znakem @.

Typ dat

Typ dat se zobrazuje ve zkráceném tvaru. Zkrácený tvar se skládá z názvu typu dat a maximální šířky sloupce uvedené v závorkách. Příklad:

varchar(50)

Výchozí

Zadání výchozí hodnoty je nepovinné.

Změníte-li typ dat parametru, bude existující výchozí hodnota odstraněna.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×