Stránka obecných vlastností

Slouží k výběru možností platných pro všechny tabulky, zobrazení a funkce v podokně Diagram daného dotazu.

Název objektu

Je-li vybraným objektem tabulka, zobrazení nebo funkce, obsahuje tento ovládací prvek název vybraného objektu.

Je-li vybraným objektem poddotaz, obsahuje tento ovládací prvek text poddotazu.

Alias

Obsahuje alias SQL vybraného objektu (pokud existuje). Chcete-li vytvořit nebo upravit alias objektu, zadejte jej do tohoto pole.

Úplný název

Je-li vybraným objektem tabulka, zobrazení nebo funkce, obsahuje tento ovládací prvek úplný název objektu (například Northwind.dbo.Invoices).

Je-li vybraným objektem poddotaz, obsahuje tento ovládací prvek text poddotazu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×